Använda taligenkänning i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du använder taligenkänning i Windows XP. Om du har installerat taligenkänning med Microsoft Office XP, eller om du har köpt en ny dator med Office XP installerat, kan du använda taligenkänning i alla Office-program och i alla andra program där taligenkänning har aktiverats, till exempel Microsoft Internet Explorer.

Taligenkänning gör att talade ord kan omvandlas till skriven text i operativsystemet. En intern drivrutin, som kallas taligenkänningsmotor, identifierar orden och omvandlar dem till text. Taligenkänningsmotorn kan installeras tillsammans med operativsystemet eller vid ett senare tillfälle tillsammans med ett annat program. Under installationsprocessen kan paket med stöd för tal, till exempel ordbehandlingsprogram och webbläsare, installera sina egna motorer eller använda befintliga. Ytterligare motorer är även tillgängliga genom andra tillverkare. I dessa motorer används ofta ett visst ordförråd, till exempel medicinskt eller juridiskt. Dessutom kan olika regionala varianter, som brittisk engelska, eller andra språk, som tyska, franska eller ryska, användas.

Du behöver en mikrofon eller någon annan ljudinmatningsenhet för att kunna ta emot ljudet. I allmänhet bör mikrofonen vara av hög kvalitet och ha inbyggda brusfilter. Andelen ord som känns igen är direkt beroende av insignalens kvalitet. Om du använder en dålig mikrofon blir andelen igenkända ord betydligt lägre och kan bli oacceptabel. Microsofts taligenkänningsguide (Voice Training Wizard) leder dig genom processen, rekommenderar den bästa placeringen av mikrofonen och ger dig möjlighet att prova dig fram för bästa resultat.

När du har installerat systemet så att det fungerar, måste du anpassa motorn efter din miljö och ditt sätt att tala. Gör så här: klicka på Train Profile (Justera profil) på fliken Speech Recognition (Taligenkänning), och använd sedan guiden Voice Training (Röstträning) för att lära systemet att känna igen bakgrundsljud som fläktar, luftkonditionering och andra kontorsljud. Systemet anpassar sig efter ditt sätt att tala, inklusive accent, uttal och idiomatiska fraser.

Om du vill veta mer om Microsofts taligenkänningsfunktion klickar du på Hjälp i Språkfältet.

På följande Microsoft-webbplats hittar du den senaste informationen om utvecklingen inom taligenkänning på Microsoft:

Så här använder du Microsoft-taligenkänningsmotorerna

Microsofts taligenkänningsmotor gör det möjligt att infoga text i ett dokument med vissa program. Du kan diktera text i valfritt Office XP-program, i Internet Explorer och i Microsoft Outlook Express (version 5.0 eller senare). Andra program kan också komma att stödja Microsofts taligenkänningsmotor. Det är emellertid för närvarande inte möjligt att diktera text i Anteckningar.

Obs! Taligenkänningsmotorer är avsedda för vissa språk. De första tre tillgängliga Microsoft-taligenkänningsmotorerna är förenklad kinesiska, amerikansk engelska och japanska. Motorer för andra språk kommer att bli tillgängliga senare.

Talmotorer kan även vara avsedda för vissa regioner. Microsoft English ASR Version 5 är till exempel avsedd för talare av amerikansk engelska. Talare av brittisk, australisk eller annan engelska kan därför ha svårt att använda denna motor.Om du vill veta mer om taligenkänningsmotorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

306537 Installera och konfigurera taligenkänning i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Så här får du bättre resultat med taligenkänningsmotorn

När du övar taligenkänningsmotorn används guiden Röstträning för att anpassa motorn efter din röst, ditt uttal av ord, din accent, ditt sätt att tala och till och med nya eller idiomatiska ord. Det räcker med tio minuters övning för att förbättra taligenkänningen. Systemet anpassas även löpande till ditt tal, och igenkänningen förbättras efter hand.

Så här övar du taligenkänningsmotorn:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Speech (Tal).
 2. Klicka på fliken Speech Recognition (Taligenkänning) och sedan på den taligenkänningsmotor som du vill använda i rutan Language (Språk).
 3. Klicka på den profil som du vill använda i gruppen Recognition Profile (Igenkänningsprofil). Övningen anpassas till en viss motor och profil, och den har ingen betydelse för någon annan motor eller profil.
 4. Klicka på Train Profile (Justera profil) och följ sedan instruktionerna i guiden Voice Training (Röstträning). Alla motorer ger inte möjlighet till övning. Om din motor inte har någon övningsfunktion är Tran Profile (Justera profil) inte tillgänglig.
Obs! Du bör öva datorn minst 15 minuter. Ju mer du övar, desto högre blir din andel igenkända ord.

Så här använder du taligenkänningsmotorn

Obs! De här åtgärderna kan vara olika beroende på vilket program du använder taligenkänning i.

 1. Placera mikrofonen cirka tre centimeter eller en tumsbredd från sidan av munnen. Se till att mikrofonen inte är direkt framför munnen och att du inte andas direkt i den.

  Obs! Om du råkar flytta mikrofonen när du talar måste du placera den i rätt läge igen.
 2. Starta det program som du vill använda taligenkänning i, och klicka sedan i dokumentet så att insättningspunkten placeras där. Om du öppnar ett hjälpavsnitt medan du arbetar, eller om ett meddelande visas på skärmen, klickar du på dokumentet igen, så kan du fortsätta att använda taligenkänning.
 3. Klicka på Microphone (Mikrofon) (om mikrofonen inte redan är på) i Språkfältet.

  Obs! I Språkfältet visas som standard etiketter vid varje knapp. Du kan visa eller dölja textetiketterna genom att högerklicka i Språk-fältet och sedan klicka på Textetiketter.
 4. Växla mellan diktamens- och röstkommandoläge när du arbetar.

  Obs! Du kan spara tid om du dikterar klart först, kontrollerar filen och sedan formaterar texten eller rättar till fel. Om du gör så behöver du inte växla mellan diktamens- och röstkommandoläge så ofta. Så här byter du läge:
  • Använda diktamensläge: Om du vill omvandla de ord du säger till text klickar du på Dictation (Diktamen) i Språkfältet.

   Medan du talar visas ett blått fält, vilket betyder att ditt tal bearbetas. Allt eftersom dina ord känns igen visas text på skärmen. Du kan fortsätta att tala medan det du har sagt bearbetas, och du behöver inte vänta på att det blåa fältet ska försvinna innan du talar igen.

   Obs! När det blåa fältet visas bör du inte använda musen eller tangentbordet för att skriva eller göra något annat. I så fall avbryts taligenkänningen och dina ord bearbetas inte.
  • Använda röstkommandoläge: Om du vill välja alternativ på menyer, i verktygsfält, i dialogrutor (endast amerikansk engelska) eller i åtgärdsfönster (endast amerikansk engelska) i Språkfältet, klickar du på Voice Command (Röstkommando). Om du till exempel vill ändra teckenformatet kan du säga "font" eller "font face", så att rutan Teckensnitt i verktygsfältet Formatering öppnas, och sedan säga namnet på ett teckensnitt. Om du vill formatera markerad text kan du säga "bold" (fet) eller "underline" (understruken).
 5. Klicka på Microphone (Mikrofon) i Språkfältet för att stänga av mikrofonen när du har talat klart.

I följande lista beskrivs några genvägar som du kan använda:
 • Du kan även växla mellan diktamens- och röstkommandoläget genom att säga "dictation" (diktamen) eller "voice command" (röstkommando).
 • I Microsoft Word kan du ta bort det senaste du har sagt i diktamensläge genom att säga "scratch that".
 • Du kan sätta på eller stänga av mikrofonen genom att klicka på Speech (Tal)Tools (Verktyg)-menyn (i Microsoft Excel pekar du på Speech (Tal)Tools (Verktyg)-menyn och klickar sedan på Speech Recognition (Taligenkänning)).
 • Du kan även stänga av mikrofonen genom att säga "microphone".

Tips för taligenkänning

Taligenkänning ersätter inte helt manuellt inskriven text. Det bästa resultatet får du med en kombination av taligenkänning och musen eller tangentbordet. Det är också viktigt att alltid tala på samma sätt för att få bästa möjliga resultat. När vi pratar med varandra hjälper sammanhanget och miljön oss att förstå varandra även när vi viskar, skriker eller pratar fort eller långsamt. Taligenkänning däremot fungerar bäst om du alltid talar likadant, så att ditt tal är förutsägbart.

 • Tala i ett jämnt tonläge. Om du talar för högt eller för tyst blir det svårare för datorn att känna igen det du säger.
 • Försök att alltid tala ungefär lika fort.
 • Tala utan att göra uppehåll mellan orden. Det är lättare för datorn att tolka en fras än att tolka ett enstaka ord. Datorn har t.ex. svårt att förstå fraser som "Detta (paus) är (paus) en (paus) annan (paus) exempelmening".
 • Börja med att arbeta i en tyst miljö, så att datorn hör din röst i stället för omgivningsljuden, och använd en mikrofon av god kvalitet. Håll mikrofonen i samma position, och försök att inte flytta runt den när du har justerat den.
 • Förbered datorn genom att läsa högt ur övningstexten som ingår i guiden Röstträning. Ytterligare träning ökar precisionen för taligenkänningen.
 • När du dikterar visas orden inte alltid på skärmen med en gång, men detta är inget fel. Fortsätt att tala, och gör ett uppehåll i slutet av meningen. Den tolkade texten visas på skärmen när datorn har bearbetat klart det du har sagt.
 • Uttala orden tydligt, men dela inte upp dem i stavelser. Om du till exempel uttalar varje stavelse i "ar-ti-ku-le-ra" för sig blir det svårare för datorn att känna igen vad du har sagt.Referenser

Om du vill veta mer om användning av tal i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

306537 Installera och konfigurera taligenkänning i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306899 Använda taligenkänningsprofiler i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306902 Konfigurera och använda text till tal i Windows XP
306993 Använda Språkfältet i Windows XP
278927 WD2002: Del 1: Vanliga frågor om igenkänning av tal och handskrift (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Egenskaper

Artikel-id: 306901 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback