Använda Språkfältet i Windows XP

Sammanfattning

I denna artikel beskrivs hur du använder Språkfältet i Windows XP. Språkfältet är ett flytande verktygsfält, som automatiskt visas på skrivbordet när du lägger till handskriftsigenkänning, taligenkänning eller en IME (Input Method Editor) som metod för att infoga text.

Med hjälp av Språkfältet kan du enkelt växla mellan aktiviteter och utföra aktiviteter i samband med textinmatning. Om du till exempel matar in text med en indataenhet för handskrift, kan du använda knapparna i Språkfältet för att öppna skrivfönstret, där du kan infoga handskriven text i dokumentet.


Vilka knappar och alternativ som visas i Språkfältet beror på vilka texttjänster du har installerat och vilket program som är aktivt för närvarande. Taligenkänning stöds exempelvis i Microsoft Word 2002, men inte i Anteckningar. Om båda programmen körs visas talknapparna när Word är aktivt, men försvinner när Anteckningar aktiveras. Om du lägger till ett andra språk eller en andra tangentbordslayout, kan du se Språkfältet från Aktivitetsfältet.


Du kan flytta Språkfältet vart som helst på skärmen, minimera det till Aktivitetsfältet eller göra det nästan genomskinligt. Om du inte använder det kan du stänga det. Du bör ta bort texttjänster som du inte använder, eftersom de lägger beslag på datorminne och kan påverka prestanda negativt.

Så här visar du Språkfältet


Så här visar du Språkfältet (i klassiskt läge på Kontrollpanelen)

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.
 2. Klicka på Information under Texttjänster och inmatningsspråk på fliken Språk.
 3. Klicka på Språkfältet under Inställningar.
 4. Markera kryssrutan Visa Språkfältet på skrivbordet.


Obs!
 • Språkfältet visas automatiskt om du installerar en texttjänst som handskrift, tal eller en IME (Input Method Editor). Om du stänger Språkfältet kan du visa det igen så här:
 • Om du har minimerat Språkfältet till Aktivitetsfältet klickar du på ikonen Språk i Aktivitetsfältet och sedan på Visa Språkfältet.
 • När Språkfältet visas kan du högerklicka på det, så att en snabbmeny visas. Använd denna meny om du vill ändra inställningar för Språkfältet, till exempel docka det vid Aktivitetsfältet eller lägga till textetiketter.

Så här döljer du Språkfältet


Du kan dölja Språkfältet genom att högerklicka i fältet Språk och sedan göra något av följande:

 • Klicka på Minimera, så att Språkfältet reduceras till en ikon i Aktivitetsfältet. Därmed försvinner Språkfältet från skrivbordet, men det är fortfarande aktivt och tillgängligt.
 • Klicka på Stäng Språkfältet, så att Språkfältet stängs av och försvinner från skrivbordet.


Obs!

 • Du kan utnyttja funktionerna i Språkfältet utan att ha det på skrivbordet, genom att högerklicka i Språkfältet och sedan klicka på Ytterligare ikoner i Aktivitetsfältet. Du kan sedan minimera Språkfältet och klicka på ikonerna för texttjänster i Aktivitetsfältet när du vill utföra olika åtgärder.
 • Du tar inte bort några texttjänster genom att stänga Språkfältet. Om du inte använder en viss tjänst, till exempel handskriftsigenkänning eller taligenkänning, bör du ta bort den. Texttjänster kräver datorminne och kan påverka prestanda negativt.
 • Du kan också minimera Språkfältet genom att klicka på Minimera i Språkfältet.
 • Du kan inte stänga Språkfältet om du har installerat en IME (Input Method Editor).

Så här aktiverar och inaktiverar du texttjänster

Så här aktiverar eller inaktiverar du texttjänster (i klassiskt läge på Kontrollpanelen):

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.
 2. Klicka på Information på fliken Språk under Texttjänster och inmatningsspråk.
 3. Klicka på Språkfältet under Inställningar.
 4. Om du vill inaktivera texttjänster markerar du kryssrutan Inaktivera avancerade texttjänster.
 5. Om du vill aktivera texttjänster avmarkerar du kryssrutan.
 6. Klicka på Ja om du ombeds bekräfta ditt val.
Obs!
 • Använd dessa åtgärder för att tillfälligt inaktivera handskriftsigenkänning, taligenkänning och vissa tillgänglighetsfunktioner. Dessa tjänster kan påverka prestanda negativt. Om du inte använder dem för det aktuella programmet kan du tillfälligt stänga av dem.
 • Om du inte använder en viss texttjänst alls bör du ta bort den.
 • Inaktivering av texttjänster påverkar inte språk eller tangentbord som du har lagt till under Installerade tjänster i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.Referenser

Om du vill veta mer om användning av tal i Windows XP kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

306537 How to Install and configure Speech Recognition in Windows XP
278927 WD2002: Part 1: Speech and Handwriting Recognition Frequently Asked Questions
Om du vill veta mer om Microsofts taligenkänningsfunktion kan du klicka på Hjälp i Språkfältet.

På följande Microsoft-webbplats hittar du den senaste informationen om utvecklingen inom taligenkänning på Microsoft:


Egenskaper

Artikel-id: 306993 – senaste granskning 19 mars 2003 – revision: 1

Feedback