Felsöka Groove-spelaren på Windows 10

<< Tillbaka till Groove-supporten

Om du har problem med att använda Groove-spelaren på Windows 10 kan det bero på ett appfel eller en felaktig inställning.

Lösningar

Lösning 1: Kontrollera inställningarna

Kontrollera att datorns inställningar för tid, datum, språk och region är korrekta. För att kontrollera detta trycker du på Windows-tangenten + I och väljer Tid och språk.

Lösning 2: Rensa mappen Temp

Gör så här:
  1. Tryck på Windows-tangenten + R.
  2. Skriv Temp i fönstret Kör och tryck på Enter.
  3. Tryck på Ctrl + A för att markera alla filer och mappar, högerklicka på dem och tryck eller klicka på Ta bort. Obs! Ett meddelande om att vissa filer eller mappar används av andra program kan visas. Om det meddelandet visas väljer du Hoppa över.

Lösning 3: Återställ Internet Explorers inställningar

Se Så här återställer du Internet Explorers inställningar om du vill återställa webbläsaren.

Lösning 4: Återställ standardbiblioteken

Återställ datorns standardbibliotek på följande sätt.

Obs! Inga data i biblioteken påverkas av att du tar bort och återskapar biblioteken.

  1. Öppna Utforskaren.
  2. Klicka på Bibliotek i rutan till vänster.
    Obs! Om du inte ser "Bibliotek" i listan trycker eller klickar du på Visa på menyn längst upp på skärmen. Kontrollera att kryssrutan Visa bibliotek är markerad på menyn i rutan Navigering.
  3. Högerklicka på varje bibliotek (Dokument, Bilder, Musik och Videor) och tryck eller klicka på Ta bort.
  4. Högerklicka (eller tryck och håll ned) på Bibliotek i rutan till vänster och klicka på Återställ standardbibliotek. Denna åtgärd återställer biblioteken. Alla data i biblioteksmapparna bör nu gå att komma åt igen via Utforskaren.

Lösning 5: Använd systemfilskontroll

Om några av dina mediafiler saknas, är skadade eller har andra fel läser du Reparera saknade eller trasiga systemfiler med verktyget systemfilskontroll.

Egenskaper

Artikel-id: 3078110 – senaste granskning 17 aug. 2015 – revision: 1

Feedback