Beskrivning av Office XP Service Pack 1 (SP-1)

Sammanfattning

Microsoft Office XP Service Pack 1 (SP-1) innehåller de senaste uppdateringarna för Office XP och ger betydande förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar i Office XP SP-1 har tidigare getts ut som separata uppdateringar. I den här Service Pack-versionen samlas uppdateringarna till ett integrerat paket tillsammans med ett antal andra förändringar som ger Office XP-program bättre tillförlitlighet och prestanda.

I den här artikeln beskrivs hur du hämtar och installerar Office XP SP-1.

Mer Information

Hämta och installera Office XP SP-1

Klientuppdatering

Om du har installerat Office XP från en CD har du två möjligheter:
 • Använd webbplatsen Office Product Updates för att automatiskt installera alla de senaste uppdateringarna, inklusive Service Pack 1.

  eller
 • Installera endast Service Pack 1 enligt nedanstående beskrivning.
I båda fallen måste du ha Office XP-CD:n tillgänglig under installationen.

Office Product Updates

Om du vill att alla nödvändiga uppdateringar ska identifieras automatiskt på webbplatsen Office Product Updates klickar du på följande länk: När identifieringen har slutförts visas en lista över rekommenderade uppdateringar som du kan godkänna. Slutför processen genom att klicka på Starta installationen.

Installera endast Service Pack 1

Så här hämtar och installerar du enbart klientuppdateringen SP-1:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Spara så att filen Oxpsp1.exe sparas i den valda mappen.
 3. Dubbelklicka på Oxpsp1.exe i Utforskaren.
 4. Klicka pa° Ja om du tillfra°gas om du vill installera uppdateringen.
 5. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 6. Sätt in Office XP-CD:n när du uppmanas till det, och klicka sedan på OK.
 7. När ett meddelande visar att installationen är klar klickar du på OK.
Obs! När du har installerat den offentliga uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en installation som den var före installationen av SP-1, måste du ta bort Office XP helt och sedan installera det igen från original-CD:n.

Administratörsuppdatering

Om du har installerat någon av produkterna som nämns i början av den här artikeln från en serverplats, måste serveradministratören uppdatera serverplatsen med den offentliga administratörsuppdateringen och distribuera denna till din dator.

Om du själv är serveradministratör hämtar du administratörsuppdateringen så här:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
 2. Hämta filen till skrivbordet.
 3. Dubbelklicka på filen oxpsp1a.exe i Utforskaren.
 4. Klicka på Ja om du accepterar licensavtalet.
 5. Skriv C:\oxpsp1a i rutan Ange den plats där du vill att de extraherade filerna ska placeras och klicka på OK.
 6. Klicka på Ja när du tillfrågas om du vill skapa mappen.
 7. Om du vet hur du ska uppdatera administratörsinstallationen klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /a sökväg\MSI-fil /p C:\admin_uppdMSP-fil SHORTFILENAMES=1
  , där sökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP (t ex C:\OfficeXP),

  där MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel ProPlus.msi)

  där MSP-fil är namnet på den offentliga uppdateringen av administratörsinstallationen. Obs! Du kan lägga till /qb+ på den föregående kommandoraden om du inte vill att dialogrutorna Office XP Administratörsinstallation och Licensavtal ska visas.

 8. Distribuera uppdateringen till klientarbetsstationerna genom att klicka på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna:
  msiexec /i sökväg\MSI-fil REINSTALL=funktionslista REINSTALLMODE=vomus
  , där sökväg är sökvägen till den administrativa installationspunkten för Office XP (t ex C:\OfficeXP),

  där MSI-fil är MSI-databaspaketet för Office XP-produkten (till exempel ProPlus.msi)

  där funktionslista är en lista med funktionsnamn (skiftlägeskänsliga) som måste installeras om för uppdateringen. Om du vill installera samtliga funktioner kan du använda REINSTALL=ALL.
Om du vill veta mer om hur du uppdaterar en administratörsinstallation och distribuerar den till klientdatorer, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
301348 Installera en offentlig uppdatering i administratörsinstallationer av Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Den här artikeln innehåller standardinstruktioner för installation av en offentlig administratörsuppdatering.

Du kan också läsa följande artikel i Microsoft Office XP Resource Kit:

Setup.ini-version uppdateras inte

Filen Setup.ini, som finns i mappen Files\Setup i en administratörsinstallation, innehåller ett [Product]-avsnitt med information om produktversionen. Den här versionsinformationen uppdateras inte när SP-1 installeras i administratörsinstallationen. Detta skiljer sig från tidigare Office-versioner.

Starta om datorn under installationen

Under följande förutsättningar kan installationen av Office XP SP-1 kräva att datorn startas om:
 • Du använder Microsoft Windows 2000 och har inte den senaste versionen av Windows Installer. Uppgradera till Windows Installer 2.0, så startar datorn inte om. Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Office-genvägar är aktiva. För att datorn inte ska starta om stänger du Office-genvägar innan du installerar uppdateringen.
 • SharePoint Team Services från Microsoft är installerat. För att datorn inte ska starta om stänger du SharePoint Team Services innan du installerar uppdateringen.

SP-1 kan kräva tillgång till Office-CD:n eller platsen för nätverksinstallationen

För att Office-installationen säkert ska vara oskadad kan Installationsguiden behöva tillgång till Office-CD:n eller platsen för nätverksinstallationen under installationsprocessen.

Office XP Multilingual User Interface Pack

För att få tillgång till alla funktioner i Office XP SP-1 när du använder Office XP Multilingual User Interface Pack behöver du följande uppdateringar:
 • Office XP-uppdatering: Service Pack 1 (SP-1)
 • Office XP-uppdatering: Service Pack 1 (SP-1) för Office XP Multilingual User Interface Pack
Office XP-uppdatering: Hämta Service Pack 1 (SP-1) för Office XP Multilingual User Interface Pack på följande Microsoft-webbplats:

Så avgör du om Service Pack 1 är installerat

Office XP SP-1 innehåller uppdaterade versioner av följande filer:

Blnmgr.dll Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe
Contab32.dll Emablt32.dll Emsabp32.dll
Emsmdb32.dll EmSui32.dll Eurotool.xla
Excel.exe Exsec32.dll Fontschm.ini
Fp5amsft.dll Fp5autl.dll Fp5avnb.dll
Fp5awec.dll Fp5awel.dll Fpcutl.dll
Fpeditax.dll Fpmmc.dll Frontpg.exe
Graph.exe Imjp8k.dll Intldate.dll
Mofl.dll Msaccess.exe Mscdm.dll
Msdaipp.dll Mseuro.dll Msgr2pb.dll
Msgrit32.DLL MsMapi32.dll Mso.dll
Msowc.dll MsPst32.dll Mspub.exe
Mssp3ko.dll mssp3ko.lex Msstko32.dll
Mstore.exe Mstores.dll Offfilt.dll
Olappt.fae Outex.dll Outlcm.dll
Outlctl.dll Outllib.dll Outllibr.dll
Outlmime.dll Outlook.exe Outlph.dll
Owc10.dll Owsclt.dll Owssvr.dll
Powerpnt.exe Pstprx32.dll Pub6intl.dll
Pubconv.dll Qamgt.xlt Rm.dll
Rtfhtml.dll Setup.exe Transform.mst
Vtidb.exe Winword.exe Wwintl.ddl
Du kan kontrollera om SP-1 finns installerat genom att starta ett Office XP-program och klicka på Om Microsoft programHjälp-menyn. Produktversionen är (SP-1) om SP-1 är installerat.

Följande tabell innehåller build-nummer för Office-produkterna:

Office-program SP-1-version
---------------------------------
Access 10.3409.3501
Excel 10.3506.3501
FrontPage 10.3402.3501
Outlook 10.3513.3501
PowerPoint 10.3506.3501
Word 10.3416.3501
Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

291331 Kontrollera Office XP-versionen

Problem som korrigeras genom SP-1

I Office XP SP-1 korrigeras problemen som beskrivs i följande Microsoft-säkerhetsbulletiner:
I den här Service Pack-versionen ingår alla tidigare utgivna uppdateringar för Office XP:
300550 Beskrivning av Uppdatering för Outlook 2002: 21 juni 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

300553 Beskrivning av Uppdatering för Word 2002: 21 juni 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

299040 Översikt över uppdatering för Publisher 2002: 21 juni 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

300552 Översikt över uppdatering för Office XP Webbkomponenter: 9 augusti 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

303825 Beskrivning av Uppdatering för Outlook 2002: 16 augusti 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

307741 Beskrivning av uppdatering för Office XP-aktivering: 4 oktober 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

300551 Beskrivning av Uppdatering för Outlook 2002: 4 oktober 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

306605 Beskrivning av Uppdatering för PowerPoint 2002: 4 oktober 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

306606 Beskrivning av uppdatering för Excel 2002: 4 oktober 2001 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Office XP SP-1 kan installeras även om en eller flera av de offentligt tillgängliga uppdateringarna som nämns ovan redan är installerade på datorn.

I Office XP SP-1 ingår också förbättringar av stabiliteten som gjorts utifrån Microsoft-felrapporter från Office XP-användare. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats: Genom Office XP SP-1 korrigeras problemen i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

Microsoft Excel
311597 Problem i Excel 2002 som korrigeras i Office XP Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Microsoft FrontPage
311574 Problem i FrontPage 2002 som korrigeras genom Office XP Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

SharePoint Team Services från Microsoft
312543 Lista med problem som korrigeras med Office XP Service Pack 1 för SharePoint Team Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Microsoft Outlook
311573 Beskrivning av problem i Outlook 2002 som korrigeras genom Office XP Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Microsoft Office
307560 Dokument från en webbmapp som kräver klientcertifikat öppnas inte i Office XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

304226 Det visas ett meddelande om återaktivering när du startar ett Office XP-program som installerades via en Enterprise-utgåva (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

305086 Felmeddelandet "Du har inte behörighet ..." visas när en fil öppnas från eller sparas till en domän-DFS (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Microsoft PowerPoint
298797 Microsoft Graph slutar svara när du ändrar diagramtyp i en PowerPoint 2002-bild (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

304568 Tidsinställningar för multimedieanimeringar går förlorade när en presentation öppnas i en annan version av PowerPoint 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

310409 Felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas när du klickar på en hyperlänk till en PowerPoint 2002-presentation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Microsoft Publisher
297082 Webbsidor som skapas i Publisher 2002 blir så stora att det tar lång tid att visa dem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

301221 Teckensnittslistan är tom och det visas inga teckensnitt i Publisher 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Microsoft Word
311594 Beskrivning av problem som korrigeras i Word 2002 genom Office XP Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

301405 Word 2002 slutar svar när en figur infogas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Dessutom har följande problem korrigerats:

Microsoft Access

Det går inte att ansluta med Microsoft Access till databas för att skapa bunden datasida

När du försöker konstruera en datasida i turkiska Microsoft Access kan fältlistan vara tom.

Office

Skicka till är inte tillgängligt på snabbmeny

När du högerklickar på en fil i dialogrutan Öppna (klicka på ÖppnaArkiv-menyn) i ett Microsoft Office-program, är Skicka till inte tillgängligt (nedtonat).

TIFF-bild syns inte i Office för Macintosh

Följande problem kan uppstå om en TIFF-fil infogas i ett dokument i Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint 2002. När filen sparas och sedan öppnas igen i Microsoft Office 98 Macintosh Edition eller Microsoft Office 2001 för Macintosh har bilden ersatts av ett stort rött kryss.

Det går inte att spara dokument i MSN-grupper

I vissa fall går det inte att använda Office-program för att spara dokument i MSN-grupper.

Fel 25003 vid installation av Office-uppdateringar

Vid försök att installera en tidigare uppdatering än SP-1 i ett Microsoft Office 2002-program som har förinstallerats av datortillverkaren, kan ett felmeddelande av följande slag visas:
Installationsprogrammet för Microsoft Office kan inte fortsätta på grund av att installationskällan är skadad.

Installationen av uppdateringen startar inte

Vid försök att köra installationsprogrammet för uppdatering av Office XP visas ett meddelande om att en annan version av produkten redan är installerad. För att installera uppdateringen måste du ta bort originalversionen.

Meddelande om återaktivering efter dockning eller fråndockning av bärbar dator

En betydande förändring av datorkonfigurationen kan rapporteras i Office efter dockning av en bärbar dator. Du måste återaktivera produkten.

Buffertöverskridning vid öppnande av HTML-dokument

Alla Office XP-program kan avslutas oväntat när en HTML-fil med en extremt lång sträng i en viss tagg öppnas.

Outlook

Geresh-tecken visas som procenttecken i hebreiska Outlook

Det hebreiska Geresh-tecknet visas som ett procenttecken när det skrivs i textrutor i verktygsfält i hebreiska Outlook.

PowerPoint

Anpassade tidsinställningar går förlorade mellan PowerPoint 2002 och PowerPoint 2000

Följande problem kan uppstå i presentationer som skapas i Microsoft PowerPoint 2002 och visas i tidigare versioner av PowerPoint eller med PowerPoint Viewer. Tidsinställningen för medieobjektanimering används inte. Det här problemet kan uppstå i PowerPoint 2000-presentationer som öppnas i ett PowerPoint 2002-bildspel.

Publisher

Teckensnitt saknas i listan Förhandsgranska teckensnitt

I vissa färgscheman är kombinationsrutan för val av teckensnitt i redigeringsverktygsfältet tom i Microsoft Publisher 2002.

Standardikoner visas i Clip Art Gallery

I vissa situationer visas clipart i Web Collections med systemikonen för filtypen.

Teckensnittsschema kan inte användas i hebreiska Publisher

Vid försök att använda ett teckensnittsschema i hebreiska Publisher 2002 med hebreiskt användargränssnitt händer ingenting. När användargränsnittet ändras till engelska går det att använda teckensnittsscheman.

Web Components

Analysis ToolPak frigör inte minne

En server med en webbplats där tillägget Analysis ToolPak används kan få slut på minne. En instans av Analysis ToolPak skapas i minnet, men minnet frigörs inte när det inte längre behövs.

Analysis ToolPak läcker minne

När en webbplats med webbkomponenten för kalkylblad från Analysis ToolPak används, tilldelas minne genom cirkulära referenser i formler utan att minnet sedan frigörs. Minnet tar sakta slut på servern.

Inget felmeddelande vid Analysis ToolPak-funktioner med felaktiga parametrar

När en webbplats med webbkomponenten för kalkylblad från Analysis ToolPak används, returneras "0" i stället för ett felmeddelande (#VALUE!) om funktionen har för många eller för få parametrar.

REFERENSER

Mer information finns på följande Microsoft Office XP-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 307843 – senaste granskning 19 maj 2008 – revision: 1

Feedback