Anpassa vyer i Utforskaren i Windows XP

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner för användning av kommandoradsväxlar för Utforskaren i Windows XP.

Mer information

Du kan använda kommandoradsväxlarna för att anpassa standardvyn som används vid start av Utforskaren eller för att ange en vy när du startar Utforskaren från en kommandotolk.

Följande växlar kan användas med kommandot Explorer.exe.

VäxelResult
/n Öppnar ett nytt fönster med en enda ruta för standardvalet.
Detta är vanligen roten på enheten där Windows är installerat.
/eStartar Utforskaren med standardvyn.
/e, <objekt>Startar Utforskaren med standardvyn och med fokus på angiven mapp.
/root, <objekt>Öppnar en fönstervy för det angivna objektet.
/select, <objekt>Öppnar en fönstervy där den angivna mappen, filen eller
programmet är markerade.


Köra Utforskaren från en kommandotolk

Så här kör du Utforskaren från en kommandotolk:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv Explorer i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

Exempel

Följande exempel visar hur växlar för Utforskaren kan användas.

 • Explorer /n
  Öppnar ett Utforskar-fönster med standardinställningen. Detta är vanligen roten på enheten där Windows är installerat.
 • Explorer /e
  Startar Utforskaren med standardvyn.
 • Explorer /e,C:\Windows
  Startar Utforskaren med standardvyn och fokus på C:\Windows.
 • Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  Startar Utforskaren i mappen C:\Windows\Cursors. I det här exemplet används C:\Windows\Cursors som "rotkatalog" för Utforskaren.

  Obs! Observera kommatecknet efter "/root"-växeln i kommandot.
 • Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  Startar Utforskaren med filen "C:\Windows\Cursors\banana.ani" markerad.

  Obs!AT Observera kommatecknet efter "/select"-växeln i kommandot.
Flera Utforskar-växlar kan kombineras till ett enda kommando, som i följande exempel:

 • Explorer /root, \\server\resurs, select, Program.exe
  Med det här kommandot startas Utforskaren med fjärresursen som rotmapp, tillsammans med den markerade Program.exe-filen.

Ändra standardstartmappen för Utforskaren

Så här ändrar du standardstartmappen för Utforskaren:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och högerklicka på Utforskaren.
 2. Klicka på Egenskaper på menyn.
 3. I rutan Mål lägger du till "/root"-kommandoradsväxeln till kommandot "%SystemRoot%\Explorer.exe" och använder önskad startplats. Om du till exempel vill att Utforskaren ska starta i roten på enhet C redigerar du kommandot till följande form:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
 4. Klicka på OK.
Egenskaper

Artikel-id: 307856 – senaste granskning 14 dec. 2004 – revision: 1

Feedback