Kryptera en fil i Windows XP

Sammanfattning

Den här artikeln handlar om hur EFS-funktionen (Encrypting File System) i Windows XP kan användas för att lagra filer i krypterat format på hårddisken.


Kryptering är ett sätt att omvandla data till ett format som inte kan läsas av andra. Du kan använda EFS för att automatiskt kryptera dina data när de lagras på hårddisken.


EFS-funktionen ingår inte i Microsoft Windows XP Home Edition.


Kryptera en fil

Du kan bara kryptera filer på volymer som har formaterats med NTFS-filsystemet. Så här krypterar du en fil:

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Utforskaren.
 2. Leta upp önskad fil, högerklicka på den och klicka på Egenskaper.
 3. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
 4. Under Attribut för komprimering eller kryptering markerar du kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data och klickar sedan på OK.
 5. Klicka på OK. Om filen finns i en okrypterad mapp visas dialogrutan Krypteringsvarning. Använd en av följande två metoder:
  • Om du bara vill kryptera filen klickar du på Kryptera endast filen och sedan på OK.
  • Om du vill kryptera både filen och mappen där den finns klickar du på Kryptera filen och den överordnade mappen. Klicka sedan på OK.
Andra användare kan inte öppna krypterade filer. Om en användare till exempel försöker öppna ett krypterat Microsoft Word-dokument visas ett meddelande av följande slag:

Det går inte att öppna dokumentet: användarnamn har inte åtkomstbehörighet
(enhet:\filnamn.doc)
Om en annan användare försöker kopiera eller flytta ett krypterat dokument till en annan plats på hårddisken visas följande meddelande:

Fel uppstod när fil eller mapp kopierades
Det går inte att kopiera filnamn: Åtkomst nekad.
Kontrollera att disken inte är full eller skrivskyddad och att filen inte används.

Felsökning

 • Du kan inte kryptera filer eller mappar på volymer där FAT-filsystemet används.


  Filer och mappar som ska krypteras måste i stället lagras på NTFS-volymer.
 • Du kan inte lagra kryptera filer eller mappar på en fjärrserver som inte är betrodd för delegering.


  Lös problemet genom att konfigurera fjärrservern som betrodd för delegering. Gör så här:
  1. Logga in på domänkontrollanten med ett konto som har administratörsbehörigheter.
  2. Starta Active Directory-snapin-modulen Användare och datorer.
  3. Expandera domänbehållaren i den vänstra rutan. Leta upp önskad server, högerklicka på den och klicka på Egenskaper.
  4. Markera kryssrutan Datorn är betrodd för delegering på fliken Allmänt (om den inte redan är markerad). Klicka på OK som svar på "Active Directory"-meddelandet som visas.
  5. Klicka på OK och avsluta Active Directory – användare och datorer.
 • Det går inte att komma åt krypterade filer från Macintosh-klientdatorer.
 • Du kan inte öppna dokument som har lagrats av andra i en krypterad mapp som du har skapat.


  Om en annan användare skapar ett dokument i en krypterad mapp krypteras dokumentet, och endast denna användare har (som standard) åtkomst till det. Därför kan en mapp som du krypterar innehålla filer som du inte kan öppna. Om du behöver komma åt dessa filer begär du att ditt användarkonto läggs till i listan med användare som de krypterade filerna delas med.Referenser

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

223316 Rekommendationer för kryptering av filsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om användning av filkryptering i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

308989 Kryptera en mapp i Windows XP
308991 Dela åtkomst till en krypterad fil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
308993 Avlägsna filkryptering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Egenskaper

Artikel-id: 307877 – senaste granskning 19 maj 2006 – revision: 1

Feedback