Flytta växlingsfilen i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar platsen för växlingsfilen i Windows XP.


Växlingsfilen är området på hårddisken som används på samma sätt som RAM-minne (Random Access Memory). Detta kallas ibland "virtuellt minne". Normalt lagras denna fil på samma partition som Windows-systemfilerna. Du kan ge Windows bättre prestanda och öka det lediga utrymmet på startpartitionen genom att flytta filen till en annan partition.


Flytta växlingsfilen

 1. Logga in på datorn som administratör.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Prestanda och underhåll och sedan på System.
 4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Inställningar under Prestanda.
 5. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Ändra under Virtuellt minne.
 6. I listan Enhet [Volymetikett] klickar du på en annan enhet än den där Windows är installerat. (Windows är vanligen installerat på enhet C.) Under Total växlingsfilsstorlek för alla enheter noterar du värdet intill Rekommenderad.
 7. Klicka på Egen storlek och skriv sedan det rekommenderade värdet i rutan Ursprunglig storlek (MB).
 8. Skriv den maximala storlek du vill tillåta för växling i rutan Maximal storlek (MB) och klicka sedan på Ange.
 9. I rutan Enhet [Volymetikett] klickar du på enheten där Windows är installerat (vanligen enhet C) och gör sedan något av följande:
  • Om du inte vill ha någon växlingsfil på enheten klickar du på Ingen växlingsfil och sedan på Ange. Ett meddelande av följande slag visas:
   Om växlingsfilen på volym C: har en ursprunglig storlek mindre än 126 MB kommer systemet eventuellt inte att kunna skapa en informationsfil för felsökning om ett stoppfel inträffar.
   Vill du fortsätta ändå?
   Klicka på Ja.

  • Om du vill behålla den minsta storleken för växlingsfilen på enheten klickar du på Egen storlek och skriver sedan ett värde som är lika stort som eller större än mängden RAM-minne på datorn i rutan Ursprunglig storlek (MB). Skriv samma värde i rutan Maximal storlek (MB) och klicka på Aktivera.
 10. Följande meddelande visas:
  Ändringarna kommer inte att börja gälla förrän datorn startats om.
  Klicka på OK, OK, OK och Ja när du tillfrågas om du vill starta om datorn.
Referenser

Om du vill veta mer om hur du flyttar tillfälliga lagringsfiler klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

308666 Flytta buffertmappen i Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 307886 – senaste granskning 13 juni 2005 – revision: 1

Feedback