Använda filkomprimering i Windows XP

Sammanfattning

Genom komprimering av filer, mappar och program blir dessa mindre och kräver mindre utrymme på volymer eller flyttbara lagringsenheter. Volymkomprimering minskar mängden utrymme som utnyttjas av samtliga filer och mappar som lagras på volymen. På grund av risken för sämre prestanda bör vissa filer inte komprimeras.NTFS-komprimering

NTFS-komprimering kan användas på volymer där NTFS-filsystemet används. NTFS-komprimering har följande egenskaper och begränsningar:
 • NTFS-komprimering kan användas för komprimering av enskilda filer och mappar samt en hel NTFS-volym.
 • Du kan komprimera en mapp utan att komprimera innehållet.
 • Du kan arbeta med NTFS-komprimerade filer utan att expandera dem, eftersom de expanderas och komprimeras igen utan några åtgärder från användaren.
 • NTFS-komprimerade filer och filnamn kan visas med en annan färg för att de ska vara lättare att identifiera.
 • Det kan uppstå en viss prestandaförsämring vid arbete med NTFS-komprimerade filer. När du öppnar en komprimerad fil expanderas den automatiskt, och när du stänger filen komprimeras den igen. Denna process kan minska datorns prestanda.
 • NTFS-komprimerade filer och mappar är bara komprimerade medan de lagras på en NTFS-volym.
 • Det går inte att kryptera en NTFS-komprimerad fil.


Komprimera en NTFS-volym

Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen administratörer för att utföra dessa åtgärder. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att göra detta. Så här komprimerar du en NTFS-volym:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på volymen du vill komprimera och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Markera kryssrutan Komprimera volymen för att spara diskutrymme på fliken Allmänt, och klicka sedan på OK.
 4. Klicka på önskat alternativ i Bekräfta attributändringar.

Komprimera filer eller mappar på en NTFS-volym

Så här komprimerar du en fil eller mapp:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Dubbelklicka på NTFS-volymen med mappen eller mapparna du vill komprimera.
 3. Högerklicka på filen eller mappen du vill komprimera och klicka sedan på Egenskaper.
 4. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
 5. Markera kryssrutan Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka på OK.
 6. Klicka på OK i dialogrutan Egenskaper.
 7. Klicka på önskat alternativ i Bekräfta attributändringar.
Obs! Om du flyttar eller kopierar en fil till en komprimerad mapp komprimeras den automatiskt. Om du flyttar en fil från en annan NTFS-volym till en komprimerad mapp komprimeras den också. Om du flyttar en fil från samma NTFS-volym till en komprimerad mapp behåller filen sitt ursprungliga tillstånd, komprimerad eller okomprimerad.


Visa komprimerade filer med en annan färg

Du kan ändra visningen av filer och mappar som komprimeras i Utforskaren och Den här datorn, så att det är lätt att se dem. Så här visar du komprimerade filer med en annan färg:
 1. Dubbelklicka på Mappalternativ på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Utseende och teman och sedan på Mappalternativ.
 4. Markera kryssrutan Visa krypterade eller komprimerade NTFS-filer med annan färg på fliken Visa.
Referenser

Windows stöder två typer av komprimering: NTFS-komprimering och komprimering med hjälp av funktionen Komprimerade mappar.


Om du vill veta mer om komprimerade mappar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

306531 Använda komprimerade mappar
Om du vill veta mer om NTFS-komprimering klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

251186 NTFS-komprimering
Egenskaper

Artikel-id: 307987 – senaste granskning 20 juni 2005 – revision: 1

Feedback