Resurser för felsökning av avstängningsproblem i Windows XP

INLEDNING

Den här artikeln handlar om resurser som kan användas för felsökning av avstängningsproblem i Windows XP. När du har följt instruktionerna i artikeln ett avsnitt stänger du av eller startar om datorn för att se om problemet är borta. Om du fortfarande inte kan stänga av eller starta om datorn fortsätter du till nästa avsnitt. Försök stänga av eller starta om datorn efter varje avsnitt.

Överst på sidan

Mer Information

När du försöker stänga av eller starta om datorn visas ett felmeddelande

Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Konfigurera Windows så att filen eller tjänsten som nämns i felmeddelandet inte laddas


Om en fil eller tjänst nämns i felmeddelandet kan den finnas med på någon av flikarna i verktyget Systemkonfiguration (Msconfig.exe). Om filen eller tjänsten finns med där stänger du av den enligt instruktionerna i den andra artikeln i det här avsnittet. Om filen eller tjänsten inte finns med fortsätter du till nästa åtgärd för felsökning i den här artikeln.

Om du vill veta mer om inaktivering av en fil eller tjänst med hjälp av verktyget Systemkonfiguration klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310353 Starta Windows XP i felsäkert läge

Om du vill veta mer om hur du stänger av tjänster med hjälp av Datorhantering klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310602 Inaktivera en tjänst eller enhet som förhindrar start av Windows

Kontakta leverantören av den felaktiga tjänsten för mer information.


Obs! Om du vill veta mer om filen eller tjänsten som orsakar problemet kontaktar du Microsoft Support. Information om hur du kontaktar Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Om Windows XP har installerats av datorns OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer) kontaktar du denna för hjälp med problemet.


Metod 2: Se om ett program nyligen har tagits bort från datorn


Om du nyligen har tagit bort ett program eller en Windows-komponent från datorn genom att ta bort den manuellt, kan problemet orsakas av tillhörande information som finns kvar på datorn. Installera om programmet eller komponenten och ta sedan bort det igen med verktyget Lägg till eller ta bort program eller enligt tillverkarens instruktioner.

Så här tar du bort ett program från datorn:
  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och klicka på Lägg till eller ta bort program.
  2. Klicka på önskat program i listan över program och sedan på Ändra/ta bort.
  3. Klicka på Ja när du uppmanas bekräfta att du vill ta bort programmet.

Om programmet inte finns med i Lägg till eller ta bort program kontaktar du tillverkaren för instruktioner.


Överst på sidan

Datorn slutar svara när du försöker stänga av eller starta om den

Lös problemet med någon av följande metoder.

Metod 1: Stäng av eller starta om datorn i felsäkert läge

Om du vill veta mer om felsökning av Windows XP med hjälp av felsäkert läge klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

315222 Alternativ för start i felsäkert läge i Windows XP

310602 Inaktivera en tjänst eller enhet som förhindrar start av Windows

Obs! Om du kan stänga av eller starta om datorn i felsäkert läge fortsätter du till nästa avsnitt för felsökning av problem med drivrutiner.

Metod 2: Använd Enhetshanteraren för att ta reda på om problemet beror på en drivrutin

Du kan använda Enhetshanteraren för att undersöka och byta ut enheter som konfigureras med program. Om bygelstift eller dip-växlar används på enheten måste du konfigurera den manuellt.


Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

310126 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren

314464 Felsökning av okända enheter i Enhetshanteraren

Metod 3: Återställ Windows XP med Systemåterställning

Du kan använda Systemåterställning för att återställa datorn till ett tidigare fungerande tillstånd. Systemåterställning tar en "ögonblicksbild" av kritiska systemfiler och vissa programfiler och lagrar denna information som återställningspunkter. Du kan använda dessa återställningspunkter för att återställa Windows XP till ett tidigare tillstånd.

Om du vill veta mer om användning av Systemåterställning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XPOm du vill veta mer om Systemåterställning klickar du på Hjälp och supportStart-menyn. Skriv systemåterställning i rutan Sök, och tryck sedan på RETUR.

Metod 4: Återställ Windows XP med den senast fungerande konfigurationen

Om Windows inte startar startar du om det med hjälp av den senast fungerande konfigurationen:

  1. Starta datorn. När Windows börjar starta trycker du på F8 så att menyn Avancerade alternativ för Windows visas.
  2. Markera Senast fungerande konfiguration (de senaste inställningarna som fungerade) med piltangenterna och tryck på RETUR.
  3. Om en startmeny visas markerar du Microsoft Windows XP med piltangenterna och trycker på RETUR.

    Datorn startas med hjälp av registerinformationen som sparades vid den senaste avstängningen.

Metod 5: Reparera Windows XP genom en uppgradering på plats


Du kan reparera en skadad Windows-installation genom att köra installationsprogrammet för Windows från Windows-CD:n.

Om du vill veta mer om hur du uppgraderar Windows XP på plats klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

315341 Genomföra en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP

Metod 6: Kontrollera att CMOS/BIOS-inställningarna är riktiga

Varning! De här åtgärderna kan innebära ändring av inställningar för CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) och BIOS (Basic Input/Output System). Felaktiga ändringar av datorns BIOS kan medföra allvarliga problem. Microsoft kan inte garantera att problem som uppstår genom ändringar av BIOS kan lösas. Ändra CMOS-inställningarna på egen risk.

Felaktiga eller skadade CMOS- och BIOS-inställningar kan orsaka start- och avstängningsproblem. Microsoft kan inte ge exakta instruktioner för ändring av CMOS- och BIOS-inställningar, eftersom de varierar mellan olika datorer.

Information om CMOS- och BIOS-inställningar för datorn samt kontroll och ändring av inställningarna finns i dokumentationen för datorn eller kan fås från datortillverkaren.

Obs! Ett skadat eller otillräckligt laddat internt batteri kan skada CMOS- och BIOS-inställningar.


Metod 7: Kontrollera att hårddisken och filsystemet inte är skadade


Du kan kanske lösa problemet genom att starta datorn från Windows XP-CD:n, ladda Microsoft Återställningskonsolen och sedan använda kommandoradsverktyget Chkdsk.

Viktigt! Microsoft rekommenderar endast avancerade användare och administratörer att använda Återställningskonsolen. Du måste känna till administratörslösenordet för att använda Återställningskonsolen.

Mer information om kontroll och reparation av en skadad hårddisk med Chkdsk finns i avsnitten "Använda Återställningskonsolen" och "Använda kommandotolken i Återställningskonsolen" i följande artikel. Klicka på artikelnumret och läs artikeln i Microsoft Knowledge Base:

307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP

Obs! Om ett meddelande anger att kommandot Chkdsk inte har tillgång till hårddisken kan det bero på ett maskinvarufel. Kontrollera alla kabelanslutningar och bygelinställningar på enheten. Be en datorreparatör eller datortillverkaren om hjälp.


Om det inte går att korrigera alla hårddiskproblem med kommandot chkdsk kan filsystemet eller MBR (Master Boot Record) vara skadade eller inte längre tillgängliga. Använd lämpliga kommandon i Återställningskonsolen som fixmbr och fixboot, kontakta ett dataåterställningsföretag eller partitionera om och formatera om hårddisken.


Obs! Om du partitionerar om och formaterar om hårddisken går all information på disken förlorad.

Viktigt! Om du behöver mer hjälp med det här problemet kontaktar du datortillverkaren eller Microsoft Support.


Microsoft rekommenderar att endast kvalificerade personer reparerar datorn. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan medföra att garantin upphör att gälla.


Överst på sidan

Datorn startar oväntat om eller startar om när du försöker stänga av om den

Om du vill veta mer om oväntade omstarter i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

320299 Windows XP startar oväntat om eller startar om när du stänger av datorn

Överst på sidan

Rekommenderade artiklar i Microsoft Knowledge Base

317673 Datorn låser sig om selektivt USB-uppehåll är aktivt för USB-mus

315664 Datorn stängs inte av på rätt sätt om selektivt uppehåll är aktiverat

314101 Datorn låser sig under avstängning eller felmeddelandet "Det går inte att hitta tillräckligt med lediga resurser" visas

313290 Datorn stängs inte av efter uppgradering till Windows XP

311787 Datorn slutar svara när du stänger av den och bara använder protokollet 802.1x för användarautentisering

311806 Windows XP startar om när du försöker stänga av datorn

310117 Datorn stängs av när Windows avslutas

307274 Windows XP slutar svara vid avstängning

305788 Öka avstängningstiden så att processer kan avslutas på rätt sätt i Windows XP

306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP

310126 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren

314464 Felsökning av okända enheter i Enhetshanteraren

Överst på sidan

Söka efter en lösning på webbplatsen för Microsoft Support

Om du inte kan lösa problemet med åtgärderna i den här artikeln eller med hjälp av informationen i artiklarna i Microsoft Knowledge Base som rekommenderas, kan du söka efter en lösning på webbplatsen för Microsoft Support. Där kan du göra följande:

Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 308029 – senaste granskning 20 mars 2008 – revision: 1

Feedback