Felmeddelande när du loggar in på Återställningskonsolen i Windows XP: Lösenordet är ogiltigt.

Obs!

Problemet som beskrivs i avsnittet Så visar sig problemet hade åtgärdats i Windows XP Service Pack 1 och senare versioner av Windows XP. Om det fortfarande förekommer ett problem som liknar problemet i den här artikeln kan det ha andra orsaker. Felsökning av liknande problem beskrivs i avsnittet Liknande problem nedan.

INLEDNING

Ett felmeddelande visas när du försöker logga in på Återställningskonsolen i Windows XP. Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner som du kan testa när du behöver hjälp med att logga in på Återställningskonsolen. Om det här stegen inte löser problemet innehåller artikeln även länkar till artiklar där liknande problem och lösningar beskrivs.

Så visar sig problemet

När du försöker logga in på Återställningskonsolen i Windows XP genom att skriva in lösenordet för det lokala administratörskontot, visas följande felmeddelande:
Lösenordet är ogiltigt. Ange lösenordet på nytt.
Skriv in administratörslösenordet:
Det här felmeddelandet kan visas även om du har skrivit in rätt lösenord. Om du startar Windows XP, loggar in med samma lösenord, ändrar det lokala administratörslösenordet och startar om datorn till Återställningskonsolen, visas samma felmeddelande. Problemet kan uppstå om Windows XP ursprungligen installerades från en Sysprep-avbildning, eller om Sysprep 2.0 någon gång har körts på datorn. Sysprep.exe ändrar hur lösenordsnycklar lagras i registret. De här ändringarna är inte kompatibla med inloggningsrutinen för Återställningskonsolen.

Obs! Datortillverkaren kan ha använt Sysprep för att förinstallera Windows XP på datorn.

Åtgärder för att lösa problemet

Obs!


Om du inte kan lösa problemet med följande metod kan du be någon om hjälp eller kontakta supporten enligt instruktionerna på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus/
Obs! Om du kan starta Windows XP, och Återställningskonsolen inte är förinstallerad på hårddisken, går du till steg 2 i följande instruktioner. Om du kan starta Windows XP och Återställningskonsolen är förinstallerad på hårddisken går du till steg 3.
 1. Om du inte kan logga in på Windows XP hämtar du de nödvändiga filerna, skapar relevanta installationsdisketter för installation via diskett, startar datorn med installationsdisketterna och loggar in på Återställningskonsolen. Installationsdisketterna har uppdaterats för att åtgärda problemet som förhindrar att du startar Windows XP.
  Om du vill veta mer om hur du skaffar och använder installationsdisketter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  310994 Skaffa startdisketter för installation av Windows XP

 2. Installera Återställningskonsolen om den inte redan är installerad. Den här åtgärden krävs för snabbkorrigeringen som anges i steg 3 för uppdatering av Återställningskonsolen. Installera Återställningskonsolen med hjälp av kommandot winnt32 /cmdcons från I386-mappen på Windows XP-CD:n.Om du vill veta mer om hur du installerar och använder Återställningskonsolen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP

 3. Kontakta Microsoft Customer Support för hämtning och installation av snabbkorrigeringen Q308402. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! I vissa fall kan supporten vara avgiftsfri, om en supporttekniker kommer fram till att problemet kan lösas med en viss uppdatering. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella uppdateringen.


  Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

  Datum Tid Version Storlek Filnamn
  ---------------------------------------------------
  11-maj-2001 13:57 5.1.2600.15 225 152 Spcmdcon.sys
  12-nov-2001 04:48 5.1.2600.21 218 624 Srrstr.dll
  Om du redan har installerat Återställningskonsolen uppdateras mappen C:\Cmdcons med uppdateringen när du installerar snabbkorrigeringen, så att du kan logga in i Återställningskonsolen.

Administratör som använder Sysprep

Lös problemet genom att hämta en version av Windows XP med Service Pack 1, eller hämta och installera den senaste Service Pack-versionen för Windows XP innan du kör Sysprep.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

OEM-tillverkare (Original Equipment Manufacturer) som använder Sysprep

Lös problemet genom att skaffa en version av Windows XP med Service Pack 1.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem åtgärdades först i Windows XP Service Pack 1.

Mer Information

Om du installerar om Återställningskonsolen av någon anledning måste du först installera om denna snabbkorrigering. Installera Återställningskonsolen med hjälp av kommandot winnt32 /cmdcons från I386-mappen på Windows XP-CD:n. Om du vill ha information om Microsofts policy om borttappade eller bortglömda lösenord klickar du på följande artikelnummer och visar artikeln i Microsoft Knowledge Base:
189126 Microsofts policy om borttappade eller bortglömda lösenord

Liknande problem och lösningar

Om det fortfarande förekommer ett problem som liknar problemet i den här artikeln kan det ha andra orsaker. Om du vill veta mer om liknande problem och lösningar klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
321305 Logga in i Windows XP om lösenordet är bortglömt eller har gått ut

308041 Göra det möjligt för en administratör att logga in automatiskt i Återställningskonsolen

312149 Göra det möjligt för en administratör att logga in automatiskt i Återställningskonsolen


Om de här artiklarna inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer symptom som skiljer sig från dem som beskrivs i den här artikeln, kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats: Skriv sedan in texten i felmeddelandet som du fått. Eller ange en beskrivning av problemet i fältet Söksupport (KB).
Egenskaper

Artikel-id: 308402 – senaste granskning 29 nov. 2013 – revision: 1

Feedback