Använda Datorhantering i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du använder Datorhantering i Windows XP.


Översikt över Datorhantering

Datorhantering består av flera olika administrativa Windows-verktyg som du använder för att hantera en lokal dator eller en fjärrdator. Verktygen finns i en och samma konsol, vilket gör det enklare att visa administrativa egenskaper och att komma åt de verktyg som behövs för att utföra arbetsuppgifter som är relaterade till datorhantering.


Konsolen Datorhantering

Konsolen Datorhantering består av ett fönster som är uppdelat i två rutor. Rutan till vänster innehåller konsolträdet. Rutan till höger innehåller detaljinformation. När du klickar på ett objekt i konsolträdet visas information om det objektet i detaljrutan. Informationen som visas gäller endast det objekt som är markerat.


De administrativa verktygen i Datorhantering är grupperade i följande tre kategorier i konsolträdet:

 • Systemverktyg
 • Lagring
 • Tjänster och program


Varje kategori innehåller flera verktyg eller tjänster.Systemverktyg

 • Loggboken


  Du kan använda Loggboken för att hantera och visa händelser som har registrerats i någon av de olika systemloggarna Program, Säkerhet eller System. Du kan granska loggfilerna för att spåra säkerhetsrelaterade händelser och för att identifiera möjliga problem med programvara, maskinvara eller operativsystem.
 • Delade mappar


  Verktyget Delade mappar används för att visa anslutningar och resurser som datorn använder. Du kan skapa, visa och hantera nätverksresurser, visa öppna filer och sessioner, samt stänga filer och avsluta sessioner.
 • Lokala användare och grupper


  Använd verktyget Lokala användare och grupper för att skapa och hantera lokala användarkonton och grupper. Lokala användare och grupper finns endast i Windows XP Professional.
 • Prestandaloggar och -varningar


  Verktyget Prestandaloggar och -varningar används för att konfigurera hur information om datorns prestanda registreras i loggar och om bristande prestanda ska generera varningar.
 • Enhetshanteraren


  Enhetshanteraren används för att visa de maskinvaruenheter som finns installerade på datorn, för att uppdatera drivrutiner, modifiera maskinvaruinställningar och för att felsöka konflikter.

Lagring

 • Flyttbara lagringsmedia


  Verktyget Flyttbara lagringsmedia används för att hålla reda på flyttbara lagringsmedia och för att underhålla de bibliotek eller lagringssystem där de ingår.
 • Diskdefragmenteraren


  Verktyget Diskdefragmenteraren används för att analysera och defragmentera volymer på hårddiskarna.
 • Diskhantering


  Diskhantering används för att utföra diskrelaterade arbetsuppgifter, till exempel konvertering av diskar eller att skapa och formatera volymer. Du kan också använda Diskhantering för att hantera hårddiskarna och de partitioner eller volymer som finns på diskarna.

Tjänster och program

 • Tjänster


  Använd Tjänster för att hantera de tjänster som körs på lokala datorer och fjärrdatorer. Du kan starta, stoppa, pausa, återuppta eller stänga av en tjänst.
 • WMI-kontroll


  WMI-kontroll används för att konfigurera och hantera tjänsten Windows Management Instrumentation (WMI).
 • Indexeringstjänsten


  Verktyget Indexeringstjänsten används för att hantera den tjänst som indexerar filerna på hårddisken, samt för att skapa och konfigurera ytterligare kataloger som innehåller indexeringsinformationen.
Obs! Vilka verktyg och tjänster som faktiskt visas i Datorhantering beror på vilka tjänster som finns installerade på datorn.


Använda Datorhantering på den lokala datorn

Obs!: Du måste vara inloggad som administratör eller som en medlem i gruppen Administratörer för att kunna visa och ändra de flesta egenskaper och utföra uppgifter som är relaterade till datorhantering.


Så här startar du och använder Datorhantering på den lokala datorn:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Prestanda och underhåll, klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka på Datorhantering.


  Fönstret Datorhantering visas med information om den lokala datorn. "Datorhantering (lokal)" visas längst upp i konsolträdet.
 2. Expandera Systemverktyg, Lagring eller Tjänster och program i konsolträdet för att visa de verktyg och tjänster som finns i respektive kategori.
 3. Klicka på det objekt som du är intresserad av (till exempel Loggboken) för att använda verktyget. Information om verktyget visas i rutan till höger.

Använda Datorhantering på en fjärrdator

Obs!: Du måste vara inloggad som administratör eller som en medlem i gruppen Administratörer för att kunna visa och ändra de flesta egenskaper och utföra uppgifter som är relaterade till datorhantering.


Så här ansluter du till en annan dator med Datorhantering:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. Klicka på Prestanda och underhåll, klicka på Administrationsverktyg och dubbelklicka på Datorhantering.
 2. Högerklicka på Datorhantering (lokal) och klicka på Anslut till en annan dator.
 3. Klicka på En annan dator och ange den andra datorns namn, eller klicka på Bläddra och leta rätt på datorn i nätverket. Klicka på OK och klicka sedan på OK för att gå tillbaka till fönstret Datorhantering. Fönstret Datorhantering visas med information om fjärrdatorn. Namnet på fjärrdatorn visas längst upp i konsolträdet.
 4. Expandera Systemverktyg, Lagring eller Tjänster och program i konsolträdet för att visa de verktyg och tjänster som finns i respektive kategori.
 5. Klicka på det objekt som du är intresserad av (till exempel Loggboken) för att använda verktyget. Information om verktyget visas i rutan till höger.

Använda hjälpen i Datorhantering

Så här använder du hjälpen i Datorhantering för de individuella administrativa verktyg som ingår:

 1. Starta Datorhantering.
 2. Gör något av följande:
  • Högerklicka på det verktyg eller den tjänst du är intresserad av i konsolträdet (till exempel Datorhantering eller Enhetshanteraren) och klicka sedan på Hjälp.
  • Klicka på ett objekt i konsolträdet (till exempel Enhetshanteraren eller Datorhantering) och klicka på HjälpÅtgärd-menyn.Referenser

Mer information om hur du använder Datorhantering finns i hjälpen till Datorhantering. (Starta Datorhantering, klicka på Datorhantering och klicka på HjälpÅtgärd-menyn.)


Mer information om hur du använder de individuella verktyg som ingår i Datorhantering finns i hjälpen till respektive verktyg. (Starta Datorhantering, klicka på verktyget i konsolträdet och klicka på HjälpÅtgärd-menyn.


Om du vill veta mer om hur du använder Loggboken gör klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

308427 Visa och hantera loggfiler i Loggboken (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 308423 – senaste granskning 30 nov. 2007 – revision: 1

Feedback