Modern livscykelpolicy

Tillbaka till startsidan för Support Lifecycle
 

Modern livscykelpolicy omfattar produkter som får löpande underhåll och support. Den här policyn gäller så länge som följande 3 kriterier uppfylls:

  1. Kunderna måste hålla sig uppdaterade enligt de underhålls- och licensieringskrav som publicerats för produkten eller tjänsten.
  2. Kunderna måste ha rättigheter att använda produkten eller tjänsten.
  3. Microsoft måste erbjuda support för produkten eller tjänsten.


För produkter som omfattas av Modern livscykelpolicy aviserar Microsoft minst 12 månader i förväg innan supporten upphör om ingen efterföljande produkt eller tjänst erbjuds, med undantag av kostnadsfria tjänster och förhandsversioner.

För produkter under befintliga livscykelpolicyer, t.ex. 10-årslivscykelpolicyn för programvara för företag, utvecklare och desktop-operativsystem, ger Microsoft fortsatt underhåll och support en begränsad tid. För produkter som redan släppts med befintliga livscykelpolicyer ges fortsatt support enligt de publicerade datumen för när supporten upphör

Läs vanliga frågor och svar om Modern livscykelpolicy om du vill ha mer information.

Informationen på den här sidan omfattas av Microsofts information om policy och ändringar. Återkom till den här webbplatsen emellanåt för att läsa om eventuella ändringar.
 

Egenskaper

Artikel-id: 30881 – senaste granskning 6 sep. 2016 – revision: 3

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)