Kryptera en mapp i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du krypterar en mapp med hjälp av EFS (Encrypting File System).


Kryptering är ett sätt att omvandla data till ett format som inte kan läsas av andra. Du kan använda EFS i Windows XP för att automatiskt kryptera dina data när de lagras på hårddisken.


EFS-funktionen ingår inte i Microsoft Windows XP Home Edition.


Kryptera en mapp

Obs! Du kan bara kryptera filer och mappar på volymer där NTFS-filsystemet används.

 1. Klicka på Start, peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka på Utforskaren.
 2. Leta upp önskad mapp, högerklicka på den och klicka på Egenskaper.
 3. Klicka på Avancerat på fliken Allmänt.
 4. Under Attribut för komprimering eller kryptering markerar du kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data och klickar sedan på OK.
 5. Klicka på OK.
 6. I dialogrutan Bekräfta attributändringar gör du något av följande:
  • Om du bara vill kryptera mappen klickar du på Utför ändringar endast på den här mappen och sedan på OK.
  • Om du vill kryptera det befintliga mappinnehållet tillsammans med mappen klickar du på Utför ändringar på den här mappen, undermappar och filer och sedan på OK.
Mappen krypteras, och nya filer som skapas i mappen krypteras automatiskt. Observera att detta inte hindrar andra från att se innehållet i mappen, men andra kan inte öppna objekt i den krypterade mappen. Om en annan användare till exempel försöker öppna ett Microsoft Word-dokument som har skapats i den krypterade mappen visas följande meddelande:

Det går inte att öppna dokumentet: Användarnamn har inte åtkomstbehörighet
(enhet:\filnamn.doc)
Om en annan användare försöker kopiera eller flytta ett dokument från den krypterade mappen till en annan plats på hårddisken visas följande meddelande:

Fel uppstod när fil eller mapp kopierades


Det går inte att kopiera filnamn: Åtkomst nekad.

Kontrollera att disken inte är full eller skrivskyddad
och att filen inte används.

Felsökning

 • Du kan inte kryptera filer eller mappar på volymer där FAT-filsystemet används.

  Lös det här problemet genom att lagra filer och mappar som du vill kryptera på NTFS-volymer.
 • Du kan inte lagra krypterade filer eller mappar på en fjärrserver som inte är "betrodd för delegering".

  Lös problemet genom att konfigurera fjärrservern som betrodd för delegering så här:

  Obs! Du måste ha administratörsbehörighet för att göra detta.
  1. Logga in på en domänkontrollant.
  2. Starta Active Directory-snapin-modulen Användare och datorer.
  3. Expandera domänbehållaren i konsolträdet. Leta upp önskad server, högerklicka på den och klicka sedan på Egenskaper.
  4. Markera kryssrutan Datorn är betrodd för delegering på fliken Allmänt (om den inte redan är markerad). Klicka på OK som svar på "Active Directory"-meddelandet som visas.
  5. Klicka på OK och avsluta Active Directory – användare och datorer.
 • Du kan inte komma åt krypterade filer från Macintosh-klienter.
 • Du kan inte öppna dokument som har lagrats av andra i en krypterad mapp som du har skapat.

  När en annan användare skapar ett dokument i en krypterad mapp krypteras dokumentet, och endast denna användare har (som standard) åtkomst till det. Därför kan en mapp som du krypterar senare innehålla filer som du inte kan öppna. Om du behöver komma åt dessa filer begär du att ditt användarkonto läggs till i listan med användare som de krypterade filerna delas med.Referenser

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

223316 Rekommendationer för kryptering av filsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
307877 Kryptera en fil i Windows XP
308991 Dela åtkomst till en krypterad fil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
308993 Avlägsna filkryptering i Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Egenskaper

Artikel-id: 308989 – senaste granskning 16 maj 2011 – revision: 1

Feedback