Dela ut åtkomst till en krypterad fil i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du delar ut åtkomst till en fil som lagras med hjälp av EFS (Encrypting File System) i Microsoft Windows XP. Kryptering är ett sätt att omvandla data till ett format som inte kan läsas av andra. Du kan använda EFS i Windows XP för att automatiskt kryptera dina data när de lagras på hårddisken.


Dela ut åtkomst till krypterade filer

Obs! Du måste vara medlem av gruppen administratörer eller vara användaren som krypterade filen för att kunna lägga till användare. Om du inte har behörighet att lägga till användare till en krypterad fil visas följande felmeddelande:

EFSADU
Fel uppstod när nya användare skulle läggas till. Felkod 5.
Du kan ha kvar säkerheten som filkryptering ger samtidigt som du ger vissa användare tillgång till dina krypterade filer. Så här ger du andra tillgång till dina krypterade filer:

  1. Högerklicka på den krypterade filen och klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Allmänt (om den inte redan är vald) och sedan på Avancerat.
  3. Klicka på Information och sedan på Lägg till.
  4. Markera användaren du vill ge åtkomst till den krypterade filen och klicka på OK.
  5. När du inte vill lägga till fler användare klickar du tre gånger på OK.

Felsökning

  • Krypterade filer är inte tillgängliga från Macintosh-klienter.
  • Du kan kanske inte öppna dokument som andra användare lagrar i din krypterade mapp. När en annan användare skapar ett dokument i en krypterad mapp kan bara användaren som skapade dokumentet öppna det, om inte användaren ger andra användare tillgång till dokumentet. Därför kan en mapp som du krypterar senare innehålla filer som du inte kan öppna. Om du behöver komma åt dessa filer måste du be personerna som har skapat filerna att ditt användarkonto läggs till i listan med användare som de krypterade filerna delas med.
  • EFS-dokumentationen anger att en användare som tilldelas åtkomst till en EFS-krypterad fil även måste ha NTFS-skrivbehörighet för filen för att kunna redigera den. Om filen är ett Microsoft Office-dokument måste användaren emellertid ha ändringsbehörighet för filen för att redigera dokumentet. I ändringsbehörighet ingår skrivbehörighet.Referenser

Om du vill veta mer om användning av filkryptering i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

307877 Kryptera en fil i Windows XP
308989 Kryptera en mapp i Windows XP
308993 Ta bort filkryptering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
223316 Rekommendationer för kryptering av filsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


Egenskaper

Artikel-id: 308991 – senaste granskning 16 aug. 2006 – revision: 1

Feedback