Sökning med "Ett ord eller en fras i filen" fungerar inte

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem.

Symptom

Vid sökning efter filer som innehåller text med kriteriet Ett eller en fras i filen innehåller inte sökresultatet alla filer med den angivna texten. Filer med filnamnstillägget .log, .dll, .js, .asp, .xml, .xsl, .hta, .css, .wsh, .cpp, .c eller .h, och filer som saknar filnamnstillägg, visas till exempel inte i resultaten, fastän de innehåller den angivna texten. Problemet kan uppstå även om du har angett filnamnet eller filtypen i rutan Hela eller en del av filnamnet.

Orsak

En filterkomponent registreras inte för filtypen med den angivna texten, eller den angivna texten ignoreras i filterkomponenten. För att en filtyp ska ingå i sökresultaten när sökkriteriet Ett ord eller en fras i filen används måste en giltig filterkomponent vara registrerad för filtypen. I Windows XP registreras endast filterkomponenter för filtyper som är associerade med vanliga dokumenttyper. Följande är standardfilkomponenter i Windows XP:

 • Mimefilt.dll: Filtrerar MIME-filer (Multipurpose Internet Mail Extension)
 • Nlhtml.dll: Filtrerar HTML 3.0-filer eller tidigare
 • Offfilt.dll: Filtrerar Microsoft Office-filer (Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: Filtrerar filer med oformaterad text (standardfilter) och binära filer (nullfilter)
Viss text kan ignoreras i filterkomponenter på grund av textens format eller innehåll. I HTML 3.0-filtret (Nlhtml.dll) ignoreras till exempel text i kommentarer i en HTML-fil (till exempel en fil med tillägget .htm eller .asp) eftersom texten inte visas när filen öppnas i en webbläsare.


I Microsoft Windows 2000 och tidigare Windows-versioner sker en sökning i alla filer efter det angivna innehållet. I Windows XP genomsöks inte alla filer, för att sökningen ska gå snabbare och oönskade resultat undvikas. Detta händer oberoende av om indexeringstjänsten används vid sökningen.

Lösning

Metod 1

Lös problemet för följande typer genom att hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows XP eller installera "Windows XP Application Compatibility Update, October 25, 2001" från Windows Update-webbplatsen.

.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

309447 Den angivna strängen söks inte i alla filtyper vid innehållssökning

Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Lös problemet för andra filtyper genom att installera ett program som registrerar ett filter för filtypen du vill söka i. Om det inte finns något program som registrerar ett filter kan du använda filtret för oformaterad text för en filtyp. Gör det genom att lägga till en PersistentHandler-nyckel under filtypsnyckeln i HKEY_CLASSES_ROOT och ange följande värde för (Standard)-strängvärdesnamnet:

{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Om du till exempel vill använda textfilterprovidern för filer med tillägget .zzz ska följande registerinställning finnas:

HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Standard) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
När du har lagt till det här värdet i registret måste du logga ut och sedan logga in igen, för att ändringen ska verkställas.

Obs!
 • Filtret för oformaterad text fungerar kanske inte för alla filtyper. Om det inte fungerar kontaktar du leverantören av filtypen och kontrollerar om det finns ett filter för filtypen.
 • I HTML 3.0-filtret (Nlhtml.dll) ignoreras text i kommentarer i en HTML-fil (till exempel med tillägget .htm eller .asp). Om du vill söka efter text i kommentarer i HTML-filer använder du filtret för oformaterad text eller metod 2.

Metod 2

Om du vill konfigurera Windows XP för sökning i alla filer, oberoende av filtyp, skaffar du den senaste Service Pack-versionen för Windows XP och aktiverar alternativet Indexera filtyper med okända filtillägg.


Därmed sker sökningen efter den angivna texten i alla filtyper. Det kan emellertid påverka sökfunktionens prestanda negativt. Gör så här:

 1. Klicka på Start, Sök (eller peka på Sök och klicka på Efter filer eller mappar).
 2. Klicka på Ändra inställningar och sedan på Med indexeringstjänsten (ger snabbare lokala sökningar).
 3. Klicka på Ändra inställningar för Indexeringstjänsten (Avancerat). Observera att du inte behöver aktivera indextjänsten.
 4. Klicka på Visa/dölj konsolträd i verktygsfältet.
 5. Högerklicka på Indexeringstjänsten på den lokala datorn och klicka på Egenskaper.
 6. Markera kryssrutan Indexera filer med okända filtillägg på fliken Generation och klicka på OK.
 7. Stäng indexeringstjänstkonsolen.
VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Nätverksadministratörer kan konfigurera den här inställningen genom att ändra registret. Gör det genom att ställa in DWORD-värdet FilterFilesWithUnknownExtensions på 1 i följande registernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ContentIndex
Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Mer Information

Filterkomponenter ingår i indexeringstjänsten, som är en bastjänst i Windows XP för att ta fram innehåll från filer och skapa en indexerad katalog för effektivare och snabbare sökning. I indexeringstjänsten extraheras innehållet genom filtrering med filterkomponenter som är anpassade efter olika filformat. I en filterkomponent används IFilter-gränssnittet, som ger möjlighet att läsa en fil för extrahering av text och egenskaper. I indexeringstjänsten sammanförs sedan den extraherade information i kataloger över index för effektiv sökning. Mer information om IFilter-gränssnittet finns på följande Microsoft-webbplats:

Egenskaper

Artikel-id: 309173 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback