HAL-alternativ efter installation av Windows XP eller Windows Server 2003

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs HAL-alternativ (Hardware Abstraction Layer) i Enhetshanteraren och alternativen som är tillgängliga efter körning av installationsprogrammet för Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003.

Mer Information

I Enhetshanteraren för Windows XP eller Windows Server 2003 anges begränsade alternativ för ändring av HAL-typ när du klickar på Uppdatera drivrutin. I Enhetshanteraren för Microsoft Windows 2000 kan du välja valfri HAL-typ. Om du väljer fel HAL kan du kanske inte starta Windows 2000, eller så kan det uppstå andra problem. Även om alternativen nu har begränsats bör du bara ändra HAL om du är säker på att den HAL du väljer fungerar på datorn. Alternativen som presenteras här har visat sig kompatibla med de flesta datorer, men det kan uppstå problem i ett fåtal fall.

När du installerar följande HAL på en dator med Windows XP eller Windows Server 2003 visas följande HAL-alternativ för Enhetshanteraren:

"Standard-PC", Icke-ACPI PIC HAL (Hal.dll)

 • Standard-PC

"MPS Uniprocessor PC", Icke-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)

 • Standard-PC
 • MPS Uniprocessor
 • MPS Multiprocessor

"MPS Multiprocessor PC", Icke-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)

 • Standard-PC
 • MPS Multiprocessor

"ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC", ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)

 • Standard-PC
 • ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC

"ACPI Uniprocessor PC", ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)

 • Standard-PC
 • ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC
 • ACPI Uniprocessor
 • ACPI Multiprocessor

"ACPI Multiprocessor PC", ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)

 • Standard-PC
 • ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC
 • ACPI Multiprocessor
 • MPS Multiprocessor

Obs!

 1. Ett vanligt symtom när fel avbildning distribueras till en dator är att Sysprep-avbildningen slutar svara vid omstart eller att följande felmeddelande visas:
  Stop 0x0000007b
 2. Om fel HAL framtvingas under installationen eller med hjälp av en Sysprep (System Preparation Image), kan du se rätt HAL-lista bara om du genomför en ny installation av Windows XP eller Windows Server 2003. Du kan inte byta till en HAL som inte finns med i Enhetshanteraren.
 3. Enhetshanteraren tillåter inte byte från en icke-ACPI-HAL till en ACPI-HAL. Du måste använda en ny installation av Windows XP eller Windows Server 2003 för denna typ av ändring. Byt från en ACPI-HAL till en icke-ACPI-HAL endast för felsökning.
 4. I Windows XP och senare identifierar ACPI Uniprocessor-HAL och MPS Uniprocessor-HAL förekomsten av mer än en processor och rapporterar MP-ID. Plug and Play identifierar att datorenhetsnodens lista över maskinvaru-ID har ändrats och flyttar enhetsnoden bakåt genom identifieringsprocessen "Ny maskinvara". När du lägger till en andra processor installeras därför MP-filerna (HAL och kernels) automatiskt, och du behöver inte uppdatera drivrutinen manuellt i Enhetshanteraren.
 5. Microsoft stöder inte användning av en annan HAL än den som normalt installeras på datorn av installationsprogrammet för Windows. Körning av en PIC-HAL på en APIC-dator stöds till exempel inte. Även om det kan verka som om denna konfiguration fungerar testas den inte av Microsoft, och det kan uppstå prestanda- och avbrottsproblem. Microsoft stöder inte heller utväxling av filerna som används av HAL för att manuellt ändra HAL-typer.
 6. Microsoft rekommenderar att du bara växlar HAL för felsökning eller för att lösa ett maskinvaruproblem.
 7. När du skapar en Sysprep-avbildning måste den innehålla rätt HAL för måldatorn. I följande lista anges vilka datorer som du kan distribuera en viss Sysprep-avbildning till utifrån källdatorns HAL-typ:
  • Du kan distribuera en Sysprep-avbildning som har skapats på en dator där en Standard-PC, Icke-ACPI PIC HAL (Hal.dll) används till en dator där följande HAL-typer används:
   • Standard-PC, Icke-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • Du kan distribuera en Sysprep-avbildning som har skapats på en dator där en ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) används till en dator där följande HAL-typer används:
   • ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PC, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • Du kan distribuera en Sysprep-avbildning som har skapats på en dator där en MPS Uniprocessor PC, Icke-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) används till en dator där följande HAL-typer används:
   • MPS Uniprocessor PC, Icke-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • MPS Multiprocessor PC, Icke-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • Du kan distribuera en Sysprep-avbildning som har skapats på en dator där en MPS Multiprocessor PC, Icke-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll) används till en dator där följande HAL-typer används:
   • MPS Multiprocessor PC, Icke-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • MPS Uniprocessor PC, Icke-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • Du kan distribuera en Sysprep-avbildning som har skapats på en dator där en ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) används till en dator där följande HAL-typer används:
   • ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • Du kan distribuera en Sysprep-avbildning som har skapats på en dator där en ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) används till en dator där följande HAL-typer används:
   • ACPI Multiprocessor PC, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • ACPI Uniprocessor PC, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
Obs! För närvarande visar inte alternativen i Enhetshanteraren en APIC-version av HAL när du ändrar HAL på en APIC-dator. Även om den PIC-HAL som är installerad kanske fungerar, kan du välja APIC-standardversionen när du har installerat en snabbkorrigering för datorer med Windows Server 2003 Service Pack 1.

Om du vill veta mer om snabbkorrigeringen för Windows Server 2003 Service Pack 1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

923425 Det finns inte möjlighet att nedgradera till en HAL för en enprocessors-APIC vid ändring av datortyp med hjälp av Enhetshanteraren i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
299340 Tvinga en HAL (Hardware Abstraction Layer) under en uppgradering eller installation av Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om hur du installerar om Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

315341 Genomföra en uppgradering på plats (ominstallation) av Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 309283 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback