Få tillgång till mappen System Volume Information

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du får tillgång till mappen System Volume Information. Detta är en dold systemmapp som används i Systemåterställning för att lagra information och återställningspunkter. Det finns en System Volume Information-mapp på varje partition på datorn, och det kan vara nödvändigt att komma åt denna mapp för felsökning.

Mer Information

Om du vill komma åt mappen System Volume Information följer du instruktionerna i lämpligt avsnitt.


Microsoft Windows XP Professional eller Windows XP Home Edition med filsystemet FAT32

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Visa dolda filer och mappar på fliken Visning.
 4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas). Klicka på Ja när du ombeds bekräfta ändringen.
 5. Klicka på OK.
 6. Dubbelklicka på mappen System Volume Information i rotmappen så att den öppnas.

Windows XP Professional med filsystemet NTFS i en domän

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Visa dolda filer och mappar på fliken Visning.
 4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas). Klicka på Ja när du ombeds bekräfta ändringen.
 5. Klicka på OK.
 6. Högerklicka på mappen System Volume Information i rotmappen, och klicka sedan på Delning och säkerhet.
 7. Klicka på fliken Säkerhet.
 8. Klicka på Lägg till, och skriv sedan namnet på den användare som du vill ge åtkomst till mappen. Välj platsen för kontot om den är rätt (lokalt eller från domänen). Normalt är detta det konto som du är inloggad med. Klicka på OK och sedan på OK igen.
 9. Dubbelklicka på mappen System Volume Information i rotmappen så att den öppnas.

Windows XP Professional med filsystemet NTFS på en dator i en arbetsgrupp eller en fristående dator

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Visa dolda filer och mappar på fliken Visning.
 4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas). Klicka på Ja när du ombeds bekräfta ändringen.
 5. Avmarkera kryssrutan Använd förenklad fildelning (rekommenderas).
 6. Klicka på OK.
 7. Högerklicka på mappen System Volume Information i rotmappen, och klicka sedan på Egenskaper.
 8. Klicka på fliken Säkerhet.
 9. Klicka på Lägg till, och skriv sedan namnet på den användare som du vill ge åtkomst till mappen. Normalt är detta det konto som du är inloggad med. Klicka på OK och sedan på OK igen.
 10. Dubbelklicka på mappen System Volume Information i rotmappen så att den öppnas.

  Obs! Mappen System Volume Information är nu tillgänglig i normalt läge för användare av Windows XP Home Edition.

Använda CACLS med Windows XP Home Edition och filsystemet NTFS

I Windows XP Home Edition med filsystemet NTFS kan du även använda verktyget Cacls, som är ett kommandoradsverktyg, för att visa eller ändra åtkomstkontrollistor (ACL:er) för filer eller mappar. Om du vill veta mer om Cacls, inklusive användning och växlar, söker du i Hjälp- och supportcenter på "cacls".

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Se till att du befinner dig i rotmappen på den partition som du vill få tillgång till mappen System Volume Information för. Om du till exempel vill få tillgång till mappen C:\System Volume Information måste du se till att befinna dig i rotmappen för enhet C (vid en "C:\"-prompt).
 3. Skriv följande rad och tryck sedan på RETUR:

  cacls "enhetsbeteckning:\System Volume Information" /E /G användarnamn:F


  Skriv citattecknen som ovan. Med detta kommando läggs den angivna användaren till i mappen med fullständig behörighet.
 4. Dubbelklicka på mappen System Volume Information i rotmappen så att den öppnas.
 5. Om du behöver ta bort behörigheten efter felsökning skriver du följande rad vid en kommandotolk:

  cacls "enhetsbeteckning:\System Volume Information" /E /R användarnamn
  Med detta kommando tas alla behörigheter bort för den angivna användaren.

Följande instruktioner fungerar även om du startar om datorn i felsäkert läge, eftersom förenklad fildelning inaktiveras automatiskt när datorn används i felsäkert läge.
 1. Öppna den här datorn, högerklicka på mappen System Volume Information och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på Lägg till, och skriv sedan namnet på den användare som du vill ge åtkomst till mappen. Normalt är detta det konto som du är inloggad med.
 4. Klicka på OK och sedan på OK igen.
 5. Dubbelklicka på mappen System Volume Information så att den öppnas.
Egenskaper

Artikel-id: 309531 – senaste granskning 26 mars 2014 – revision: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

Feedback