Skype-möteskontrollen visas inte i Outlook 2016

Gäller för: Outlook 2016

Sammanfattning


När du har installerat Skype-möstestillägget för Microsoft Office 2016 i Microsoft Outlook, så kan det hända att Skype-möteskontrollen inte visas i menyfliksområdet i en mötesförfrågan i Outlook.

Lösning


Du kan lösa det här problemet genom att manuellt aktivera Skype-mötestillägget för Microsoft Office 2016 i Outlook. Följ de här stegen för att göra det:

 1. Starta Outlook.
 2. Klicka på AlternativArkiv-menyn.
 3. Klicka på Tillägg i navigeringsfönstret.
 4. Välj COM-tillägg i listan Hantera och klicka sedan på Kör.
 5. Markera kryssrutan Skype-mötestillägg för Microsoft Office 2016 i dialogrutan COM-tillägg och klicka sedan på OK.
Om posten Skype-mötestillägg för Microsoft Office 2016 inte visas i dialogrutan COM-tillägg, så klicka här. Posten ska synas så som visas i följande skärmdump:

Skärmdump av dialogrutan COM-tillägg


Obs!
Det kan hända att följande felmeddelande visas under steg 5:

Det här tillägget är installerat för alla användare på den här datorn. Det kan bara anslutas eller kopplas från av en administratör.
Om detta inträffar, så kontrollera om du har loggat in på den lokala datorn via ett administratörskonto.

Mer information


Registernyckel för att aktivera eller inaktivera Skype-mötestillägget

När du manuellt aktiverar eller inaktiverar Skype-mötestillägget för Microsoft Office 2016 i dialogrutan COM-tillägg (genom att följa stegen i avsnittet Lösning), så uppdateras följande registerdata:

Nyckel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UcAddin.LyncAddin.1
DWORD: LoadBehavior
Värde: 3 = tillägget är aktiverat, 2 = tillägget är inte aktiverat

Posten Skype-mötestillägg för Microsoft Office 2016 saknas i COM-tillägg

Om posten Skype-mötestillägg för Microsoft Office 2016 inte visas i dialogrutan COM-tillägg i Outlook, så kan tillägget kanske inte konfigureras korrekt i registrets registreringsdatafil HKEY_LOCAL_MACHINE. Om så är fallet gör du så här.

Viktigt Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du ändrar registret på fel sätt. Innan du ändrar registret måste du först säkerhetskopiera det, så att du kan återställa det om det skulle uppstå problem.

Lös det här problemet genom att kontrollera den tillämpliga registerundernyckeln för Skype-mötestillägget för din installation av Microsoft Office 2016.

Obs! Dessa steg gäller för både Windows 32-bitarsklient med 32-bitars Office (klicka-och-kör-installation) och Windows 64-bitarsklient med 64-bitars Office (klicka-och-kör-installation)

 1. Klicka på Start, skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på OK.
 2. Leta efter följande undernycklar, enligt vad som är tillämpligt för din installation av Microsoft Office, i Registereditorn:

  • För Windows 32-bitarsklient med 32-bitars Office (klicka-och-kör-installation) eller Windows 64-bitarsklient med 64-bitars Office (klicka-och-kör-installation):

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Registry\Machine\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UcAddin.LyncAddin.1
  • För Windows 64-bitarsklient med 32-bitars Office (klicka-och-kör-installation):

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\Registry\Machine\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UcAddin.LyncAddin.1
  • För Windows 32-bitarsklient med 32-bitars Office (MSI-installation) eller Windows 64-bitarsklient med 64-bitars Office (MSI-installation):

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UcAddin.LyncAddin.1
  • För Windows 64-bitarsklient med 32-bitars Office (MSI-installation):

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UcAddin.LyncAddin.1
 3. Dubbelklicka på LoadBehavior i informationsfönstret. Om värdet i rutan Värdedata inte är 3, så ändra det till 3 och klicka sedan på OK.

Hur du fastställer om det är en klicka-och-kör-installation eller en MSI-installation som används

Klicka först på fliken Arkiv i Outlook och sedan på Kontoinställningar.

Skärmdump av sidan med Office-uppdateringar

Om du ser Office-uppdateringar under Produktinformation så har du en klicka-och-kör-installation av Office 2016.

Om du inte ser Office-uppdateringar under Produktinformation så har du en MSI-installation av Office 2016.