Ett felmeddelande visas vid klickning på en hyperlänk i Outlook

Symptom

Vi utgår från att du ställer in Internet Explorer som standardwebbläsare i Windows. När du klickar på en hyperlänk i Microsoft Outlook får du ett av följande felmeddelanden, beroende på vilken Outlook-version du har:
Åtgärden har avbrutits på grund av begränsningar som är aktiva på den här datorn. Kontakta systemadministratören.

Organisationens regler hindrar oss från att utföra den här åtgärden för dig. Kontakta organisationens supportavdelning för mer info.

Lösning

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Här är en snabblösning. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Här är en snabblösning

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen Hämta. I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör eller Öppna och följ stegen i vägledningen för snabblösning.
  • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
  • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara den lätta fixen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
För Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8


För Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 och Windows Server 2003

Jag löser det själv

Viktigt!
Följ stegen i det här avsnittet noggrant. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör felaktiga ändringar av registret. Innan du gör några ändringar i det, säkerhetskopierar du registret om problem uppstår.


Lös problemet genom att göra följande i angiven ordning: Kontrollera om problemet är löst efter varje metod.
Metod 1: Återställ inställningar för Internet Explorer
Metod 2: Exportera och importera registernyckeln från en annan dator
Egenskaper

Artikel-id: 310049 – senaste granskning 11 jan. 2016 – revision: 1

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

Feedback