Granska användares åtkomst till filer, mappar och skrivare i Windows XP

Sammanfattning

Som administratör för en dator med Windows XP Professional kan du konfigurera datorn för granskning av användaråtkomst till filer, mappar och skrivare. Denna funktion är inte tillgänglig i Windows XP Home Edition.

Granska användares åtkomst till filer, mappar och skrivare

Granskningsloggen visas i säkerhetsloggen i Loggboken. Så här aktiverar du denna funktion:
 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Prestanda och underhåll och sedan på Administrationsverktyg.
 2. Dubbelklicka på Lokal säkerhetsprincip.
 3. Dubbelklicka på Lokala principer i den vänstra rutan så att det expanderas.
 4. Klicka på Granskningsprincip i den vänstra rutan, så att de enskilda principinställningarna visas i den högra rutan.
 5. Dubbelklicka på Granska objektåtkomst.
 6. Om du vill granska lyckade försök att komma åt angivna filer, mappar och skrivare markerar du kryssrutan Lyckade.
 7. Om du vill granska misslyckade försök att komma åt dessa objekt markerar du kryssrutan Misslyckade.
 8. Om du vill aktivera granskning av både lyckade och misslyckade försök markerar du båda kryssrutorna.
 9. Klicka på OK.

Ange filer, mappar och skrivare som ska granskas

När du har aktiverat granskning kan du ange vilka filer, mappar och skrivare som ska granskas. Gör så här:

 1. Leta upp den fil eller mapp som du vill granska i Utforskaren. Om du vill granska en skrivare letar du upp den genom att klicka på Start och sedan på Skrivare och fax.
 2. Högerklicka på den fil, mapp eller skrivare som du vill granska och klicka på Egenskaper.
 3. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Avancerat.
 4. Klicka på fliken Granskning och sedan på Lägg till.
 5. I rutan Ange det objektnamn som ska väljas skriver du namnet på den användare eller grupp vars åtkomst du vill granska. Du kan bläddra på datorn efter namn genom att klicka på fliken Avancerat och sedan klicka på Sök nu i dialogrutan Välj användare eller grupp.
 6. Klicka på OK.
 7. Markera kryssrutan Lyckade eller Misslyckade för de åtgärder du vill granska och klicka på OK.
 8. Klicka på OK och sedan på OK igen.

Felsökning

 • Hårddisken måste vara formaterad med filsystemet NTFS för att granskningen ska fungera.
 • Om datorn är medlem av en domän, och administratören har angett granskningsprinciper på domännivå, har dessa principer företräde framför lokala inställningar.

Egenskaper

Artikel-id: 310399 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback