Hur du lägga till, ändra eller ta bort registerundernycklar och registervärden med hjälp av en REG-fil

Notes
 • Den här artikeln är avsedd för avancerade användare, administratörer och IT-proffs.
 • Importera filer Registration Entries (.reg) är en funktion i Regedit.exe och stöds inte av Regedt32.exe. Du kan använda Regedit.exe för att göra vissa ändringar i registret på en dator med Windows NT 4.0 eller Windows 2000, men vissa ändringar kräver Regedt32.exe. Du kan inte lägga till eller ändra REG_EXPAND_SZ- eller REG_MULTI_SZ-värden med Regedit.exe på en dator med Windows NT 4.0 eller Windows 2000. Regedt32.exe är den primära Registereditorn för Windows NT 4.0 och Windows 2000. Om du måste använda Regedt32.exe kan använda du inte Registration Entries (.reg) filer för att ändra registret. För mer information om skillnader mellan Regedit.exe och Regedt32.exe klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  141377 skillnader mellan Regedit.exe och Regedt32.exe

I DEN HÄR UPPGIFTEN

Sammanfattning

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows
I den här artikeln beskrivs hur du lägga till, ändra eller ta bort registerundernycklar och registervärden med hjälp av en-fil (Registration Entries). I Regedit.exe används REG-filer för att importera och exportera registerundernycklar och registervärden. Du kan använda dessa REG-filer för att distribuera registerändringar till flera Windows-baserade datorer. När du kör en REG-fil Filinnehållet slås samman i det lokala registret. Därför måste du distribuera REG-filer med försiktighet.

Syntaxen för. REG-filer

En REG-fil har följande syntax:

Registereditorversion
Tom rad
[RegistryPath1]

"DataItemName1"="DataType1:DataValue1"
DataItemName2"="DataType2:DataValue2"
Tom rad
[RegistryPath2]

"DataItemName3"="DataType3:DataValue3"

var:

Registereditorversion är "Windows Registry Editor Version 5.00" för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003, eller "REGEDIT4" för Windows 98 och Windows NT 4.0. "REGEDIT4"-huvudet fungerar också på datorer med Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.

Tom rad är en tom rad. Anger början på en ny registersökväg. Varje nyckel eller undernyckel är en ny registersökväg. Om du har flera nycklar i REG-filen kan tomma rader hjälpa dig att granska och felsöka innehållet.

Registersökvägx är sökvägen till undernyckeln som innehåller det första värdet du importerar. Omge sökvägen inom hakparenteser, och skilj varje nivå i hierarkin med ett omvänt snedstreck. Till exempel:
[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
En REG-fil kan innehålla flera Registersökvägar. Om botten av hierarkin i sökvägen inte finns i registret skapas en ny undernyckel. Innehållet i registerfilerna skickas till registret i den ordning du anger dem.. Om du vill skapa en ny undernyckel med en annan undernyckel under den måste du därför ange raderna i rätt ordning.

Dataobjektnamnx är namnet på dataobjektet du vill importera. Om ett dataobjekt i filen inte finns i registret läggs det i REG-filen (med värdet av dataobjektet). Om ett dataobjekt finns skrivs det befintliga värdet värdet i din REG-fil. Citattecken omger du namnet på dataobjektet. Ett likhetstecken (=) följer omedelbart efter namnet på dataobjektet.

Datatypx är datatypen för registervärdet och följer omedelbart efter likhetstecknet. För alla andra datatyper än REG_SZ (ett strängvärde) efter ett kolon omedelbart datatyp. Om datatypen är REG_SZ, ta inte med typen datavärde eller kolon. I det här fallet antar Regedit.exe REG_SZ för datatypen. Följande tabell innehåller typiska registerdatatyper:
DatatypDatatyp i REG-fil
REG_BINARYhexadecimala
REG_DWORDDWORD
REG_EXPAND_SZhexadecimal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimal(7)
För mer information om registerdatatyper klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

256986 beskrivning av registret i Microsoft Windows

DataValuex följer omedelbart efter kolonet (eller likhetstecknet med REG_SZ) och måste vara i rätt format (till exempel sträng eller hexadecimalt). Använd hexadecimalt format för binära dataobjekt.

Obs! Du kan ange flera dataobjektrader för samma registersökväg.

Observera registerfilen ska innehålla en tom rad längst ned i filen.Lägga till registerundernycklar eller lägga till och ändra registervärden

Om du vill lägga till en registerundernyckel eller lägga till eller ändra ett registervärde, gör du lämpliga ändringar i registret och exporterar lämplig undernyckel eller undernycklar. Exporterade registerundernycklar sparas automatiskt som REG-filer. Om du vill göra ändringar i registret och exporterar dina ändringar till en REG-fil gör du följande:

 1. Klicka på Start, Kör, Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på undernyckeln som innehåller registret objektet eller objekten som du vill ändra.
 3. Klicka på filen och klicka sedan på Exportera.

  Det här steget säkerhetskopieras undernyckeln innan du gör några ändringar. Du kan importera filen till registret senare om ändringarna orsakar några problem.
 4. Skriv ett filnamn för att spara REG-filen med de ursprungliga registerposterna i rutan filnamn och klicka sedan på Spara.

  Obs! Använd ett namn som påminner dig om innehållet, till exempel en hänvisning till namnet på undernyckeln.
 5. Lägga till eller ändra registerposter som du vill använda i rutan till höger.
 6. Upprepa steg 3 och 4 om du vill exportera undernyckeln igen, men Använd ett annat filnamn för REG-filen. Du kan använda den här REG-filen för att ändra registret på en annan dator.
 7. Testa ändringarna på den lokala datorn. Dubbelklicka på filen som innehåller säkerhetskopian av ursprungliga registerdata så att registret återställs till sitt ursprungliga tillstånd om de orsakar ett problem. Om ändringarna fungerar som förväntat kan distribuera du REG-filen du skapade i steg 6 till andra datorer med hjälp av metoderna i avsnittet "Distribuera registerändringar" i denna artikel.

Ta bort registernycklar och registervärden

Om du vill ta bort en registernyckel med en REG-fil skriver du ett bindestreck (-) framför registersökväg i REG-filen. Om du exempelvis vill ta bort undernyckeln Test från följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
skriver du ett bindestreck framför följande registernyckel i REG-filen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
I följande exempel har en REG-fil som kan utföra den här uppgiften.
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test]
Om du vill ta bort ett registervärde med en REG-fil skriver du ett bindestreck (-) efter likhetstecknet som efter Dataobjektnamn i REG-filen. Till exempel för att ta bort registervärdet TestValue från följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
skriver du ett bindestreck efter "TestValue" = i REG-filen. I följande exempel har en REG-fil som kan utföra den här uppgiften.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
"TestValue"=-
Använd Regedit.exe för att exportera registernyckeln du vill ta bort om du vill skapa en REG-fil och Använd sedan Anteckningar för att redigera REG-filen och infoga bindestrecket.

Byta namn på registernycklar och registervärden

Om du vill byta namn på en nyckel eller ett värde, ta bort nyckeln eller värdet och sedan skapa en ny nyckel eller ett värde med det nya namnet.

Distribuera registerändringar

Du kan skicka en REG-fil till användare i ett e-postmeddelande, placera en REG-fil på en nätverksresurs och hänvisa användarna till nätverksresursen för att köra den, eller du kan lägga till ett kommando i användarnas inloggningsskript så att REG-filen importeras automatiskt när de loggar in. När användarna kör REG-filen visas följande meddelanden:
Registereditorn
Är du säker på att du vill lägga till informationen i sökväg till REG-filen i registret?
Om användaren klickar på Ja visas följande meddelande:
Registereditorn
Informationen i sökväg till REG-filen har registrerats.
Regedit.exe stöder en kommandoradsväxel /s att inte visa dessa meddelanden. Till exempel om du vill köra REG-filen (med växeln /s ) utan från en kommandofil för inloggningsskript, använder du följande syntax:
Regedit.exe /s sökväg till REG-filen
Du kan också använda grupprincip eller Systemprincip för att distribuera registerändringar i nätverket. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! Om ändringarna fungerar, kan du skicka filen till lämplig användare i nätverket.

Egenskaper

Artikel-id: 310516 – senaste granskning 24 feb. 2017 – revision: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

Feedback