Hantera miljövariabler i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hantering av miljövariabler i Windows XP. Miljövariabler är strängar med information om miljön för datorn och den användare som är inloggad för tillfället. I vissa program används informationen för placering av filer (till exempel temporära filer). Under installationen konfigurerar installationsprogrammet för Windows XP standardsystemvariablerna, till exempel sökvägen till Windows-filerna.


Hantera miljövariabler

Systemvariabler

Du måste vara administratör för att ändra en systemmiljövariabel. Systemmiljövariabler definieras av Windows och gäller alla datoranvändare. Ändringar av systemmiljön skrivs till registret och kräver vanligen en omstart för att börja gälla.

Användarvariabler för användarnamn

Alla användare kan lägga till, ändra eller ta bort en användarmiljövariabel. Dessa variabler anges av installationsprogrammet för Windows XP, av vissa program och av användare. Ändringarna skrivs till registret och börjar vanligen gälla omedelbart. När användarmiljövariabler ändras ska öppna program emellertid startas om för att de ska tvingas att läsa de nya registervärdena. Det vanligaste skälet till att lägga till variabler är att tillhandahålla data som krävs för variabler som ska användas i skript.

Så här visar eller ändrar du miljövariabler:

  1. Högerklicka på Den här datorn, och klicka sedan på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Avancerat.
  3. Klicka på Miljövariabler.
  4. Klicka på något av följande alternativ, för en användar- eller mijövariabel:
    • Klicka på Ny om du vill lägga till ett nytt namn och värde för en variabel.
    • Klicka på en befintlig variabel och sedan på Redigera, om du vill ändra dess namn eller värde.
    • Klicka på en befintlig variabel och sedan på Ta bort, om du vill ta bort den.

Egenskaper

Artikel-id: 310519 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback