Beskrivning av Internet-anslutningsdelning i Windows XP

INLEDNING

Tack vare Internet-anslutningsdelning kan samma Internet-anslutning användas för flera datorer i ett nätverk. I den här artikel beskrivs funktionen Internet-anslutningsdelning i Windows XP.


Obs! Den här artikeln är endast avsedd som information och innehåller inga anvisningar för felsökning. Om du vill ha problemlösningsinformation om Internet-anslutningsdelning, kan du söka i Knowledge Base igen med följande sökord och nyckelord:
 • internet och anslutning och dela
 • dun och modem och internet-leverantör (om ett eller flera av dessa ord har relevans för ditt problem eller din fråga)
Om du vill veta mer om hur du söker effektivare med hjälp av nyckelord klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
242450 Söka i Microsoft Knowledge Base med nyckelord och frågeord

Mer Information

Genom Internet-anslutningsdelning kan du ansluta datorer i ett hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk till Internet genom en enda anslutning. Om du till exempel aktiverar Internet-anslutningsdelning på en dator som ansluts till Internet med en fjärranslutning, kan övriga datorer i nätverket anslutas till Internet genom fjärranslutningen på värden för Internet-anslutningsdelning.

Du kan använda Internet-anslutningsdelning när du själv och andra i det lokala nätverket vill kunna utföra olika uppgifter samtidigt. En person kan exempelvis skicka och ta emot e-postmeddelanden, samtidigt som en annan hämtar en fil och en tredje surfar på Internet. Du kan också komma åt dina e-postkonton för företaget från en klientdator, utan att de andra i det lokala nätverket kan göra det. Du kan använda Internet-aktiverade program (till exempel för att hämta uppdateringar) liksom Microsoft NetMeeting och andra program för videokonferenser.

Funktioner i Internet-anslutningsdelning

 • Flera användare kan få tillgång till Internet via en enda anslutning genom att använda fjärranslutningar och ett lokalt nätverk.
 • Anslutna enheter får en transparent nätverkskonfiguration med hjälp av DNS (Domain Name System) och DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) för matchning av Internet-namn.
 • Alla IP-anslutna enheter kan anslutas, däribland äldre Windows-baserade klienter, klienter utan Windows, klienter med Microsoft Windows 98, 2000 eller XP, utan behov av någon ytterligare klientprogramvara.
 • Anslutna enheter och program har omfattande protokollstöd. Du kan till exempel spela Internet-spel utan ytterligare konfigurering eller använda PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) och VPN (Virtual Private Networking) när du vill få tillgång till företagsnätverket.

Windows-stöd för Internet-anslutningsdelning

För att kunna ansluta flera datorer till Internet med en enda Internet-anslutning måste du aktivera Internet-anslutningsdelning på datorn som ska användas som värd för Internet-anslutningsdelning. Övriga datorer i det lokala nätverket kan sedan få tillgång till Internet via anslutningen på värddatorn.

Obs! Internet-anslutningsdelning är en inbyggd funktion i Microsoft Windows och kan inte hämtas. Förutom på datorer med Windows XP kan du aktivera Internet-anslutningsdelning på datorer med Microsoft Windows 98, andra utgåvan, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) och Microsoft Windows 2000.

Komponenter i Internet-anslutningsdelning

Internet-anslutningsdelning innehåller följande komponenter:
 • DHCP-allokerare. En förenklad DHCP-tjänst för tilldelning av IP-adress, standardgateway och namnserver i det lokala nätverket.
 • DNS-proxy. Matchar namn åt klienter i det lokala nätverket och vidarebefordrar förfrågningar.
 • Network Address Translation (NAT). Matchar en rad privata adresser med en uppsättning offentliga adresser. Med NAT spåras IP-adresser från privata källor och IP-adresser med offentligt mål med avseende på utgående förfrågningar. IP-adressinformationen ändras, och den IP-huvudinformation som krävs redigeras dynamiskt.
 • Automatisk uppringning. Automatisk uppringning av anslutningar.
 • API:er (Application Programming Interfaces) Konfiguration, status och uppringning för program.

Upprätta ett nätverk med Internet-anslutningsdelning

Ett nätverk med Internet-anslutningsdelning är en typ av lokalt nätverk med en enda dator, som kallas en gateway, för anslutning av alla övriga datorer och enheter med TCP/IP-kapacitet till Internet.

Du behöver följande programvara och maskinvara för att skapa ett hemnätverk:
 • En primär dator (gateway) för anslutning till Internet. Den här datorn måste ha Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (ME) eller Windows 98, andra utgåvan, med Internet-anslutningsdelning aktiverad.
 • En eller flera datorer med Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller annan klientprogramvara med TCP-IP-funktion.
 • Enheter som kan ansluta till Internet.
 • En nätverksanslutningsenhet för varje dator.
 • Kablar och nav, beroende på vad för slags anslutningsenheter som används.
 • Ett enda modem (eller en ISDN- eller ADSL-linje) för hela nätverket.
 • Webbläsarprogram och TCP/IP-drivrutiner installerade på alla enheter som delar anslutningen.

Aktivera Internet-anslutningsdelning

Innan du kan aktivera Internet-anslutningsdelning på en värddator måste det finnas två nätverksanslutningar på datorn. Ett nätverkskort ska vara konfigurerat för anslutning till det interna hemnätverket eller lilla kontorsnätverket, och en annan anslutning för 56K-modem, ISDN-, DSL- eller kabelmodem används för att ansluta nätverket till Internet.

Om du vill ha anvisningar steg för steg hur du aktiverar Internet-anslutningsdelning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
306126 Konfigurera Internet-anslutningsdelning i Windows XP

Om du vill veta mer om hur du aktiverar Internet-anslutningsdelning klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
237254 Aktivera Internet-anslutningsdelning på en nätverksanslutning i Windows 2000

283673 Aktivera eller inaktivera Brandvägg för Internet-anslutning i Windows XP

Om du upprättar ett hemnätverk eller litet kontorsnätverk kan du använda guiden Konfigurera nätverk för att aktivera Internet-anslutningsdelning. Guiden ger automatiskt alla nätverksinställningar som behövs för att dela en Internet-anslutning med andra datorer i nätverket.

Om du vill veta mer om guiden Konfigurera nätverk klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
308522 Beskrivning av guiden Konfigurera nätverk i Windows

Referenser

Om du vill veta mer om hemnätverk och Internet-anslutningsdelning i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
324980 Support-webbutsändning: Hemnätverk och Internet-anslutningsdelning i Microsoft Windows XP

Om du vill veta mer om hur du konfigurerar Internet-anslutningsdelning i Windows XP för en intern PPTP-server klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
309524 Konfigurera Internet-anslutningsdelning i Windows XP för en intern PPTP-server

Egenskaper

Artikel-id: 310563 – senaste granskning 6 sep. 2004 – revision: 1

Feedback