Ett felmeddelande visas efter att produktnyckeln har angetts vid installation av Windows XP

Sammanfattning

När du försöker installera Microsoft Windows XP visas ett felmeddelande nät du har angett produktnyckeln.

Den här artikeln innehåller en stegvis beskrivning av olika sätt att lösa problemet och installera Windows XP.

Den här artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.
Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Så visar sig problemet

När du försöker installera Microsoft Windows XP visas något av följande felmeddelanden:
Den angivna CD-nyckeln (CD Key) är felaktig. Försök igen.
Den produktnyckel som du använde för att installera Windows är inte giltig. Kontakta din systemadministratör eller återförsäljare omedelbart för att erhålla en giltig produktnyckel. Du kan också kontakta Microsoft Corporations Anti-Piracy Team genom att skicka e-post till piracy@microsoft.com (meddelandet bör vara på engelska) om du misstänker att du införskaffat en illegal kopia av Windows. Notera att all personlig information som du ger till Microsoft Anti-Piracy Team behandlas med yttersta sekretess.

Åtgärder för att lösa problemet

Det finns flera sätt att lösa det här problemet. Använd följande sju metoder i angiven ordning. Instruktionerna leder dig igenom varje steg och hjälper dig att kontrollera att problemet är löst.

Metod 1: Ange rätt produktnyckel

 1. Skriv rätt produktnyckel och klicka sedan på OK.
 2. Om ett felmeddelande visas skriver du rätt produktnyckel igen med siffertangenterna på tangentbordet i stället för med den numeriska knappsatsen. Klicka sedan på OK.
 3. Om det ändå visas ett felmeddelande fortsätter du till metod 2.
Obs! Om du inte kan hitta produktnyckeln kontaktar du Microsoft Support. Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplats:

Metod 2: Stäng av antivirusprogrammet

 1. Stäng av antivirusprogrammet.


  Obs! Mer information om hur du stänger av antivirusprogrammet finns i dokumentationen som medföljer antivirusprogrammet eller kan fås från tillverkaren av antivirusprogrammet.
 2. Stäng av antivirusinställningarna i BIOS (Basic Input/Output System) på datorn.


  Obs! Mer information om hur du stänger av antivirusinställningarna i datorns BIOS finns i dokumentationen som medföljer datorn eller kan fås från datortillverkaren.
 3. Försök installera Windows XP igen. Om det ändå visas ett felmeddelande fortsätter du till metod 3.

Metod 3: Kontrollera att installations-CD:n och hårddisken är oskadade

 1. Kontrollera om det finns några skador, till exempel repor eller sprickor, på installations-CD:n.
 2. Byt ut installations-CD:n om den är skadad.
 3. Kontrollera att det inte finns några skador på hårddisken.
 4. Byt ut hårddisken om den är skadad.
 5. Försök installera Windows XP igen. Om det ändå visas ett felmeddelande fortsätter du till metod 4.

Metod 4: Kontrollera att systemdatumet är riktigt

 1. Kontrollera att systemdatumet är riktigt inställt i datorns CMOS-inställningar (Complementary Metal-Oxide Semiconductor).


  Obs! Mer information om hur du ställer in systemdatumet i datorns CMOS-inställningar finns i dokumentationen som medföljer datorn eller kan fås från datortillverkaren.
 2. Försök installera Windows XP igen. Om det ändå visas ett felmeddelande fortsätter du till metod 5.

Metod 5: Starta om Windows utan extra drivrutiner

 1. Starta om Windows utan extra drivrutiner. Detta ger en ren installationsmiljö.

  Obs!Om du vill veta mer om hur du startar Windows utan extra drivrutiner klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

  192926 Felsökning av Windows 98 i felsäkert läge

  267288 Starta Windows Millennium Edition i ren miljö
  310353 Starta Windows XP i felsäkert läge
 2. Försök installera Windows XP igen. Om det ändå visas ett felmeddelande fortsätter du till metod 6.

Metod 6: Installera Windows XP vid en kommandotolk

Steg 1: Starta om Windows i MS-DOS-läge

Windows 95 eller Windows 98
 1. Klicka på Start och sedan på Stäng av.
 2. Klicka på Starta datorn i MS-DOS-läge och OK.
Windows 2000 och senare versioner
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Sätt in en tom diskett i enhet A och högerklicka sedan på Diskett (A:).
 3. Klicka på Formatera och markera kryssrutan Skapa en MS-DOS-startdiskett.
 4. Klicka på Starta i dialogrutan Formatera och sedan på OK.
 5. Klicka på OK när formateringen är klar och sedan på Stäng.
 6. Starta om datorn.

Steg 2: Installera Windows XP

 1. När du har startat om datorn skriver du Enhet:\setup.exe vid kommandotolken. Tryck sedan på RETUR.

  Obs! I det här steget är Enhet en platshållare för enheten som innehåller installations-CD:n för Windows XP.
 2. Installationsprogrammet för Windows XP startar. Om det ändå visas ett felmeddelande fortsätter du till metod 7.

Metod 7: Kopiera installationsfilerna till hårddisken

 1. Klicka på Start, Kör, skriv command och tryck på RETUR.


  Obs! Om du använder Windows XP eller en senare version skriver du cmd i stället för command.
 2. Skriv cd\ vid kommandotolken och tryck på RETUR.
 3. Skriv md wincd och tryck på RETUR.


  En ny mapp med namnet Wincd skapas.
 4. Skriv xcopy Enhet:\*.* wincd /V och tryck på RETUR.


  Obs! I det här steget är Enhet en platshållare för enheten som innehåller installations-CD:n för Windows XP.

  Innehållet på installations-CD:n för Windows XP kopieras till mappen Wincd.
 5. Skriv cd wincd och tryck på RETUR.
 6. Skriv setup.exe och tryck på RETUR.


  Installationsprogrammet för Windows XP startar.

Egenskaper

Artikel-id: 310637 – senaste granskning 7 maj 2007 – revision: 1

Feedback