Systemfilsgranskaren (Sfc.exe) i Windows XP och Windows Server 2003

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i
222471 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs Systemfilsgranskaren (Sfc.exe), som är ett kommandoradsverktyg som används tillsammans med funktionen Windows Filskydd.

Mer Information

Med hjälp av Systemfilsgranskaren kan en administratör söka igenom alla skyddade filer och kontrollera versionerna. Om det visar sig att en skyddad fil har skrivits över hämtas rätt version av filen från cachemappen (Systemrot\System32\Dllcache) eller från källfilerna för Windows-installationen, och sedan ersätts den felaktiga filen. Dessutom kontrolleras och fylls cachemappen igen. Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att kunna använda Systemfilsgranskaren. Om cachemappen skadas eller blir obrukbar kan du använda kommandona sfc /scannow, sfc /scanonce eller sfc /scanboot för att reparera dess innehåll.

Syntax för Systemfilsgranskaren

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
 • /Scannow: Alla skyddade systemfiler söks igenom omedelbart, och felaktiga versioner ersätts med rätt Microsoft-versioner. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen.
 • /Scanonce: Alla skyddade systemfiler söks igenom en gång när datorn startas om. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen när datorn startas om. SfcScan-DWORD-värdet ställs in på 2 i följande registernyckel när kommandot körs:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Scanboot: Alla skyddade systemfiler söks igenom varje gång datorn startas om. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen varje gång datorn startas om. SfcScan-DWORD-värdet ställs in på 1 i följande registernyckel när kommandot körs:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 • /Revert: Genomsökningen återställs till standardinställningen (sök inte igenom skyddade filer när datorn startas). Standardcachestorleken återställs inte när kommandot körs. Detta kommando motsvarar växeln /Enable i Windows 2000.
 • /Purgecache: Filcachen töms och alla skyddade systemfiler söks igenom omedelbart. Detta kommando kan kräva tillgång till källfilerna för Windows-installationen.
 • /Cachesize=x: Cachestorleken ställs in på x megabyte (MB). Cachens standardstorlek är 50 MB. Detta kommando kräver att du startar om datorn och sedan kör kommandot /purgecache för att justera diskcachens storlek. Genom detta kommando ställs SfcQuota-DWORD-värdet in på x i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Om du vill veta mer om Windows Filskydd klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
222193 Beskrivning av Windows Filskydd i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 310747 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback