Ta bort ogiltiga poster i Lägg till/ta bort program

VIKTIGT! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Innan du redigerar registret måste du vara säker på att du kan återställa det om det uppstår något problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och redigerar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

Sammanfattning

Om du vill lägga till, ta bort eller ändra ett program på en dator med Windows XP kan du använda Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen. Ibland kan det hända att ett program inte tas bort fullständigt, och att en hänvisning till programmet finns kvar i dialogrutan Installerade program. Om du ändrar eller tar bort ett program visas kanske ett antal meddelanden om filer som inte kan hittas, men som behövs för att slutföra ändringen eller borttagningen. Den här artikeln handlar om hur du tar bort dessa ogiltiga poster från Lägg till/ta bort program.

Mer Information

VARNING! Om du använder Registereditorn fel kan det medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att du kan lösa problem som uppstår på grund av felaktig användning av Registereditorn. Använd Registereditorn på egen risk.

Följande åtgärder tar bara bort registerposterna för ett program som det visas i Lägg till/ta bort program. Om du vill ta bort ett program som inte togs bort helt när du klickade på Ändra/ta bort i Lägg till/ta bort program, måste du rensa den fysiska katalogstrukturen på disken och i registret. Var ytterst försiktig när du gör något av detta.

Så här tar du bort en programreferens som visas i Lägg till/ta bort program:

  1. Starta Registereditorn (Regedit.exe).
  2. Leta upp följande nyckel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  3. Leta upp nyckeln som ska tas bort genom att leta upp nyckelnamnet som har skapats av programmet. Om nyckelnamnet inte är uppenbart bläddrar du genom alla nycklar och kontrollerar värdet för DisplayName. Detta är strängen som visas i Lägg till/ta bort program.
  4. Använd Register-menyn för att exportera den markerade registernyckeln och säkerhetskopiera den. Lagra REG-filen på en säker plats så att du kan importera den senare vid behov.
  5. Ta bort den markerade registernyckeln och dess värden. Ta inte bort hela Uninstall-nyckeln.
  6. Avsluta Registereditorn.
  7. Kontrollera att referensen inte syns längre i Lägg till/ta bort program.
Du måste kanske kontakta programtillverkaren om du vill rensa disken och registerposterna. Åtgärderna i det här avsnittet tar inte bort alla filer och registerposter som används i programmet, bara referensen i Lägg till/ta bort program.
Egenskaper

Artikel-id: 310750 – senaste granskning 30 nov. 2007 – revision: 1

Feedback