Ändra uppdateringsfrekvens för bildskärmen i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du justerar uppdateringsintervallet för bildskärmen i Windows XP.

Så här ändrar du uppdateringsfrekvensen för bildskärmen

  1. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Utseende och teman och Bildskärm.

    Du kan också högerklicka på skrivbordet och sedan klicka på Egenskaper.
  2. Klicka på fliken Inställningar och sedan på Avancerat.
  3. Klicka på fliken Bildskärm och sedan på önskat uppdateringsintervall.
Obs!
  • Standardintervallet är 60 Hertz (Hz), men bildskärmen kan stödja högre inställningar. Det finns mer information om vilka inställningar som kan användas för skärmen i tillverkarens dokumentation.
  • Du kan minska flimret på bildskärmen om använder ett högre uppdateringsintervall, men om du anger ett för högt intervall kan skärmen skadas eller så går det inte att använda den.
  • Ändringarna i uppdateringsintervallet gäller för alla användare som loggar in på datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 311403 – senaste granskning 26 aug. 2005 – revision: 1

Feedback