Göra det möjligt för en administratör att logga in automatiskt i Återställningskonsolen

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs steg för steg hur du konfigurerar en automatisk administratörsinloggning för Återställningskonsolen. Om du konfigurerar en automatisk administratörsinloggning kan vem som helst använda Återställningskonsolen för att komma åt datorn och behöver inte ange något administratörslösenord.

Konfigurera automatisk administratörsinloggning för Återställninskonsolen

Så här anger du en automatisk administratörsinloggning för Återställningskonsolen medan du är inloggad med administratörsbehörighet:
  1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
  2. Klicka på Växla till klassiskt läge, dubbelklicka i den högra rutan på Administrationsverktyg och dubbelklicka på Lokal säkerhetsprincip.
  3. Expandera Säkerhetsinställningar, expandera Lokala principer och klicka på Säkerhetsalternativ.
  4. Dubbelklicka på principen Återställningskonsolen: Tillåt automatisk administrationsinloggning och ange den som Aktiverad.

    Principen träder omedelbart i kraft. Öppna snapin-modulen Lokal säkerhetsprincip igen och kontrollera att den gällande inställningen för principen är "Aktiverad".
Nästa gång du startar Återställningskonsolen ombeds du inte ange ett lösenord.

När du har utfört dessa åtgärder är data 1 för DWORD-registervärdet SecurityLevel i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
Överst på sidan

Referenser

307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
308402 Felmeddelandet "Lösenordet är ogiltigt" visas vid inloggning i Återställningskonsolen i Windows XP

298444 En beskrivning av Verktyg för uppdatering av grupprincip
Överst på sidan
Egenskaper

Artikel-id: 312149 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback