OLEXP: E-postmappar, adressboken och e-postmeddelanden saknas efter uppgradering till Microsoft Windows XP

Symptom

E-postmappar, e-postmeddelanden och adressboken i Outlook Express saknas efter uppgradering till Microsoft Windows XP.

Orsak

Detta problem beror på att filstrukturen i Windows XP är annorlunda och att filerna för Outlook Express inte längre finns på samma plats.

Lösning

Denna artikel innehåller stegvisa anvisningar om hur du hittar tidigare e-post, mappar och adressbok och importerar tillbaka dem till Outlook Express.


Tidigare e-postmeddelanden och mappar

Hitta tidigare e-postmeddelanden

 1. Skapa en ny mapp med namnet XPMail på skrivbordet. Gör det genom att högerklicka på skrivbordet, klicka på Nytt och sedan klicka på Mapp. Om du använder identiteter skapar du en ny mapp för varje identitet.
 2. Klicka på Start och sedan på Sök.
 3. Klicka på Alla filer och mappar i rutan Vad vill du söka efter?.
 4. Skriv *.dbx i rutan Hela eller en del av filnamnet.
 5. Klicka på Fler avancerade alternativ, Sök igenom dolda filer och mappar och sedan på Sök.

  Obs! Om du har använt identiteter tidigare har varje användare en egen identitetsmapp. Varje identitetsmapp har ett unikt alfanumeriskt nummer (till exempel {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}) följt av "\Microsoft\Outlook Express".

  Du kan skilja mellan den tidigare och den nya identiteten, även om de kan ha samma alfanumeriska nummer. Den nya identiteten följs av "\Microsoft\Outlook Ex".

Kopiera e-postmapparnaInnan du kopierar e-postmapparna från den tidigare identitetsmappen till den nya mappen med namnet XPMail på skrivbordet, bör du läsa anmärkningen om hur man skiljer mellan gamla och nya identiteter i steg 5 i avsnittet "Hitta tidigare e-postmeddelanden".

 1. I sökfönstret kan du markera varje DBX-mapp för sig eller markera flera mappar genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt och klicka på mapparna i tur och ordning.
 2. När du har markerat mapparna klickar du på KopieraRedigera-menyn.
 3. Öppna mappen XPMail och klicka sedan på Klistra inRedigera-menyn.

  Obs! Glöm inte att ta med filen Folders.dbx när du kopierar mapparna. Denna fil behövs för importfunktionerna i Outlook Express.
Genom denna procedur kopieras alla filer från den valda mappen till mappen XPMail. Utför proceduren för varje identitetsmapp, men se till att skapa en separat mapp, till exempel XPMail1, för varje identitetsmapp som hittas.

Importera e-post och mappar

 1. Öppna Outlook Express.
 2. Klicka på ImporteraArkiv-menyn.
 3. Klicka på Meddelanden.
 4. Klicka på Microsoft Outlook Express 5 och sedan på Nästa.

  Obs! I vissa fall syns bara alternativen för import från Outlook Express 4 och Outlook Express 6. Om din tidigare version av Outlook Express var version 4 väljer du detta alternativ. Om du importerar från Outlook Express 5 eller 5.5, kan du välja alternativet Outlook Express 6.
 5. Klicka på Importera e-post från en OE6-katalog och sedan på OK.
 6. Klicka på Bläddra, markera mappen XPMail som du skapade tidigare, klicka på OK och klicka sedan på Nästa.
 7. Klicka på Alla mappar och sedan på Nästa.
Genom denna procedur importeras tidigare e-post till den aktuella identiteten. När den är klar klickar du på Slutför. Upprepa proceduren för var och en av de mappar du skapade tidigare.


Windows Adressbok

Söka efter Windows Adressbok

 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Klicka på Alla filer och mappar.
 3. Klicka på Alla filer och mappar i rutan Vad vill du söka efter?.
 4. Skriv *.wab i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 5. När sökningen är klar öppnar du varje fil genom att dubbelklicka på den. När du har hittat rätt fil (den innehåller din kontaktinformation) noterar du exakt plats och namn.

Importera Windows Adressbok

 1. Klicka på Arkiv-menyn i Outlook Express.
 2. Klicka på Importera och sedan på Adressbok.
 3. Ange i fältet Sök i den plats du noterade i steg 5 i avsnittet "Söka efter Windows Adressbok".
 4. Klicka på filen .wab och sedan på Öppna.
 5. Klicka på OK för att importera adressboken.
När du har kontrollerat att importen har lyckats tar du bort alla mappar som du har skapat under återställningsprocessen.
Egenskaper

Artikel-id: 313055 – senaste granskning 28 feb. 2008 – revision: 1

Feedback