Hur återställer jag säkerhetsinställningarna till standardinställningarna?

Beskrivning av problemet

I den här artikeln får du hjälp med att återställa säkerhetsinställningarna till standardvärdena i Windows XP och Windows Vista. Den här lösningen bör endast användas när en säkerhetsändring på datorn haft negativa effekter och det inte finns någon säkerhetskopia för återställning. Med den här lösningen återställs inte alla säkerhetsinställningar som används när du installerar Windows.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Obs!
 • Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
Nästa steg När du har kört den här Microsoft Fix it-lösningen går du till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Exempelkommando för att återställa säkerhetsinställningar

Anvisningarna nedan gäller inte Windows XP Home eller Windows Vista Home Basic och Home Premium. Om du vill återställa säkerhetsinställningarna för Home-versioner använder du antingen åtgärdslösningarna från Microsoft, Systemåterställning eller en säkerhetskopiering.Obs! Ändrade säkerhetsinställningar kan inte återställas på annat sätt än via återställning från en säkerhetskopia. Om det är något som är oklart kring återställningen måste du skapa en fullständig säkerhetskopia som innehåller systemtillståndet (registerfilerna). Objekt som återställs är bland annat filer och mappar i NTFS-filsystemet, registret, principer, tjänster, behörigheter och gruppmedlemskap.

Gör så här för att återställa operativsystemet till den ursprungliga installationens standardinställningar för säkerhet:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och tryck på RETUR.
 2. I Windows XP skriver du följande kommando och trycker sedan på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  I Windows Vista skriver du följande kommando och trycker sedan på RETUR:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Meddelandet "Åtgärden är slutförd" och ett varningsmeddelande om att något inte kunde slutföras visas. Du kan bortse från detta meddelande. Det finns mer information om detta meddelande i filen %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.


Nästa steg När du har kört åtgärdslösningen från Microsoft (eller följt anvisningarna manuellt) visas inte längre standardanvändarkontona i inloggningsfönstret när du startar datorn eller försöker växla till andra användare. Detta beror på att standardanvändarkontona togs bort från gruppen Användare när du återställde Windows-säkerhetsinställningarna. Gör så här om du vill lägga tillbaka användarkontona i gruppen Användare:
 1. Klicka på Start och sedan på Alla program. Eller klicka på Program.
 2. Klicka på Tillbehör och sedan på Kommandotolken (Windows XP). Eller högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör (Windows Vista).
 3. I Kommandotolken skriver du net users och trycker på Retur. En lista över användarkonton visas.
 4. För varje kontonamn i listan i Kommandotolken som saknas i inloggningsfönstret eller fönstret för att växla användare, skriver du följande kommando och trycker på Retur:

  net localgroup users kontonamn /add
 5. Gå till avsnittet Löste det här problemet?.
Mer information I Windows Vista är filen Defltbase.inf en säkerhetskonfigurationsmall för standardsäkerheten. Inställningarna för filen finns på följande plats:
%windir%\inf\defltbase.inf

Beskrivning av Secedit-parametrar

 • /configure: Anger att säkerhetsinställningarna för systemet ska anges med Secedit.exe.
 • /DB filnamn: Anger sökvägen till en databas som innehåller säkerhetsmallen som ska användas. Detta argument är obligatoriskt. Databasfilen behöver dock inte finnas om du använder växeln /CFG för att ange en säkerhetsmall.
 • /CFG filnamn: Detta argument gäller endast om det används med parametern /DB. Det används för att ange sökvägen till säkerhetsmallen som ska importeras till databasen och användas i systemet. Om du inte anger detta argument används den mall som redan finns i databasen.
 • /overwrite: Detta argument gäller endast om även argumentet /CFG används. Med detta argument anges om säkerhetsmallen i argumentet /CFG ska skrivas över den lagrade mallen eller den sammansatta mallen i databasen i stället för att resultaten ska läggas till i den lagrade mallen. Om detta argument inte anges, läggs mallen i argumentet /CFG till i den lagrade mallen.
 • /areas områdesnamn1områdesnamn2...: Anger vilka säkerhetsområden som ska användas i systemet. Standardvärdet är "alla områden". Områdena måste avgränsas med blanksteg.
  AreaNameX Beskrivning
  SECURITYPOLICYLokal princip och domänprincip för systemet. Detta omfattar kontoprinciper, granskningsprinciper och andra principer.
  GROUP_MGMTBegränsade gruppinställningar för alla grupper som anges i säkerhetsmallen.
  USER_RIGHTSAnvändarens inloggningsrättigheter och beviljande av behörighet.
  REGKEYSSäkerhet i lokala registernycklar.
  FILESTORESäkerhet i lokal fillagring.
  SERVICESSäkerhet för alla angivna tjänster.
  Obs! Dessa områden har liknande namn i säkerhetsmallen.
 • /log loggsökväg: Du kan använda denna växel för att ange plats för loggfilen där ändringarna spåras.
 • /verbose: Anger mer utförlig förloppsinformation.
 • /quiet: Minimerar informationen som visas på skärmen och anges i loggfilen under uppdateringen.
Om du vill visa onlinehjälpen för Secedit klickar du på Start, Kör, skriver %windir%\help\secedit.chm och trycker sedan på RETUR.

Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Egenskaper

Artikel-id: 313222 – senaste granskning 26 jan. 2010 – revision: 1

Feedback