Felmeddelandet "NTLDR saknas" visas vid uppgradering eller installation av Windows XP över Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 255220 .

Symptom

Vid försök att installera Microsoft Windows XP eller uppgradera till Windows XP på en dator med Microsoft Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition, visas följande felmeddelande efter den första omstarten under installationen:

NTLDR saknas
Tryck ned en tangent för omstart

Orsak

Det här problemet kan uppstå om den befintliga installationen av Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition klonades och sedan användes på en enhet med en annan geometri än den på den klonade kopians källenhet.

Låt oss till exempel anta att Windows 98 används på en enhet med fyra gigabyte (GB). Efter uppgradering till en 30-gigabytes hårddisk används ett diskdupliceringsverktyg från en annan tillverkare för att skapa en speglad bild av Windows 98-installationen och sedan använda bilden på den nya enheten. Sedan uppgraderas datorn till Windows XP genom att Windows XP installeras över den klonade bilden av Windows 98.


För att det här problemet ska uppstå måste ett av följande villkor vara uppfyllt:

 • System-/startpartitionen har formaterats med filsystemet FAT32.
 • Datorn startas med hjälp av INT-13-tillägg. (Detta är en partition som är större än 7,8 GB och har System-ID-typen 0C i partitionstabellen.)
 • På grund av kloningen motsvarar inte värdet för huvuden (sidor) i FAT32 BPB (BIOS Parameter Block) den fysiska enhetens geometri.
I startkoden för Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition ignoreras värdet för huvuden i BPB, och programmen startar även om värdet är ogiltigt. Startkoden i Microsoft Windows 2000 och Windows XP kräver emellertid värdet, och starten lyckas bara om värdet är giltigt.

Lösning

Lös problemet genom att korrigera värdet för huvuden (sidor) i FAT32-BPB så att startprocessen för Windows XP kan fortsätta. Uppdatera värdet genom att skriva om startkoden för Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition så här:

 1. Starta om datorn med hjälp av en startdiskett för Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition som innehåller filen Sys.com. (Filen ingår som standard.)
 2. Säkerhetskopiera filen Msdos.sys i rotkatalogen för systemenheten genom att skriva följande kommandon vid en kommandotolk:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Skriv sys c: vid kommandotolken, så skrivs startkoden för Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition om med korrekt BPB-information. Om kommandot körs utan problem går du vidare till steg 4.

  Om du använder en startdiskett för Windows Millennium Edition och följande felmeddelande visas, har en eller flera filer i Windows Millennium Edition-installationen tagits bort:
  Det går inte att hitta systemfilen på standardplatserna på enhet C:
  Så här placerar du rätt filer på enheten så att de kan hittas med kommandot sys:
  1. Skriv följande kommandon. Tryck på RETUR efter varje kommando:
   c:
   cd\windows
   Om Windows är installerat i en annan mapp än Windows-mappen anpassar du kommandona efter det.
  2. Försök växla till Command-mappen genom att skriva följande kommando:

   cd command
   Om ett felmeddelande anger att sökvägen inte kan hittas skapar du Command-mappen genom att skriva följande kommando, och kör sedan kommandot cd command igen:
   md command
  3. Växla till EBD-mappen genom att skriva följande kommando:

   cd ebd
   Om inget felmeddelande anger att sökvägen inte kan hittas skapar du EBD-mappen genom att skriva följande kommando och kör sedan kommandot cd ebd igen:
   md ebd
  4. Använd följande kommandon i EBD-mappen för att kopiera filen Io.sys från roten på hårddisken och byta namn på filen Io.sys till Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys är filen som krävs för Sys.com.
  5. Växla tillbaka till enhet A, och skriv sedan följande kommandon:
   a:
   sys c:
  Skriv följande kommandon för att återställa den ursprungliga filen Msdos.sys, och tryck på RETUR efter vart och ett:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Skriv över den befintliga filen Msdos.sys genom att trycka på Y. Meddelandet "1 FILE(S) COPIED" bekräftar att filen har skrivits över.
 4. Starta om datorn till Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition, och försök sedan installera eller uppgradera till Windows XP igen.

  Obs! När du har kört kommandot sys c: kan du också starta till Återställningskonsolen och sedan använda kommandot fixboot för att skriva startkoden för Windows XP. På så vis kan den ursprungliga installationen fortskrida på normalt sätt.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

178947 Det gick inte att hitta registerfilen. Det är inte säkert registertjänsterna... (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
318948 Felmeddelandet "NTLDR saknas eller är skadad" visas vid uppgradering av Windows 2000 eller Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 314057 – senaste granskning 13 okt. 2006 – revision: 1

Feedback