Den senaste listan över maskinvarukompatibilitet med Windows XP

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows NT finns i 131303 .

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs Microsofts lista över maskinvarukompatibilitet (Microsoft Windows Hardware Compatibility List, HCL) och här finns länkar till den senaste listan på Microsofts webbplats.

Mer Information

I listan över maskinvarukompatibilitet finns datorer och maskinvarukomponenter vars stabilitet och kompatibilitet har testats utförligt med Windows-produkter. Microsofts produktsupportgrupp använder listan för att ange vilka datorer och komponenter som stöds i Windows.


Du bör kontrollera listan över maskinvarukompatibilitet innan du installerar Microsoft Windows XP på datorer.

Du kan hämta den på följande Microsoft-webbplats:

Det finns mer information om kompatibilitet för program- och maskinvara i Windows XP på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 314062 – senaste granskning 16 maj 2011 – revision: 1

Feedback