Felmeddelandet för stoppfelkoden "0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)" visas i Windows XP

INLEDNING

I artikeln beskrivs flera orsaker och lösningar för felmeddelandet "Stop: 0x0000000A" som visas under eller efter installation av Windows XP. Artikeln är avsedd för avancerade användare.

Symptom

Under eller efter installation av Windows XP visas ett stoppfelmeddelande med följande format:
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Address x has base at x - filnamn
Varje parameter är ett hexadecimalt tal som refererar till ett specifikt problem i stoppfelmeddelandet:
 • Parameter 1 – En felaktigt refererad adress.
 • Parameter 2 – En IRQL som krävdes för att komma åt minnet.
 • Parameter 3 – Åtkomsttypen, där 0 är en läsåtgärd och 1 en skrivåtgärd.
 • Parameter 4 – Adressen till instruktionen som refererade till minnet i parameter 1.
Exempel:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Address 8000f67c has base at 80001000 - hal.dll

Orsak

Det här stoppfelmeddelandet uppstår vanligtvis under installationen när det har förekommit ett försök i kernel-läge att röra vid växlingsbart minne vid en alltför hög process-IRQL (Interrupt Request Level). Normalt uppstår detta fel när en felaktig minnesadress används i en drivrutin. Andra möjliga orsaker till felet är en inkompatibel drivrutin, ett allmänt maskinvaruproblem eller inkompatibel programvara.

Lösning

När stoppfelmeddelandet uppstår kan du först försöka lösa problemet med verktyget Windows Felrapportering som visas automatiskt när fel uppstår. Med rapporteringsverktyget skickas en felrapport till Microsoft och en korrigering eller lösning rapporteras tillbaka till dig direkt. Om det inte finns någon korrigering eller lösning tillgänglig, eller om korrigeringen eller lösningen som rapporteras av verktyget inte löser felet, kan du följa metoderna i avsnittet "Avancerad felsökning".

AVANCERAD FELSÖKNING

Det här avsnittet innehåller två avsnitt för avancerad felsökning:
 • Om felet uppstår under installationen går du till avsnittet "Fel uppstår under installationen av Windows XP".
 • Om felet uppstår när Windows XP redan är installerat går du till avsnittet "Fel uppstår när Windows XP redan är installerat".
Det kan vara lättare att följa metoderna om du skriver ut artikeln först.

Fel uppstår under installationen av Windows XP

Om du får felmeddelandet "Stop: 0x0000000A" under installationen av Windows XP kanske det är problem med maskinvarukomponenterna som är installerade på datorn. Kontrollera först och främst att maskinvaran är kompatibel med Windows XP genom att gå till länken i avsnittet "Kontrollera att maskinvaran är kompatibel". Om maskinvaran är kompatibel följer du anvisningarna för att felsöka maskinvarukomponenterna i "Om maskinvaran är kompatibel tittar du i avsnittet om andra maskinvaruproblem".

Kontrollera att maskinvaran är kompatibel

Mer information finns i avsnittet "Kontrollera datorns kompatibilitet" på CD- eller DVD-installationsskivan för Windows XP om du vill veta mer om eventuell programvaru- och maskinvaruinkompatibilitet.

Leta efter andra maskinvaruproblem om maskinvaran är kompatibel

Det här avsnittet innehåller sju metoder som kan användas för felsökning och isolering av problemet genom att undersöka maskinvaran efter eventuella problem.

Varning! Den här artikeln innehåller åtgärder som kan innebära ändringar av inställningarna för BIOS (Basic Input/Output System) eller CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) eller som kan kräva att du gör fysiska ändringar av datorns maskinvara. Felaktiga ändringar av datorns BIOS kan medföra allvarliga problem. Microsoft kan inte garantera att problem som uppstår genom ändringar av BIOS kan lösas. Ändra BIOS-inställningarna på egen risk. Om du vill ha hjälp med någon åtgärd kontaktar du maskinvarutillverkaren. Garantin kan upphöra att gälla om du ändrar datorns maskinvara eller BIOS. Om du inte vill göra ändringar i datorns maskinvara tar du datorn till ett reparationsställe.

Krav

Se till att du har installations-CD:n eller -DVD:n för Windows XP tillgänglig. För följande metoder krävs att du använder installations-CD:n eller -DVD:n för Windows XP för att starta datorn.

Föreslaget material

Innan du börjar med felsökningsstegen kanske du behöver ha följande tillgängligt:
 • Supportdokumentation för tillägg i maskinvara, kort eller enheter
 • Kontaktinformation för tillägg i maskinvara, kort och enhetstillverkare

Metod 1: Ange HAL (Hardware Abstraction Layer)

Använd den här metoden först för att försöka åtgärda stoppfelmeddelandet.
 1. Tryck på F5 under installationsstarten när meddelandet "Datorns maskinvarukonfiguration kontrolleras" visas.
 2. Kontrollera att du anger rätt datortyp och HAL (Hardware Abstraction Layer) när du tillfrågas om det. Om du till exempel inte har flera processorer anger du "Standard-PC" som HAL.
 3. Försök installera om Windows XP.
  • Om detta åtgärdar stoppfelmeddelandet och du lyckas installera Windows XP är du klar.
  • Om det inte åtgärdar stoppfelmeddelandet går du till metod 2.

Metod 2: Stänga av funktioner i CMOS-inställningarna

Använd den här metoden om metod 1 inte åtgärdar stoppfelmeddelandet.
 1. Stäng av alla nedanstående funktioner i datorns CMOS-inställningar. Mer information hittar du i maskinvarudokumentationen eller genom att kontakta tillverkaren.
  • All cachelagring, inklusive L2, BIOS, intern/extern och tillbakaskrivning på styrenheter
  • All skuggning
  • Plug and Play
  • Alla BIOS-baserade skydd mot virus
 2. Försök installera om Windows XP.
  • Gå till steg c om detta åtgärdar stoppfelmeddelandet.
  • Om det inte åtgärdar stoppfelmeddelandet går du till metod 3.
 3. Försök isolera den funktion som orsakar felet. Återaktivera i så fall dessa funktioner en i taget och starta om datorn efter varje gång du återaktiverat en funktion.
 4. Om du upptäcker ett problem med en funktion inaktiverar du den och kontaktar tillverkaren för att försöka lösa problemet.

  Om detta inte isolerar problemet med en CMOS-inställning, men åtgärdar stoppfelmeddelandet och du kan starta datorn normalt, kanske en inställning förhindrade installationen. Om så är fallet aktiverar du inställningen när du installerat Windows XP, och sedan är du klar.

Metod 3: Kontrollera datorns RAM-minne

Använd den här metoden om metod 2 inte åtgärdar stoppfelmeddelandet. Om du behöver hjälp med att utföra följande steg läser du maskinvarudokumentationen.
 1. Ta bort alla minnesmoduler som inte passar ihop (RAM), så att alla moduler fungerar med samma hastighet, till exempel 60 eller 70 nanosekunder (ns).
 2. Kör ett systemtest på minnet och ta bort alla felaktiga minnesmoduler.
 3. Testa med olika moduler om du har tillgång till dem.
 4. Försök installera om Windows XP.
  • Om detta åtgärdar stoppfelmeddelandet och du lyckas installera Windows XP är du klar.
  • Om det inte åtgärdar stoppfelmeddelandet går du till metod 4.

Metod 4: Ta bort kort och koppla från maskinvaruenheter

Använd den här metoden om metod 3 inte åtgärdar stoppfelmeddelandet.
 1. Ta bort alla kort och koppla från alla maskinvaruenheter som inte krävs för att starta datorn eller installera Windows. Det gäller följande kort och enheter:
  • SCSI-enheter
  • IDE-enheter
  • Nätverkskort
  • Interna modem
  • Ljudkort
  • Extra hårddiskar (det krävs minst en för att slutföra installationen)
  • CD- eller DVD-enheter (om du installerar från den lokala hårddisken)
 2. Försök installera om Windows XP.
  • Fortsätt till steg c om detta åtgärdar stoppfelmeddelandet.
  • Om det inte åtgärdar stoppfelmeddelandet går du till metod 5.
 3. Försök isolera det kort eller den maskinvaruenhet som orsakar felet. När Windows XP ominstallerats återansluter du ett kort eller en maskinvaruenhet i taget. Starta om datorn varje gång du återanslutit något.
 4. Om detta isolerar ett maskinvaruproblem kopplar du från kort eller enhet, och kontaktar leverantören för att försöka lösa problemet.

  Om detta inte isolerar maskinvaruproblemet, men åtgärdar stoppfelmeddelandet och du kan starta datorn normalt, kanske viss maskinvara förhindrade installationen. Om så är fallet återansluter du maskinvaran när du installerat Windows XP, och sedan är du klar.

Metod 5: Uppdatera SCSI-drivrutiner och ta bort SCSI-enheter

Använd den här metoden om metod 4 inte åtgärdar stoppfelmeddelandet. Om du behöver hjälp med att utföra följande steg läser du maskinvarudokumentationen.
 1. Skaffa den senaste Windows-drivrutinen från leverantören av kortet.
 2. Stäng av synkförhandling på SCSI-styrenheten.
 3. Kontrollera att terminering och ID för SCSI-enheterna är riktiga.
 4. Ta bort alla SCSI-enheter från SCSI-kedjan (utom en hårddisk om du startar från eller installerar på en enhet som finns på den disken).
 5. Försök installera om Windows XP.
  • Fortsätt till steg f om detta åtgärdar stoppfelmeddelandet.
  • Om det inte åtgärdar stoppfelmeddelandet går du till metod 6.
 6. Försök isolera den SCSI-enhet som orsakar felet. När du installerat om Windows XP återansluter du en SCSI-enhet i taget. Starta om datorn varje gång du återanslutit något.
 7. Om detta isolerar ett enhetsproblem kopplar du från SCSI-enheten, och kontaktar leverantören för att försöka lösa problemet.

  Om detta inte isolerar problemet med en SCSI-enhet, men åtgärdar stoppfelmeddelandet och du kan starta datorn normalt, kanske en enhet förhindrade installationen. Om så är fallet återansluter du enheten när du installerat Windows XP, och sedan är du klar.

Metod 6: Omdefiniera IDE-inställningar och ta bort IDE-enheter

Använd den här metoden om metod 5 inte åtgärdar stoppfelmeddelandet. Om du behöver hjälp med att utföra följande steg läser du maskinvarudokumentationen.
 1. Definiera den inbyggda IDE-porten som Endast primär.
 2. Kontrollera att inställningarna Master/Subordinate/Only för IDE-enheterna är riktiga.
 3. Ta bort alla IDE-enheter utom hårddisken.
 4. Försök installera om Windows XP.
  • Fortsätt till steg e om detta åtgärdar stoppfelmeddelandet.
  • Om det inte åtgärdar stoppfelmeddelandet går du till metod 7.
 5. Försök isolera den IDE-inställning eller -enhet som orsakar felet. När du installerat om Windows XP återansluter du en IDE-enhet i taget. Starta om datorn varje gång du återanslutit något.
 6. Om detta isolerar ett problem med en inställning eller enhet inaktiverar du inställningen eller kopplar från IDE-enheten, och kontaktar leverantören för att försöka lösa problemet.

  Om detta inte isolerar problemet med en IDE-inställning eller -enhet, men åtgärdar stoppfelmeddelandet och du kan starta datorn normalt, kanske en inställning eller enhet förhindrade installationen. Om så är fallet återaktiverar du inställningen eller återansluter enheten när du installerat Windows XP, och sedan är du klar.

Metod 7: Kontrollera kända problem med tillverkaren

Använd den här metoden som en sista utväg när alla andra metoder för att försöka isolera och lösa problemet inte fungerar.
 1. Kontakta tillverkaren av datorn eller moderkortet för att ta reda på om det finns några kända problem med att köra eller installera Windows XP. Tillverkaren kan hjälpa till med följande:
  • Köra ett diagnostikprogram på datorn.
  • Uppgradera datorns BIOS om det behövs.
 2. Försök installera om Windows XP.

  Om det inte fungerar går du till följande Microsoft-webbplats för information om hur du kontaktar supporten:

Fel uppstår när Windows XP redan är installerat

Om du får felmeddelandet "Stop: 0x0000000A" när Windows XP redan är installerat kanske nyligen gjorda tillägg i programvara eller maskinvara från en annan tillverkare orsakar felet. Försök först med metoderna i avsnittet "Felsöka programvara och maskinvara från en annan tillverkare" för felsökning av andra komponenter. Du kanske vill ha supportdokumentation tillgänglig för programvara eller maskinvara som nyligen lagts till. Om dessa metoder inte löser problemet kan du försöka med metoderna i avsnittet "Återställa Windows".

Rekommenderat steg

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar systemet, även alla personliga filer och mappar, innan du börjar med nedanstående felsökningsmetoder.

Felsöka programvara och maskinvara från en annan tillverkare

Metod 1: Undersöka programvara, som nyligen lagts till, från en annan tillverkare

Om du har installerat programvara från en annan tillverkare försöker du ta bort eller inaktivera den så att den inte läses in. Starta sedan om datorn för att se om felet beror på programvaran eller drivrutinen.
 • Om det finns fler än en programvara från en annan tillverkare tar du bort eller inaktiverar en i taget, och startar sedan om datorn när du tagit bort eller inaktiverat varje, för att försöka isolera den programvara som orsakar felet.
 • Om stoppfelmeddelandet åtgärdas när du tagit bort programvara från en annan tillverkare var det problem med den programvaran som orsakade felet. Rapportera problemet till leverantören för att försöka lösa problemet.
 • Om stoppfelmeddelandet inte åtgärdas när du tagit bort programvara från en annan tillverkare är den programvaran inte orsaken till felet. Gå till "metod 2: Avsnittet Undersöka maskinvara, som nyligen lagts till, från en annan tillverkare".

Metod 2: Undersöka maskinvara, som nyligen lagts till, från en annan tillverkare

Om du lagt till maskinvaruenheter eller -drivrutiner efter det att Windows installerats tar du bort maskinvaran som nyligen lagts till och startar sedan om datorn för att se om maskinvaran orsakar felet.
 • Om det finns mer än en maskinvara som nyligen lagts till tar du bort en enhet eller drivrutin i taget, och startar sedan om datorn efter varje borttagning för att försöka isolera den maskinvara som orsakar felet.
 • Om stoppfelmeddelandet åtgärdas när du tagit bort den maskinvara som nyligen lagts till använder du en eller flera av följande metoder för att försöka lösa problemet:
  1. Skaffa uppdaterade drivrutiner för enheterna, om det finns några.
  2. Kontakta leverantören av enheten eller drivrutinen och ta reda på om det finns några kända problem med maskinvaran.
  3. Kör ett diagnostikprogram för att kontrollera att maskinvaran fungerar som den ska.
  Om denna metod åtgärdar stoppfelmeddelandet är du klar.
 • Om stoppfelmeddelandet inte åtgärdas när du tagit bort den enhet som nyligen lagts till försöker du återställa Windows med Systemåterställning. Det gör du genom att gå till avsnittet "Återställa Windows".

Återställa Windows

Försök återställa Windows om felsökning av programvara och maskinvara, som nyligen lagts till, från en annan tillverkare inte åtgärdar stoppfelmeddelandet. Det gör du genom att först försöka med metod 1.

Metod 1: Använda funktionen Senast fungerande konfiguration

Funktionen Senast fungerande konfiguration är ett återställningsalternativ som kan användas när det inte går att starta Windows XP när du gör en ändring i datorn, eller när du misstänker att en ändring som du tidigare har gjort kanske har orsakat ett problem. Med funktionen återställs registerinformation och drivrutinsinställningar som var aktiva senast som datorn kunde starta.Om du vill veta mer om hur du använder den senast fungerande konfigurationen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

307852 Starta datorn med hjälp av den senast fungerande konfigurationen i Windows XP (Detta kan vara på engelska)
 • Om den här metoden återställer Windows och åtgärdar stoppfelmeddelandet är du klar.
 • Om Windows inte återställts med den här metoden eller stoppfelmeddelandet inte åtgärdats går du till metod 2.

Metod 2: Reparera Windows XP-installationen

Om du inte kunde återställa Windows med hjälp av funktionen Senast fungerande konfiguration försöker du återställa Windows genom att reparera Windows XP-installationen.
Krav
Se till att du har installations-CD:n eller -DVD:n för Windows XP tillgänglig.
Föreslaget material
Innan du börjar med felsökningsstegen kanske du behöver ha följande tillgängligt:
 • Antivirus- eller programvarudokumentation för BIOS-nivå
 • Dokumentationen till datorn om hur du ställer in din CD- eller DVD-enhet som startenheten med högst prioritet
Så här reparerar du Windows XP-installationen:
 1. Inaktivera alla antivirusprogram och allt antivirusskydd på BIOS-nivå. Mer information finns i programhandboken eller direkthjälpen.
 2. Se till att CD- eller DVD-enheten är startenheten med högst prioritet. Information om hur du gör detta finns i dokumentationen till datorn.
 3. Sätt in CD-skivan för Windows XP i CD- eller DVD-enheten och starta om datorn.
 4. När instruktionen "Tryck på valfri tangent för att starta från CD" visas trycker du på en tangent. Datorn startar från Windows XP-CD:n.
 5. När datorn startar från CD:n kontrolleras maskinvaran, och du ombeds välja ett av följande alternativ:
  • Tryck ned RETUR om du vill installera Windows XP nu.
  • Tryck ned R om du vill reparera en Windows XP-installation med hjälp av Återställningskonsolen.
  • Tryck ned F3 om du vill avsluta installationsprogrammet utan att installera Windows XP.
 6. Tryck på RETUR.
 7. Acceptera licensavtalet genom att trycka på F8.
 8. Din aktuella Windows XP-installation anges i en ruta, och sedan uppmanas du att välja något av följande alternativ:
  • Tryck ned R om du vill reparera den markerade installationen.
  • Tryck ned ESC om du vill fortsätta installera en ren kopia av Windows XP utan att reparera.
 9. Tryck på R. När Windows XP har reparerats måste du kanske aktivera det igen om du har ändrat någon maskinvara.
  • Om den här metoden återställer Windows och åtgärdar stoppfelmeddelandet är du klar.
  • Om Windows inte återställts med den här metoden eller stoppfelmeddelandet inte åtgärdats går du till metod 3.

Metod 3: Använda funktionen Återställ tidigare drivrutin

Om du kan starta datorn i felsäkert läge använder du den här metoden för att återställa Windows om metod 2 inte fungerar.

Med funktionen Återställ tidigare drivrutin kan du ersätta en enhetsdrivrutin med hjälp av en tidigare installerad version. Du kan använda funktionen om du har installerat en ny drivrutin, som gör datorn instabil. Med funktionen Återställ tidigare drivrutin kan du återställa (eller ångra) den tidigare enhetsdrivrutinen och fortsätta att använda datorn. Om du vill veta mer om hur du använder funktionen Återställ tidigare drivrutin klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

283657 Så här använder du funktionen Återställ tidigare drivrutin i Windows XP

 • Om den här metoden återställer Windows och åtgärdar stoppfelmeddelandet är du klar.
 • Om Windows inte återställts med den här metoden eller stoppfelmeddelandet inte åtgärdats går du till metod 4.

Metod 4: Använda funktionen Systemåterställning i Windows XP

Om du kan starta datorn i felsäkert läge använder du den här metoden för att återställa Windows om metod 3 inte fungerar. Systemåterställning i Windows XP tar en "ögonblicksbild" av kritiska systemfiler och vissa programfiler och lagrar denna information som återställningspunkter. Du kan använda de här återställningspunkterna för att återställa Windows XP till ett tidigare tillstånd.Om du vill veta mer om användning av Systemåterställning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP

 • Om den här metoden återställer Windows och åtgärdar stoppfelmeddelandet är du klar.
 • Om Windows inte återställts med den här metoden eller stoppfelmeddelandet inte åtgärdats går du till metod 5.

Metod 5: Använda Återställningskonsolen

Vi rekommenderar att du använder Återställningkonsolen för att återställa Windows enbart när felsäkert läge och andra startalternativ inte fungerar. Om du inte kan starta datorn kan du köra Återställningskonsolen från Windows XP-startdisketterna eller CD-ROM-skivan.

Du kan använda Återställningskonsolen för att aktivera och inaktivera tjänster, formatera enheter, läsa och skriva data på lokala enheter (även sådana som är formaterade för NTFS) och utföra många andra administratörsuppgifter. Återställningskonsolen är särskilt användbar om du behöver reparera datorn genom att kopiera en fil från en disk eller CD-ROM-skiva till hårddisken, eller om du behöver konfigurera om en tjänst som hindrar datorn från att starta på rätt sätt.
Krav
Kontrollera att installations-CD:n eller -DVD:n för Windows XP är tillgängliga.

Om du vill veta mer om hur du använder Återställningskonsolen klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP

 • Om den här metoden återställer Windows och åtgärdar stoppfelmeddelandet är du klar.
 • Om Windows inte återställts med den här metoden eller stoppfelmeddelandet inte åtgärdats går du till metod 6.

Metod 6: Byt namn på programvaran eller drivrutinen som orsakar problemet

Om du kan starta datorn i DOS eller felsäkert läge använder du den här metoden som en sista utväg när alla andra metoder för att försöka återställa Windows inte fungerar.
 • Om Windows är installerat på en partition med filsystemet FAT startar du datorn med MS-DOS och byter sedan namn på programvaran eller drivrutinen som orsakar problemet.
 • Använd i annat fall felsäkert läge med en kommandotolk för att starta datorn och byt sedan namn på programvaran eller drivrutinen som orsakar problemet.

  Mer information om startalternativ för felsäkert läge finns på webbplatsen för Microsoft Hjälp och support. Du kan även läsa "En beskrivning av startalternativen för felsäkert läge i Windows XP."
  • Om den här metoden återställer Windows och åtgärdar stoppfelmeddelandet är du klar.
  • Om Windows inte återställs med den här metoden eller stoppfelmeddelandet inte åtgärdas går du till följande Microsoft-webbplats för att få veta hur du kontaktar supporten:

Mer Information

Om metoderna i den här artikeln inte löser felmeddelandet "Stop: 0x0000000A", och om du kör Windows på en maskinvara som är kompatibel med listan över maskinvarukompatibilitet, läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
314103 Åtgärder innan du kontaktar Microsoft efter ett STOP-meddelande på en blå skärm (Detta kan vara på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 314063 – senaste granskning 7 juni 2013 – revision: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

Feedback