Felsökning av MS-DOS-baserade program i Windows XP

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 165214 .

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs felsökning av MS-DOS-baserade program i Windows.

Mer Information

Testa undersystemet Ntvdm

Det första du bör kontrollera om du har problem med MS-DOS-baserade program är undersystemet Windows Virtual DOS Machine (NTVDM). Du kan använda verktyget Command.com för att kontrollera om undersystemet NTVDM fungerar som det ska. Så här startar du Command.com:

 1. Klicka på knappen Start och sedan på Kör.
 2. Skriv command.com i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
Nu ska ett kommandotolksfönster starta. Om detta inte sker är det problem med undersystemet NTVDM och du bör kontrollera följande:
 • Kontrollera om det finns några icke-standardinställningar i filerna Config.nt och Autoexec.nt i mappen SystemRoot%\System32.

  Använd kommentarer för att utesluta alla poster utom följande standardposter:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (only if CSNW is installed)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (only if CSNW is installed)
  Ett annat sätt att göra detta är att expandera Autoexec.nt_ och Config.nt_ från Windows-CD:n till mappen %SystemRoot%\System32.
 • Starta Aktivitetshanteraren genom att trycka på CTRL+SKIFT+ESC, stäng alla program som körs och se till att inga andra NTVDM-processer körs.
 • Hindra alla program från att köras vid starten. Program kan köras från tre platser vid starten: Autostart-grupperna, raderna Run och RunOnce i registret och raderna "run=" och "load=" i filen Win.ini. Du kan kontrollera dessa platser så här:
  1. Autostart-grupperna är mappar på den lokala hårddisken. De finns på följande platser:
   • %SystemRoot%\Profiles\användarnamn\Start-menyn\Program
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start-menyn\Program
  2. Raderna Run och RunOnce finns i registret under följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  3. Du kan redigera filen Win.ini med hjälp av Anteckningar. Win.ini finns i %SystemRoot%-mappen.
 • Kontrollera NTVDM-systemfilerna i mappen %SystemRoot%\System32. Undersök följande filer och kontrollera att de är rätt version utifrån storlek och datum:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (endast Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • Följande registerposter är associerade med undersystemet NTVDM:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   I den här nyckeln lagras miljövariablerna Config.sys och Autoexec.bat som används i Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   I den här nyckeln lagras drivrutinerna som används i en NTVDM-session. Posterna skapas av installationsprogrammet för Windows när en drivrutin installeras.

Kontrollera programspecifika problem

Följande funktioner fungerar inte i Windows XP:
 • Alla MS-DOS-funktioner utom API-funktioner (Application Programming Interface) för aktivitetsväxling stöds.
 • Drivrutiner för blockeringsläge stöds inte. Blockenheter stöds inte, så I/O-styrenhets-API:er (IOCTL) för MS-DOS som gäller blockenheter och SETDPB-funktioner stöds inte.
 • Avbrott 10-funktion 1A returnerar 0. Alla övriga funktioner överförs till ROM (Read-Only Memory).
 • Avbrott 13-anrop som gäller förbjuden diskåtkomst stöds inte.
 • Avbrott 18 (ROM BASIC) genererar ett meddelande om att ROM BASIC inte stöds.
 • Avbrott 19 startar inte om datorn, men den aktuella virtuella DOS-datorn (VDM) stängs utan problem.
 • Avbrott 2F, som gäller DOSKEY-CALLOUT-filer (AX = 4800) stöds inte.
 • Funktionerna 2, 3, 4, 5, 8, E och F i Microsoft CD-ROM Extensions (MSCDEX) stöds inte.
 • Windows-undersystemet med 16 bitar på en x86-dator stöder program för avancerat läge, men inte 16-bitars virtuella drivrutiner (VxD). Undersystemet på andra datorer än x86-datorer emulerar Intel 40486-instruktionsuppsättningen, som gör det möjligt att köra program för avancerat läge, till exempel Microsoft Visual Basic, på RISC-datorer (Reduced Instruction Set Computers).
Detta innebär att Windows inte stöder 16-bitarsprogram som kräver obegränsad tillgång till maskinvara. Om programmet kräver detta fungerar det inte i Windows NT, Windows 2000 eller Windows XP.


Du bör sedan kontrollera om inställningarna för filerna Autoexec.nt och Config.nt är korrekta. Prova alltid med standardinställningarna som anges ovan. Vissa program kräver särskilda inställningar eller drivrutiner i filen Config.sys eller Autoexec.bat för att fungera. I så fall finns det två alternativ för att initiera dessa filer när programmet startas:
 • Skriv in dessa rader i Config.nt och Autoexec.nt i mappen %SystemRoot%\System32.
 • Skapa nya Config- och Autoexec-filer som ska köras när programmet startas. Gör så här:
  1. Skapa filerna och spara dem med filtillägget .nt i en annan mapp än %SystemRoot%\System32. (De här filerna sparas vanligen i samma mapp som programmet.)
  2. Högerklicka på skrivbordet, peka på Nytt och klicka på Genväg.
  3. Skriv den fullständiga sökvägen till filen du vill köra i rutan Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till och klicka på Nästa.
  4. Skriv namnet på genvägen i rutan Ange namnet på den här genvägen och klicka på Slutför. Därmed skapas en ny genväg på skrivbordet.
  5. Högerklicka på genvägen, och klicka sedan på Egenskaper.
  6. Klicka på Windows på fliken Program, så att en dialogruta för sökvägen till filerna Autoexec och Config öppnas.
  7. Skriv den fullständiga sökvägen till filerna du har skapat och klicka på OK i båda dialogrutorna.
  Om du klickar på den här ikonen körs Autoexec- och Config-filen för programmet. Inställningarna är underkastade samma begränsningar som begränsningarna för MS-DOS-program.
Det finns andra inställningar i programegenskaperna. Om programmet inte fungerar som det ska kontrollerar du alla flikar och ser till att programinställningarna motsvarar tillverkarens anvisningar. Om programmet ändå inte fungerar kontaktar du programleverantören och kontrollerar att programmet stöds i Windows.


Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

171940 I/O-operationer i MS-DOS program orsakar åtkomst till diskettenhet

156687 Poster i CONFIG.NT och AUTOEXEC.NT orsakar NTVDM-fel

102418 NTVDM-fel: Det finns ingen disk i enheten

142026 Felmeddelandet 'Hidden console of WOW VDM' visas vid körning av 16-bitars- eller DOS-program

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 314106 – senaste granskning 13 juni 2005 – revision: 1

Feedback