Menyfält och flikar i Aktivitetshanteraren syns inte i Windows XP

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 193050 .

Symptom

Menyfält och flikar syns inte i Aktivitetshanteraren.

Orsak

Detta kan inträffa om Aktivitetshanteraren används i komprimerat läge. Om du dubbelklickar i det tomma utrymmet i kantlinjen runt flikarna växlar Aktivitetshanteraren till det här läget.

Lösning

Om du vill byta till standardvisningsläget dubbelklickar du på den översta kantlinjen i fönstret.

Mer Information

När Aktivitetshanteraren används i komprimerat läge kan du ändra storlek på fönstret.
Egenskaper

Artikel-id: 314227 – senaste granskning 4 feb. 2005 – revision: 1

Feedback