Felmeddelande: Windows kunde inte starta på grund av ett maskinvarukonfigurationsproblem med en datorhårddisk.

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 124550 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Symptom

När du försöker starta Windows XP visas något av följande felmeddelanden:

Windows kunde inte starta på grund av ett maskinvarukonfigurationsproblem med en datorhårddisk.

Det gick inte att läsa från den valda startdisken. Kontrollera startsökvägen och diskmaskinvaran.

Läs i dokumentationen för Windows XP (TM) om diskkonfiguration av maskinvara och diskkonfiguration av maskinvara, samt i referenshandböckerna för maskinvaran för ytterligare information.
eller
Det gick inte att starta Windows NT eftersom följande fil saknas eller är skadad:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Installera en kopia av filen ovanför på nytt.
eller
Winnt_root\System32\Hal.dll saknas eller är skadad:

Installera en kopia av filen ovanför på nytt.
Dessutom kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Om datorn startas till Återställningskonsolen kan en kommandotolk visas utan något alternativ för inloggning i Windows-installationen.
 • Om du försöker komma åt Windows-mappen kan följande felmeddelande visas:
  Åtkomst nekad.
 • Om du försöker utföra en Reparera-åtgärd från CD-ROM-skivan med Windows XP identifieras inte Windows-installationen, och det går inte att reparera Windows.

Orsak

Ovanstående kan inträffa om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:

 • Default-värdet i [Boot Loader]-sektionen i filen Boot.ini saknas eller är ogiltigt.
 • Windows XP är inte installerat på platsen som anges i filen Boot.ini.
 • Filen Ntoskrnl.exe saknas eller är skadad.
 • Partitionssökvägen i filen Boot.ini är inte korrekt inställd.
 • Allmänt maskinvarufel.

Lösning

Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1

Redigera filen Boot.ini för att återställa eller korrigera Default-posten och säkerställa att de andra posterna i [Operating Systems]-sektionen i filen Boot.ini pekar på rätt kataloger.

Om du vill veta mer om hur du redigerar filen Boot.ini klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

289022 Så redigerar du filen Boot.ini i Windows XP

Metod 2

Använd verktyget Bootcfg i Återställningskonsolen för att korrigera filen Boot.ini:

 1. Starta datorn med CD-ROM-skivan för Windows XP.
 2. När meddelandet om att du ska trycka på R för att reparera Windows med hjälp av Återställningskonsolen visas trycker du på R.
 3. Välj önskad Windows-installation, och skriv sedan administratörslösenordet när du uppmanas till det.
 4. Skriv bootcfg /rebuild och tryck på RETUR.
 5. När Windows-installationen har hittats visas följande instruktioner:
  Vill du lägga till installationen i startlistan? (Ja/Nej/Alla)
  [Skriv J som svar på meddelandet.]

  Ange startidentifierare:
  [Detta är namnet på operativsystemet. Skriv Windows XP Professional eller Windows XP Home Edition.]

  Ange startalternativ:
  [Lämna det här fältet tomt och tryck på RETUR.]
  När du har gjort ovanstående startar du om datorn och väljer sedan det första objektet på startmenyn. Därmed bör Windows XP starta normalt.

  När Windows XP har laddats kan Boot.ini ändras så att den felaktiga posten tas bort.
Om du vill veta mer om hur du redigerar filen Boot.ini klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

289022 Så redigerar du filen Boot.ini i Windows XP

Metod 3

 1. Starta datorn med CD-ROM-skivan för Windows XP. Tryck på valfri tangent för att starta från CD:n.
 2. När installationsfilerna har laddats färdigt trycker du på R för att reparera med hjälp av Återställningskonsolen.
 3. När du befinner dig i återställningskonsolen väljer du installationen du ska logga in i (vanligen nummer 1) och trycker på RETUR.
 4. Logga in på administratörskontot genom att skriva lösenordet för kontot och tryck på RETUR.
 5. Skriv följande kommando vid kommandotolken i återställningskonsolen och tryck på RETUR:

  För datorer med en processor:

  expandera cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ enhet:\Windows\system32
  För datorer med flera processorer:

  expandera cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ enhet:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom är enhetsbeteckningen för CD-ROM-enheten, och enhet är enhetsbeteckningen för hårddisken där Windows är installerat.
 6. Om du tillfrågas om du vill skriva över filen trycker du på J.
 7. Skriv exit och tryck på RETUR vid kommandotolken.

Metod 4

Starta datorn med hjälp av Återställningskonsolen, och kör sedan kommandot CHKDSK /r.

Obs! Du behöver inte inkludera växeln /p i kommandoraden Chkdsk, eftersom växeln /r medför att skadade sektorer lokaliseras och läsbar information återställs. Det här kommandot förutsätter växeln /p.

Mer Information

Om Default-värdet i [Boot Loader]-sektionen i filen Boot.ini saknas visas en ny post, Windows (standard) på operativladdningsmenyn, och sedan väljs den nya posten. Windows (standard)-posten pekar på följande sökväg för laddning av Windows XP:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Om du vill veta mer om filen Boot.ini klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

102873 BOOT.INI och ARC-konventioner för benämning och användning av sökvägar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om Återställningskonsolen i Windows XP klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

307654 Installera och använda Återställningskonsolen i Windows XP
Egenskaper

Artikel-id: 314477 – senaste granskning 3 okt. 2006 – revision: 1

Feedback