Lägga till skrivare utan åtgärder från användaren i Windows XP

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 189105 .

Sammanfattning

I Windows XP kan du installera en skrivare från kommandoraden. Detta är särskilt användbart när du använder ett inloggningsskript eller en schemalagd händelse för att lägga till eller ta bort en skrivare för en grupp användare.

Microsoft Windows NT 4.0 innehåller visserligen verktyg som Con2prt.exe, men detta ger bara möjlighet att lägga till eller ta bort nätverksskrivare. Du kan ändra och ta bort lokala skrivare med hjälp av Windows XP. Resultatet är att en administratör kan påverka alla aspekter av en användares förmåga att skriva ut genom att kräva att användaren ska köra en kommandofil eller ett inloggningsskript.

Obs! Om du använder det här kommandot i ett inloggningsskript eller en klientbaserad kommandofil måste Windows XP eller Microsoft Windows 2000 köras på klientdatorn. Eftersom inloggningsskriptet körs på klientdatorn, kan en Windows NT 4.0-klient inte behandla kommandot.

Dessutom kan dessa kommandon köras från en administratörs arbetsstation eller från en server, så att skrivarna push-installeras på klientdatorerna, utan att installationen måste ske från dessa datorer.

Mer Information

Följande lista innehåller de vanligaste användningarna av PrintUIEntry-kommandot (Printer User Interface).

Obs! Kommandot kan bara användas på en dator med Windows XP eller Windows 2000, och det kan bara användas för att installera eller ta bort en skrivare på en dator med Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0.

I följande exempel läggs en Agfa-skrivardrivrutin till, och en logisk skrivare skapas på en dator med namnet SERVER.

Obs! Båda raderna kan placeras i en kommandofil eller skrivas in efter varandra vid en kommandotolk. De två raderna är radbrutna för att de ska vara lättare att läsa.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h"Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.infrundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f"%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
I följande exempel tas en Agfa-skrivare bort från en dator med namnet SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER
Om du vill veta mer om tillgängliga växlar skriver du /? efter kommandot.

Skriv dessutom följande vid en kommandotolk:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Genom föregående kommando visas hela listan med växlar samt omfattande exempel på hur metoden används.

Obs! Följande exempelsyntax fungerar korrekt så länge som standard-TCP/IP-portarna skapas:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /f%windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Om du inte anger skrivarnamnet korrekt, eller om du anger en skrivare som inte är ansluten till servern, skapas inte standard-TCP/IP-portar, och följande felmeddelande kan visas:
Användargränssnitt för skrivaren
Skrivarkommandot rundll misslyckades.
Kommando: /if /b "Test Printer" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.

Du har angett ett felaktigt skrivarnamn, eller så är den angivna skrivaren inte längre ansluten till servern. Klicka på Hjälp om du vill ha mer information.

Exempel på tillägg av en IPP-skrivare

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /b "DisplayPrinterName on http" /x /n "part of the n switch" /if /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "http://värdnamn/printers/resursnamn/.printer" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL"
Obs! Växeln /x har inte dokumenterats med /?. Växeln /x innebär att /n förväntas även om det inte används. Du kan även använda en annan skrivare än HP Laserjet 4000 Series PCL. Genom flaggan /x behandlas installationen som “///Web point and print//Peka och Skriv ut från webben///”. Flaggan anger att skrivaren är en maskeradskrivare, vilket innebär att den är dels lokal skrivare, dels nätverksskrivare. En maskeradskrivare får detaljerade meddelanden från fjärrskrivarservern. Utan alternativet /x är skrivaren en lokal skrivare med en omdirigerad port. Den fungerar utan problem, men har mycket begränsade meddelanden.De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Egenskaper

Artikel-id: 314486 – senaste granskning 29 jan. 2007 – revision: 1

Feedback