Varför identifierar inte datorn min nya USB-enhet när jag kör Windows XP eller Windows Server 2003?

Beskrivning av problemet

När du ansluter en ny USB-enhet till en dator som inte har några USB-enheter kan inte varken Windows XP eller Windows Server 2003 identifiera den nya enheten.


Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.
Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.


Om du vill se om guiden löste problemet går du till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Problemet uppstår när ingen enhet är ansluten till en USB-port. Det gör att USB-drivrutinen försätter OHCI-styrenheten (Open Host Controller Interface) i inaktiverat tillstånd. När OHCI-styrenheten är inaktiverad kan nya USB-enheter inte alltid identifieras.

Förutsättningar

På en Windows XP-dator måste du köra Service Pack 1 (SP1) eller senare för att åtgärda problemet. Se efter om du har Windows XP SP1 eller senare genom att klicka på Start, Kör, skriv winver och klicka på OK. Om SP1 inte står i listan i dialogrutan Om Windows kan du använda Windows Update för att installera det senaste Service Pack innan du försöker åtgärda problemet.

Anvisningar för att lösa problemet

Skapa ett nytt registervärde som förhindrar att en OHCI-styrenhet hamnar i inaktiverat läge.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Så här skapar du en ny registerpost som inaktiverar funktionen för valbar frånkoppling av USB-navdrivrutinen:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
  2. Leta upp och klicka på följande nyckel i registret: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
  3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD.
  4. Skriv DisableSelectiveSuspend och tryck sedan på RETUR.
  5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
  6. Skriv 1 och klicka på OK.
Obs! Den här inställningen påverkar alla drivrutiner för USB-värdstyrenheter på datorn.

Om värdet för registerposten DisableSelectiveSuspend är 1, är funktionen Valbar frånkoppling inaktiverad. Kryssrutan Tillåt att datorn stänger av den här enheten för att spara ström visas inte heller på fliken Energisparfunktioner för USB-rotnavet.

Löste det här problemet?

  • Starta om datorn för att kontrollera att den automatiska korrigeringsfilen fungerat. Om datorn kan identifiera USB-enheten nu är problemet löst och du är klar med den här artikeln.
  • Om problemet inte har åtgärdats kan du också kontakta supporten.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln. Detta problem åtgärdades först i Windows XP Service Pack 1.

Referenser

Om du vill veta mer om USB-problem i Windows XP eller Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

310575 Allmän USB-felsökning i Windows XP

925196 Ett USB-minne, en iPod från Apple eller en extern hårddisk identifieras inte på en dator med Windows XP

810090 USB-enheter identifieras inte vid start eller återställning av en dator med Windows 2000 eller Windows XP

892050 En USB-enhet som är ansluten till ett USB 2.0-nav identifieras inte i Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 eller Windows Server 2003 x64 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om de här artiklarna inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer symptom som skiljer sig från dem som beskrivs i den här artikeln, kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats: Skriv sedan texten i det felmeddelande som visas, eller beskriv problemet i fältet Sök i support (KB).
Egenskaper

Artikel-id: 314634 – senaste granskning 13 okt. 2009 – revision: 1

Feedback