Begränsning av inkommande anslutningar i Windows XP


En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i
122920 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Symptom

När du försöker ansluta från en dator med Windows XP eller Windows 2000 till en annan dator med Windows XP kan följande felmeddelande visas:
Du kan inte skapa fler anslutningar till fjärrdatorn, eftersom den redan har maximalt antal anslutningar.

Orsak

Det här problemet uppstår om det maximala antalet inkommande anslutningar som datorn klarar uppnås.

När en nullsessionsanslutning görs från Windows 2000-klienten räknas den som en session på Windows XP-servern. Därför visas felmeddelandet i avsnittet "Symptom" trots att antalet datoranslutningar understiger sessionsgränsen.

Obs! I Windows XP Professional får maximalt tio andra datorer ansluta över nätverket samtidigt. Den här begränsningen inkluderar alla transporter och resursdelningsprotokoll tillsammans. I Windows XP Home Edition får maximalt fem andra datorer ansluta över nätverket samtidigt. Den här begränsningen är antalet samtidiga sessioner från andra datorer som datorn får vara värd för. Begränsningen gäller inte användning av administrativa verktyg som ansluter från en fjärrdator.

Mer Information

Alla fil-, utskrifts-, namngivna pipe- eller e-postfacksessioner som inte är aktiva kopplas automatiskt från när tiden för automatisk frånkoppling har uppnåtts. Standardtiden för detta är 15 minuter. När sessionen kopplas från blir en av de tio anslutningarna tillgänglig, så att en annan användare kan ansluta till Windows XP-datorn. Om du minskar tiden för automatisk frånkoppling kan det alltså bidra till att minska vissa problem som användare kan ha med begränsningen på tio eller fem anslutningar på en dator som inte används för tunga serveruppgifter.

Du kan konfigurera tiden för automatisk frånkoppling genom att köra följande kommando från en kommandotolk:
net config server /autodisconnect:tid_till_automatisk_frånkoppling
Ange tiden i minuter.

Obs! Windows Server-tjänsten är självjusterande. Normalt konfigureras (beräknas och anges) serverparametrarna automatiskt varje gång du startar Windows XP. Om du kör kommandot net config server tillsammans med alternativen /autodisconnect, /servcomment eller /hidden visas de aktuella värdena för de automatiskt justerade parametrarna och skrivs till registret. När dessa parametrar har skrivits till registret är det inte möjligt att anpassa tjänsten Server med hjälp av Nätverk på Kontrollpanelen. Om du ändrar någon av Server-tjänstens inställningar kan den inte längre finjusteras automatiskt efter din nya konfiguration. För att du fortfarande ska ha tillgång till Server-tjänstens automatiska självjusterande funktion bör du göra ändringen med hjälp av Registereditorn i stället för från en kommandorad eller Kontrollpanelen.
Alla anslutningar med logiska enheter och logiska skrivare samt anslutningar på transportnivå från en enskild dator betraktas tillsammans som en enda session. Därför räknas dessa anslutningar bara som en enda anslutning i begränsningen till tio anslutningar. Om en användare till exempel skapar två logiska enhetsanslutningar, två Windows-socketar och en logisk skrivaranslutning till en dator med Windows XP, skapas en enda session. Det innebär att det bara är en enda anslutning mindre som kan göras till Windows XP-datorn, även om tre logiska anslutningar har skapats.

Det enda sättet för dator A att ha flera sessioner med en annan dator, dator Z, är om dator A kör tjänster som skapar logiska anslutningar till dator Z. Om en användare till exempel är inloggad på dator A som gäst, och en tjänst körs på dator A under user1-kontot, och både användaren och tjänsten (som user1) skapar anslutningar till dator Z, skapas två sessioner. Varje inloggningssession där Server-tjänsten används räknas in i anslutningsbegränsningen.

För utveckling: Anslutningsbegränsningen avser antalet omdirigerarbaserade anslutningar och framtvingas för varje fil-, utskrifts-, namngiven pipe- eller e-postfackssession. TCP-anslutningsbegränsningen är inte tvingande men kan genom ett juridiskt avtal tillåta högst tio klienter.

Om du vill veta mer om begränsningen av inkommande anslutningar i Windows 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

122920 Begränsning av inkommande anslutningar i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 314882 – senaste granskning 20 mars 2007 – revision: 1

Feedback