Ta bort filer med reserverade namn i Windows XP

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i120716 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Sammanfattning

Eftersom principen för att skapa filer i Windows styrs av program, skapas ibland filer med otillåtna eller reserverade namn, t.ex. LPT1 eller PRN. I den här artikeln beskrivs hur du tar bort sådana filer med hjälp av standardanvändargränssnittet.

Mer Information

Du måste vara inloggad lokalt på Windows-datorn för att ta bort filerna.


Om filen har skapats på en FAT-partition (File Allocation Table) kan du kanske ta bort filen i MS-DOS med hjälp av standardverktyg för kommandoraden (t.ex. DEL) med jokertecken (*), t.ex.:


DEL PR?.*

eller


DEL LPT?.*
Dessa kommandon fungerar inte på en NTFS-partition. I så fall är ett annat alternativ att använda en syntax som helt kringgår de normala kontrollerna av reserverade ord. Du kan kanske ta bort filer med ett kommando som detta:

DEL \\.\enhetsbeteckning:\sökväg\filnamn
Ett exempel:

DEL \\.\c:\somedir\aux
Om namnet i filsystemet visas som en katalog kan du kanske ta bort valfri katalog med ett kommando som detta:

RD \\.\enhetsbeteckning:\sökväg\katalognamn
Ett exempel:

RD \\.\c:\somedir\aux
Egenskaper

Artikel-id: 315226 – senaste granskning 2 maj 2006 – revision: 1

Feedback