Köra Diskrensning automatiskt i Windows XP

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs användning av kommandoradsalternativ för att konfigurera Diskrensning (Cleanmgr.exe) för automatisk borttagning av vissa filer.

Mer Information

Cleanmgr.exe är avsedd för borttagning av onödiga filer från datorns hårddisk. Du kan använda alternativ på kommandoraden för att ange att vissa filer ska tas bort och sedan schemalägga borttagningen med hjälp av Schemalagda aktiviteter.

Så här startar du Diskrensning: kör kommandot Cleanmgr.exe eller klicka på Start, peka på Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Diskrensning.


Diskrensning stöder följande kommandoradsväxlar:
 • /d enhetsbeteckning: - Anger vilken enhet som ska rensas.

  Obs! Alternativet /d används inte tillsammans med /sagerun: n.
 • /sageset: n - Visar dialogrutan Inställningar för Diskrensning och skapar en registernyckel för lagring av valda inställningar. Värdet n , som lagras i registret, gör det möjligt att ange vilka aktiviteter som ska köras.
  n kan vara vilket heltal som helst från 0 till 65535. För att få tillgång till alla alternativ när alternativet /sageset används måste du ange vilken enhet Windows är installerat på.
 • /sagerun: n - Kör angivna aktiviteter som värdet
  n har tilldelats om alternativet \sageset används. Alla enheter på datorn räknas upp och den valda profilen körs mot varje enhet.

  Du kan till exempel köra följande kommando i Schemalagda aktiviteter efter körning av kommandot cleanmgr /sageset:11:
  cleanmgr /sagerun:11
  Med det här kommandot körs Diskrensning med alternativen som har angetts med kommandot cleanmgr /sageset:11.
Följande alternativ för Diskrensning kan anges för filer med hjälp av /sageset och /sagerun:
 • Tillfälliga installationsfiler - Detta är filer som har skapats av ett installationsprogram som inte längre körs.
 • Hämtade programfiler - Hämtade programfiler är ActiveX-kontroller och Java-program som hämtas automatiskt från Internet vid visning av vissa sidor. Filerna lagras tillfälligt i mappen Hämtade programfiler på hårddisken. I detta alternativ ingår knappen Visa filer så att du kan se vilka de är innan de tas bort. Med knappen öppnas mappen C:\Winnt\Hämtade programfiler.
 • Tillfälliga Internet-filer - Mappen Tillfälliga Internet-filer innehåller webbsidor som lagras på datorn för snabb visning. De här sidorna tas bort, men personliga inställningar för webbsidor lämnas intakta. Även i det här alternativet finns en knapp Visa filer, som öppnar mappen C:\Documents and Settings\Användarnamn\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5.
 • Gamla Chkdsk-filer - När en disk felkontrolleras med Chkdsk kan det hända att förlorade filfragment sparas som filer i diskens rotmapp. Dessa filer är onödiga.
 • Papperskorgen - Papperskorgen innehåller filer som har tagits bort från datorn. De tas inte bort permanent förrän papperskorgen töms. I det här alternativet ingår knappen Visa filer, som öppnar Papperskorgen.
 • Temporära filer - Program lagrar ibland temporär information i en Temp-mapp. Innan programmet avslutas tas informationen vanligen bort. Du kan utan risk ta bort temporära filer som inte har ändrats den senaste veckan.
 • Temporära offlinefiler - Temporära offlinefiler är lokala kopior av nätverksfiler som nyligen använts. Filerna cachelagras automatiskt, så att de kan användas efter frånkoppling från nätverket. Med knappen Visa filer öppnas mappen Offlinefiler.
 • Offlinefiler - Offlinefiler är lokala kopior av nätverksfiler som du vill ha tillgängliga offline för användning efter att anslutningen till nätverket har kopplats från. Med knappen Visa filer öppnas mappen Offlinefiler.
 • Komprimera gamla filer - I Windows är det möjligt att komprimera filer som inte har använts den senaste tiden. Genom komprimeringen sparar du diskutrymme men kan fortfarande använda filerna. Inga filer tas bort. Eftersom filer komprimeras i olika hög grad är uppgiften om diskutrymme som du kommer att vinna ungefärlig. Med hjälp av knappen Alternativ kan du ange hur många dagar som ska gå innan en oanvänd fil komprimeras.
 • Filförteckningsfiler för Innehållsindexeraren - Indexeringstjänsten gör sökningar efter filer snabbare och bättre genom att ett index över filer på disken upprätthålls. Dessa katalogfiler finns kvar från en tidigare indexeringsåtgärd och kan utan risk tas bort.
Om du anger att enheten med Windows-installationen ska rensas är alla dessa alternativ tillgängliga på fliken Diskrensning. Om du anger någon annan enhet är bara alternativen Papperskorgen och Filförteckningsfiler för Innehållsindexeraren tillgängliga på fliken Diskrensning.

Fliken Fler alternativ innehåller alternativ för rensning av Windows-komponenter och installerade program.
 • Alternativet Windows-komponenter ger ledigt utrymme genom borttagning av Windows-komponenter som inte används. Om du klickar på Rensa startar guiden Windows-komponenter.
 • Genom alternativet Installerade program frigörs ytterligare diskutrymme genom borttagning av program som inte används. Om du klickar på Rensa startar alternativet Lägg till eller ta bort program i Lägg till/ta bort program.
Egenskaper

Artikel-id: 315246 – senaste granskning 14 dec. 2004 – revision: 1

Feedback