Windows Säkerhetskopiering säkerhetskopierar inte till CD-R-, CD-RW- och DVD-R-enheter

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 262006 .

Symptom

När du väljer en enhet för säkerhetskopiering i Säkerhetskopiering (Ntbackup.exe), kan du inte välja en CD-R- (Compact Disc Recordable), CD-RW- (Compact Disc Rewritable) eller DVD-R-enhet (Digital Versatile Disc Recordable).

Orsak

Problemet beror på att CD-R-, CD-RW- och DVD-R-enheter inte identifieras som poolmedier för säkerhetskopiering i Hantering av flyttbar lagringsmedia, även om de kan läggas till i denna. Ntbackup.exe stöder därför inte säkerhetskopiering till dessa enheter.

Lösning

Lös problemet genom att säkerhetskopiera till någon annan medietyp, t.ex. band eller hårddisk.

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

I Hantering av flyttbar lagringsmedia betraktas CD-R, CD-RW och DVD-R bara som en medietyp med systemfunktion. Windows-filsystemet stöder emellertid inte formatering av CD-R-, CD-RW- eller DVD-R-media. Hantering av flyttbar lagringsmedia kan inte skriva en RSM-fri etikett eftersom skivan verkar vara skrivskyddad. Detta innebär att CD-R-, CD-RW- och DVD-R-media betraktas som skrivskyddade i Hantering av flyttbar lagringsmedia, även om de läggs till i Ntbackup-mediepoolen.

Egenskaper

Artikel-id: 315255 – senaste granskning 20 juni 2005 – revision: 1

Feedback