Det går inte att öppna Office-dokument från en SSL-webbplats i Internet Explorer

Symptom

Om du försöker öppna eller hämta ett Microsoft Office-dokument (bl a DOC-, XLS- eller PPT-fil) från en säker webbplats i Internet Explorer kan ett av följande felmeddelanden visas, även om dokumentet är tillgängligt och har hämtats från servern:


Felmeddelande 1

Det gick inte att hämta fil från server.
Det går inte att öppna den här Internet-platsen. Platsen är inte tillgänglig eller så går den inte att hitta. Försök igen senare.
Felmeddelande 2

Sidan kan inte visas.
Sidan du söker efter är inte tillgänglig för tillfället. Det kan bero på tekniska problem med webbsidan eller så behöver du justera inställningarna för webbsidan.
Det går inte att hitta server eller ett DNS-fel har uppstått
Felmeddelande 3

Det går inte att öppna filen.
Felmeddelande 4

Det går inte att hitta angiven fil.
Problemet uppstår när SSL (Secure Sockets Layer) används på servern och ett eller båda av följande HTTP-huvuden har lagts till i svarsmeddelandet:
Pragma: no-cache
Cache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate

Orsak

För att det ska gå att öppna Office-dokument i Internet Explorer (och på en ActiveX-dokumentserver), måste filen sparas i den lokala cachekatalogen och det associerade programmet anropas för att läsa in filen med IPersistFile::Load. Om filen inte lagras på hårddisken fungerar inte denna åtgärd.


När kommunikation sker mellan Internet Explorer och en säker webbplats via SSL, tillämpas alla no-cache-begäranden i Internet Explorer. Om det finns ett sådant huvud eller sådana huvuden cachelagras inte filen i Internet Explorer. Det medför att det inte går att öppna filen i Office.

Lösning

Webbplatsadministratörer som vill att besökare ska kunna öppna Office-dokument från sina webbplatser bör ta bort no-cache-huvuden.

Status

Detta är avsiktligt.

Mer Information

Problemet gäller i allmänhet inte filer som är associerade med Internet Explorer (bl a TXT-, HTML-, GIF-, JPG- och XML-filer). Filer som är associerade med andra program än Office-program kan, beroende på programmet, vara drabbade av problemet.

Webbutvecklare bör känna till att dessa huvuden kan läggas till automatiskt i utgående HTTP-meddelande av vissa brandväggar och säkerhetsprogram. Detta kan ske även om utvecklaren har konfigurerat webbservern, ISAPI-tillägg (Internet Server Application Programming Interface) och ASP-skript (Active Server Pages) så att dessa huvuden inte ska returneras. Administratören som är ansvarig för brandväggen eller säkerhetsprogrammet bör veta vad som gäller. Ta kontakt med den personen om du vill inaktivera alternativet så att filerna kan cachelagras.

Åtgärder för att återskapa problemet

 1. Skapa en ny ASP-fil i Wwwroot-mappen för IIS-servern. Ge filen namnet Testnocache.asp och lägg till följande kod i den:
  <%
  Response.ContentType = "application/msword"
  Response.AddHeader "Cache-control", "no-cache"
  %>
  <HTML><BODY>Testfil inläst i Microsoft Word</BODY></HTML>
 2. Konfigurera IIS-servern så att SSL används.
 3. Använd en klientdator med Word installerat och gå till ASP-filen med hjälp av HTTPS:
  https://[servername]/testnocache.asp
  Du kan uppmanas öppna eller spara filen på vissa datorer. Oavsett vad du väljer (eller om det inte visas någon uppmaning) visas ett felmeddelande och det går inte att öppna eller spara filen.
 4. Ta bort raden AddHeader ur ASP-filen och gå sedan till URL:en på klientdatorn. Dokumentet öppnas i Word.

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

248107 Skapa servercertifikat med hjälp av webbformulär för certifikattjänster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Egenskaper

Artikel-id: 316431 – senaste granskning 19 juli 2008 – revision: 1

Feedback