Avancerad felsökning vid start i ren miljö i Windows XP

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows

INLEDNING

Många problem som kan uppstå på en dator med Windows XP beror på ett inkompatibelt eller skadat program. Du kan ta reda på om det aktuella problemet har denna orsak genom att starta datorn i ren miljö eller starta om Windows utan att starta det aktuella programmet.

I den här artikeln beskrivs hur du genomför avancerad felsökning i ren miljö för att fastställa om problemet beror på operativsystemets kärna eller på ett program som laddas i Windows-miljön.Om du vill veta mer om hur du startar datorn i ren miljö klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310353 Starta Windows XP i felsäkert läge

Mer Information

Felsökning i ren miljö används för att ta reda på orsaken till ett funktionsproblem. För att kunna genomföra felsökning i ren miljö måste du vidta ett antal åtgärder och sedan starta om datorn efter varje åtgärd (för att kontrollera om åtgärden har löst problemet).

Starta om i felsäkert läge eller i felsäkert läge med nätverk

För felsökning av eventuella problem med datormiljön startar du först om datorn i felsäkert läge eller i felsäkert läge med nätverk. Om problemet beror på ett program som inte är beroende av nätverksanslutning bör du använda felsäkert läge. Om problemet beror på ett nätverksprogram, och du använder ett nätverkskort för att ansluta till ett nätverk, kan du använda felsäkert läge med nätverk för att testa nätverksprogrammet, inklusive webbläsarproblem.

Obs! Du kan inte använda felsäkert läge med nätverk när du använder ett modem eller en PC Card-anslutning till ett nätverk, eftersom drivrutiner för modem och PC Card inte läses in i felsäkert läge eller felsäkert läge med nätverk.

Om du startar datorn i felsäkert läge eller i felsäkert läge med nätverk, och du kan utföra en åtgärd som tidigare gav problem, beror problemet sannolikt på datormiljön.

Obs! I Windows XP kan du starta i ren miljö med hjälp av verktyget för systemkonfiguration (Msconfig.exe).

Om du vill veta mer om verktyget för systemkonfiguration klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

310560 Felsökning med verktyget för systemkonfiguration i Windows XP

I avsnittet "Ta bort registerposter" finns information om hur du tar reda på vilka programkomponenter som kan orsaka problemet.

Obs! Det är inte säkert att du kan testa alla funktioner i felsäkert läge, eftersom alla tjänster och enheter inte laddas i felsäkert läge eller felsäkert läge med nätverk. Du kan till exempel inte testa multimedieproblem med ljud eller uppehålls- eller vilolägesproblem i felsäkert läge.

Om du startar datorn i felsäkert läge eller i felsäkert läge med nätverk, och problemet kvarstår, kan orsaken ändå ligga i datormiljön. Många funktions- eller filterdrivrutiner som installeras av program från andra tillverkare laddas fortfarande i felsäkert läge. Därför måste du kanske vidta ytterligare en åtgärd för att testa och ta bort drivrutiner från andra tillverkare i felsäkert läge.


Så här startar du datorn i felsäkert läge:
 1. Skriv ut dessa instruktioner innan du går vidare till steg 2. De kommer inte att vara tillgängliga när du har stängt av datorn i steg 2.
 2. Starta om datorn.
 3. Tryck på F8. På en dator som är konfigurerad för att starta med flera operativsystem kan du trycka på F8 när du ser Start-menyn.
 4. Markera ett alternativ för felsäkert läge med piltangenterna, och tryck sedan på RETUR.

  Obs! NUM LOCK måste stängas av för att piltangenterna på det numeriska tangentbordet ska fungera.
 5. Om du har en dator med flervalsstart markerar du önskad installation med piltangenterna och trycker sedan på RETUR.
I felsäkert läge har du bara tillgång till grundläggande filer och drivrutiner (till exempel mus, bildskärm, tangentbord, masslagring, grundläggande grafik, standardsystemtjänster och inga nätverksanslutningar). Du kan välja mellan följande alternativ:
 • I läget Felsäkert läge med nätverk läses alla dessa filer och drivrutiner in, liksom tjänster och drivrutiner som krävs för att starta nätverksfunktionen.
 • Alternativet Felsäkert läge med Kommandotolken är identiskt med felsäkert läge, förutom att en kommandotolk startar förutom det grafiska användargränssnittet.
 • I läget Senast fungerande konfiguration startar datorn med registerinformationen som sparades den senaste gången datorn stängdes av.
Felsäkert läge hjälper dig att diagnostisera problem. Om ett symptom inte återkommer när du startar i felsäkert läge kan du utesluta standardinställningarna och minimidrivrutinerna som möjliga orsaker. Om en nyligen tillagd enhet eller ändrad drivrutin vållar problem kan du använda felsäkert läge för att ta bort enheten eller återställa ändringen.

Det finns tillfällen när du inte har någon nytta av felsäkert läge, till exempel när Windows-systemfiler som krävs för start av datorn är skadade. I sådana fall kan du ha hjälp av Återställningskonsolen.

Ta bort osignerade drivrutiner

I alla drivrutiner som ingår i Windows XP används digitala signaturer för att säkerställa att de har testats av WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Många program för Windows XP från andra företag måste installera ytterligare drivrutiner som inte har testats av WHQL och därför inte får någon digital signatur.

Obs! Vissa programleverantörer har verktyg som de kan använda för att generera en giltig digital signatur, trots att produkterna inte har testats av WHQL. Följande åtgärder kan inte användas för att fastställa om dessa drivrutiner är installerade.

I Windows XP ingår Verifiering av filsignatur (Sigverif.exe), som kan användas för att hitta filer på datorn som inte är digitalt signerade. Vid felsökning av Windows XP i ren miljö behöver du bara testa filerna i mappen %Windir%\System32\Drivers.

Så här använder du Sigverif.exe:

 1. Klicka på Start, Kör, skriv sigverif i rutan Öppna och klicka på OK.
 2. Klicka på Avancerat, Leta efter andra filer som inte har signerats digitalt, Bläddra, leta upp mappen Windows\System32\Drivers och klicka två gånger på OK.
 3. Klicka på Start.
När Sigverif.exe har körts klart visas en lista över alla osignerade drivrutiner på datorn.

Obs! Många grafikdrivrutiner är inte digitalt signerade. Följande åtgärder kan medföra problem med grafikupplösningen som kan förhindra start av datorn.

Listan över signerade och osignerade drivrutiner som Sigverif.exe hittar finns i filen Sigverif.txt i mappen %Windir% (normalt Winnt- eller Windows-mappen). Alla osignerade drivrutiner betecknas som "Inte signerad".

När du har fastställt vilka drivrutiner som är osignerade skapar du en mapp att flytta dem till. SysDriversBak är ett lämpligt mappnamn. Skapa mappen i Windows-katalogen, så att drivrutinerna kan återställas i Återställningskonsolen om datorn inte startar.Flytta de osignerade drivrutinerna, starta om datorn (utan de osignerade drivrutinerna i mappen Windows\System32\Drivers) och testa sedan programmet eller en annan funktion för att se om samma felmeddelande eller problem återkommer.

Obs! Eftersom de flesta drivrutinsfiler är associerade med registerposter som ännu inte har ändrats kan det hända att följande felmeddelande visas:

Minst en drivrutin eller tjänst startade inte...
Om problemet har försvunnit orsakades det av ett osignerat filter eller en osignerad funktionsdrivrutin från en annan tillverkare. En funktionsdrivrutin är en drivrutin som används för att ladda en viss enhet som utnyttjar en datorbuss. En filterdrivrutin laddas på en nivå över eller under en funktionsdrivrutin för att lägga till eller ändra funktionsdrivrutinens funktion.

Använd någon av följande metoder för att fastställa vilken osignerad drivrutin som orsakar problemet:
 • Lägg tillbaka drivrutiner som hör till samma program eller enhet tillsammans i mappen Windows\System32\Drivers i samma test.
 • Lägg tillbaka den övre hälften av drivrutinerna i mappen Windows\System32\Drivers i samma test.
Den första tekniken är i allmänhet bättre för att fastställa orsaken till ett problem, men det går kanske inte att se vilka drivrutiner som hör samman. När du har fastställt vilken drivrutin som orsakar problemet kan du ta bort drivrutinen eller programmet, inaktivera drivrutinen eller stänga av tjänsten.

Så här stänger du av en tjänst:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv %systemroot%\system32\services.msc /s och klicka på OK.
 3. Dubbelklicka på tjänsten, klicka på Inaktiverad i listan Startmetod och klicka på OK.
 4. Starta om datorn.


Sök efter drivrutiner eller andra programuppdateringar, eller byt ut programmet eller drivrutinen mot ett program eller en drivrutin för Windows XP.Så här inaktiverar du en drivrutin:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s och klicka på OK.
 3. Klicka på Enhetshanteraren.
 4. Dubbelklicka på enheten, klicka på Använd inte den här enheten (inaktivera) i listan Användning av enhet och klicka på OK.
 5. Sök efter en uppdaterad drivrutin för enheten från leverantören.
Om du vill veta hur du kontaktar programtillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i listan nedan och söker efter tillverkaren i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Obs! Alla enheter och tjänster visas inte i användargränssnittet i Windows XP.

Om enheten eller tjänsten inte finns med i användargränssnittet i Windows XP använder du Återställningskonsolen för att stänga av enheten eller tjänsten.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

314058 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows XP

Ta bort registerposter

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Om det inte längre uppstår några problem när programmen körs i felsäkert läge beror problemet sannolikt på program som laddas vid start av datorn.

Program som ingår i startprocessen för Windows XP läggs normalt till på någon av följande platser:

 • Start-mappen på Program-menyn.
 • Run-raden för alla användare i registret.
 • Run-raden för vissa användare i registret.
 • Load-posten för alla användare i registret.
Obs! Eftersom registret är platsen för alla dator- och programinställningar för Windows XP måste du säkerhetskopiera registret och enskilda registerposter för den händelse att du inte kan starta datorn efter redigering av registret. Säkerhetskopiera registret i Windows XP med hjälp av Windows Säkerhetskopiering, och gör sedan en fullständig säkerhetskopia av systemet, inklusive systemtillståndet.

Obs! Säkerhetskopiering ingår inte i standardinstallationen av Windows XP Home Edition. Ikonen Säkerhetskopiering finns inte på Start-menyn i Windows XP Home Edition, och Säkerhetskopiering ingår inte i Lägg till eller ta bort program för Windows XP Home Edition.Om du vill veta mer om hur du installerar Säkerhetskopiering i Windows XP Home Edition klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

302894 Installera Säkerhetskopia från CD:n med Windows XP Home Edition
Så här säkerhetskopierar du systemtillståndsdata:
 1. Klicka på Start och peka på Alla program (eller Program) samt klicka på Tillbehör, Systemverktyg och Säkerhetskopiering.
 2. Klicka på Avancerat läge.
 3. Klicka på fliken Säkerhetskopia och markera kryssrutan Systemtillstånd.
 4. Klicka på Säkerhetskopiera.

Med den här metoden säkerhetskopieras systemtillståndsdata tillsammans med alla andra data som har valts för den aktuella säkerhetskopieringen.
Om du vill veta mer om säkerhetskopiering av systemregistret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

240363 Använda Säkerhetskopiering för att säkerhetskopiera och återställa systemtillståndet i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Ikonerna i Autostart-mappen laddas från två platser. Så här tar du bort dessa poster:

 1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
 2. Leta upp och markera följande mapp, och klicka sedan på Klipp utRedigera-menyn:
  Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart
 3. Skapa en SysDriversBak-mapp på skrivbordet, skapa en UserStartup-mapp i denna mapp, öppna UserStartup-mappen och klicka sedan på Klistra inRedigera-menyn.
 4. Upprepa steg 1 och 2, och leta sedan upp mappen All Users\Start-meny\Program\Autostart.
 5. Klicka på Klipp utRedigera-menyn, leta upp och klicka på mappen SysDriversBak på skrivbordet, skapa en AllUsersStartup-mapp och klicka på Klistra in.
Så här tar du bort värden för Run-raden i registret för alla användare:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klicka på ExporteraArkiv-menyn.
 4. Leta upp SysDriversBak-mappen som du skapade, skriv HKLMRun i rutan Filnamn och klicka på Spara.
 5. Högerklicka på alla värden utom Standard i den högra rutan, klicka på Ta bort och klicka sedan på Ja som bekräftelse.
 6. Visa tillhörande RunOnce- och RunOnceEx-nycklar för att ta reda på om ett program inte har installerats fullständigt, och upprepa sedan steg 3 till och med 5 med olika namn för sparande för att avspegla RunOnce- och RunOnceEx-nycklarna.
Så här tar du bort värden för Run-raden i registret för användarkontot du är inloggad med:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Klicka på ExporteraArkiv-menyn.
 4. Leta upp SysDriversBak-mappen du skapade, skriv HKCURun i rutan Filnamn och klicka på Spara.
 5. Högerklicka på varje värde i den högra rutan, och klicka sedan på Ta bort.
 6. Visa tillhörande RunOnce-nyckel för att se om ett program inte har installerats fullständigt, och upprepa sedan steg 3 till och med 5, men ändra namnet så att det avspeglar RunOnce.


Så här tar du bort värdedata under Load:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Klicka på ExporteraArkiv-menyn. Om värdet load har några värdedata gör du följande: leta upp och klicka på mappenSysDriversBak, skriv HKCUload i rutan Filnamn och klicka på Spara.
 4. Dubbelklicka på load-värdet i den högra rutan, ta bort värdet i rutan Data och klicka på OK.
 5. Starta om datorn och testa om problemet är borta.

Om så är fallet infogar du värdena du har tagit bort i följande ordning:

 1. Autostart-ikoner från gruppen All Users och användarkontot du loggar in med.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Obs! Du kan infoga värdena genom att dubbelklicka på REG-filen i Utforskaren eller Den här datorn för att automatisera importen. När du gör detta ombeds du bekräfta att du vill infoga data i registret. Klicka på Ja om du vill börja infoga data. När filen har infogats i registret visas ett meddelande om detta. Om filen har fel syntax och infogandet misslyckas visas ett felmeddelande om att filen inte är ett registerskript och inte kan importeras till registret.


Så här lägger du till ikonerna för Start-menyn:

 1. Klicka på Start, peka på Alla program (eller Program), peka på Tillbehör och klicka sedan på Utforskaren.
 2. Leta upp och klicka på mappen SysDriversBak som du skapade tidigare, öppna mappen AllUsersStartup, klicka på Markera alla och klicka sedan på KopieraRedigera-menyn.
 3. Leta upp och klicka på följande mapp och klicka sedan på Klistra in:
  Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart
 4. Leta upp och klicka på mappen SysDriversBak\UserStartup och klicka sedan på KopieraRedigera-menyn.
 5. Leta upp och klicka på följande mapp och klicka sedan på Klistra in:
  Documents and Settings\användarnamn\Start-meny\Program\Autostart
  , där användarnamn är namnet på användaren du har loggat in som.
 6. Starta om datorn och testa om problemet är borta.

Testa användarprofiler

En användares information kan vara skadad utan att andra användare på samma dator har några problem. Du kan ta reda på om så är fallet genom att logga in som en ny användare eller skapa ett nytt användarkonto och sedan testa den nya inloggningen.

Obs! Ett program fungerar kanske utan problem bara när du loggar in med standardadministratörskontot. Detta kan till exempel vara fallet med gamla program.

Om standardadministratörsprofilen skadas installerar du om Windows XP för att åtgärda det här problemet.

All användarspecifik konfigurationsinformation (som visas i registernyckeln HKEY_CURRENT_USER) lagras i filen Ntuser.dat i mappen Documents and Settings\användarnamn.

Stänga av tjänster från andra företag

För att förhindra eller undvika problem måste du kanske stänga av installerade tjänster från andra företag. Sådana tjänster laddas inte i felsäkert läge och felsäkert läge med nätverk. Om felsäkert läge fungerar kan problemet bero på en tjänst från ett annat företag som laddas.

Följande tabell innehåller en ofullständig lista över tjänster i operativsystemets kärna som laddas, Innehållet i listan varierar efter vilka tjänster som är installerade och vilken version av Windows XP som används.
TjänstBeskrivningStartläge
AlerterAlerterAutomatiskt
AppMgmtProgramhanteringManuellt
ClipSrvKlippbokManuellt
EventSystemCOM+-händelsesystemManuellt
BrowserDatorlistaAutomatiskt
DHCPDHCP-klientAutomatiskt
DfsDistribuerat filsystemAutomatiskt
TrkWksDistributed Link Tracking-klientAutomatiskt
TrkSrvDistributed Link Tracking-serverManuellt
MSDTCDistributed Transaction CoordinatorAutomatiskt
DNSCacheDNS-klientAutomatiskt
EventLogHändelseloggAutomatiskt
FaxFaxtjänstInaktiverad
NtFrsFilreplikeringManuellt
IISADMINIIS Admin-tjänstAutomatiskt
cisvcIndexeringstjänstManuellt
SharedAccessInternet-anslutningsdelning (brandvägg)Manuellt
PolicyAgentIPSEC-principagent (IPSEC-tjänst)Automatiskt
LicenseServiceLicensloggningstjänstAutomatiskt
dmserverLogisk diskhanterareAutomatiskt
dmadminAdministratörstjänst för logisk diskhanterareManuellt
MessengerMessengerAutomatiskt
mspadminMicrosoft-proxyserveradministrationAutomatiskt
wspsrvMicrosoft Winsock-proxytjänstAutomatiskt
NetlogonNätverksinloggningAutomatiskt
mnmsrvcFjärrskrivbordsdelning i NetMeetingManuellt
NetmanNätverksanslutningarManuellt
NetDDENätverks-DDEManuellt
NetDDEdsdmNätverks-DDE-DSDMManuellt
NtLmSspSupport-provider för NT LM-säkerhetAutomatiskt
OnlBroadPresentationssändning onlineManuellt
SysmonLogPrestandaloggar och -varningarManuellt
PlugPLayPlug and PlayAutomatiskt
SpoolerUtskriftshanterareAutomatiskt
ProtectedStorageSkyddad lagringAutomatiskt
mailalrtProxyvarningstjänstAutomatiskt
RSVPQoS-RSVPManuellt
RasAutoAutomatisk anslutningshantering för fjärråtkomstManuellt
RasManAnslutningshantering för fjärråtkomstAutomatiskt
RpcSsRemote Procedure Call (RPC)Automatiskt
RPCLOCATORRPC-allokering (Remote Procedure Call)Manuellt
RemoteRegistryFjärregistertjänstAutomatiskt
NtmsSvcFlyttbara lagringsmediaAutomatiskt
seclogonRunAs-tjänstAutomatiskt
SamSsHanterare för kontosäkerhetAutomatiskt
lanmanserverServerAutomatiskt
ScardSvrSmartkortManuellt
ScardDrvHjälpverktyg för smartkortManuellt
SNMPSNMP-tjänstAutomatiskt
SNMPTRAPSNMP-trap-tjänstManuellt
SENSMeddelande om systemhändelseAutomatiskt
ScheduleSchemaläggarenAutomatiskt
LmHostsTCP/IP NetBIOS-hjälptjänstAutomatiskt
TapiSrvTelefoniManuellt
W3svcWorld Wide Web-publiceringstjänstAutomatiskt
LanmanWorkstationArbetsstationAutomatiskt


Följande tjänster kan också installeras:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.


Ta bort program

Om ingen av de här metoderna löser problemet använder du Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort ett program i taget. Starta om datorn och testa efter varje borttagning.

Om problemet ändå är kvar kontaktar du Microsoft Support eller installerar om operativsystemet och alla program.

Referenser

Om du vill veta mer om felsökning av startproblem i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

310353 Starta Windows XP i felsäkert läge
308041 Resurser för felsökning av startproblem i Windows XP

310560 Felsökning med verktyget för systemkonfiguration i Windows XP
229716 Beskrivning av Återställningskonsolen för Windows 2000
242518 Långt uppehåll under start av Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
244905 Inaktivera en tjänst eller enhet som förhindrar start av Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
249000 Startmenyn Avancerade alternativ saknas vid start av Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
252448 Skapa en MS-DOS-nätverksstartdiskett i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
266169 Felsökning av problem med vänteläge, viloläge och avstängning i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
298427 Återställa inaktiverade autostart-program efter uppgradering från Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition
300886 Alternativet "Återställ autostart-program" som används vid uppgradering till Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
303561 Windows XP-genvägar i Autostart-gruppen fungerar inte när datorn startas första gången (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306084 Återställa operativsystemet till ett tidigare tillstånd i Windows XP

310126 Felsökning av enhetskonflikter med Enhetshanteraren

244601 Felsökning av okända enheter i Enhetshanteraren (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 316434 – senaste granskning 4 dec. 2006 – revision: 1

Feedback