Förbättringar och funktioner i Tjänstkvalitet (QoS) i Windows XP

Sammanfattning

Tjänstkvalitet (QoS) för nätverk betecknar en rad tekniker som prioriterar en typ av trafik eller program som fungerar över en nätverksanslutning i stället för att endast vara beroende av anslutning med "bästa prestanda". Det finns funktioner för Tjänstkvalitet i både Microsoft Windows 2000 och Windows XP. I den här artikeln beskrivs de förbättringar av Tjänstkvalitet som är tillgängliga i Windows XP. De Tjänstkvalitet-funktioner som infördes i Windows 2000 nämns också.

Tjänstkvalitet för Internet-anslutningsdelning

När ett nätverk är anslutet till ett annat nätverk med en långsam länk eller anslutning, till exempel en linje för fjärranslutning. kan trafiken i den långsamma länken fördröjas. Detta beror på skillnaden i hastighet mellan vad slutstationerna i kommunikationen känner till och den långsamma länken. Den långsamma länken blir en flaskhals i nätverkssökvägen. Detta gäller endast anslutningsorienterad kommunikation när TCP används.

Om den mottagande klienten körs i ett relativt snabbt nätverk, till exempel ett Ethernet-nätverk med 100 megabit per sekund, bakom en dator med Windows XP och tjänsten Internet-anslutningsdelning, och den server som denna mottagare kommunicerar med finns bakom en fjärråtkomst i ett snabbt nätverk, uppstår denna bristande överensstämmelse. I detta fall är mottagarens mottagningsfönster inställt på ett stort värde som baseras på hastigheten för den länk som mottagaren är ansluten till. Sändaren börjar skicka paket med låg hastighet, men om paket inte går förlorade skickar sändaren slutligen nästan en hel fönsterstorlek med paket.

Detta fall kan påverka prestanda för andra TCP-anslutningar i samma nätverk. Paket samlas i en kö som kan bli stor och väntar på att skickas i det långsamma nätverket. Om paket går förlorade måste data skickas igen, vilket också medför överbelastning av länken.

Lösningen på det här problemet är att låta datorn med Internet-anslutningsdelning i utkanten av nätverket automatiskt ställa in mottagningsfönstret till en mindre storlek som lämpar sig för den långsamma länken. Denna inställning åsidosätter mottagarens specifikation. Inställningen påverkar inte trafiken negativt, eftersom fönsterstorleken anges som om mottagaren var ansluten direkt till den långsamma länken. Tjänstkvalitet-komponenten Packet Scheduler som körs på datorn med Internet-anslutningsdelning gör denna fönsterjustering.

Tjänstkvalitet för modem och fjärråtkomst

När detta skrivs i januari 2002 ansluter många fortfarande till Internet via långsamma länkar, till exempel anslutningar med hastigheter på 56 kilobit per sekund. Trots de begränsningar som länkens hastighet medför kör många användare flera program med nätverksåtkomst samtidigt. Användare kan till exempel samtidigt använda filhämtning, e-post, chatt och till och med direktuppspelat ljud eller video. I de flesta av dessa program används TCP som underliggande protokoll för överföringen, och varje program har en eller flera egna anslutningar.

Det första program som använder länken har exklusiv tillgång till den tills anslutningen stabiliseras. Ett stabilt tillstånd medför ett fullständigt TCP-fönster med data som överförs. När nästa program börjar överföra data, används en långsam startalgoritm för den anslutning som används för programmet, vilket begränsar mängden inte accepterade data som kan överföras. På grund av den datamängd som överförs av det redan etablerade programmet tar det mycket längre tid innan det andra programmet uppnår ett stabilt tillstånd, och överföringen av liknande datamängder kommer att gå mycket långsammare.

I Windows XP implementeras ett DDR-fördelningsschema (Deficit Round Robin) när en långsam länk används i operativsystemet. Detta schema, som var tillgängligt i Windows 2000, aktiveras som standard i Windows XP när en långsam länk identifieras. Genom schemat allokeras flera dataflöden, och dessa flöden tilldelas nya programdataströmmar. Flödena betjänas automatiskt efter resursallokeringsprincipen (round robin). Konfigurationen ger bättre svarstider och prestanda för nätverkskommunikation och kräver inte manuell konfigurering.

Förtydligande om användning av Tjänstkvalitet på slutdatorer med Windows XP

Liksom i Windows 2000 kan program utnyttja Tjänstkvalitet genom Tjänstkvalitet-API:erna i Windows XP. Hundra procent av nätverksbandbredden är tillgänglig och kan delas av alla program, om inte ett program särskilt kräver prioriterad bandbredd. Denna "reserverade" bandbredd är fortfarande tillgänglig för andra program om inte det program som begärt den skickar data. Program kan som standard reservera en samlad bandbredd på upp till 20 procent av den underliggande länkhastigheten för varje gränssnitt på en slutdator. Om det program som har reserverat bandbredden inte skickar tillräckligt mycket data för att använda den, är den outnyttjade delen av den reserverade bandbredden tillgänglig för andra dataflöden på samma värd.

Mer information om Packet Scheduler i Tjänstkvalitet finns i hjälpen till Windows XP. Mer information om Tjänstkvalitet i Windows 2000 finns i det tekniska biblioteket för Windows 2000.

Rättelse av vissa felaktiga uppgifter om stöd för Tjänstkvalitet i Windows XP

Det har förekommit uppgifter i publicerade tekniska artiklar och i diskussionsgruppsinlägg om att Windows XP alltid reserverar 20 procent av den tillgängliga bandbredden för Tjänstkvalitet. Dessa uppgifter är felaktiga. I "Förtydligande om användning av Tjänstkvalitet på slutdatorer med Windows XP" beskrivs på ett korrekt sätt hur datorer med Windows XP fungerar.
Egenskaper

Artikel-id: 316666 – senaste granskning 3 juni 2008 – revision: 1

Feedback