WD2000: Återskapa en förlorad fil i Word 2000

Sammanfattning

När du arbetar på ett Word-dokument kan detta gå förlorat i vissa situationer. Detta kan exempelvis bero på ett fel som gör att Word avslutas, ett strömavbrott vid redigering eller att du stänger dokumentet utan att spara ändringar. I denna artikel beskrivs vad du kan göra för att försöka återskapa det förlorade dokumentet.

Obs! Hela dokumentet kan gå förlorat om du inte har sparat det nyligen. Om du har sparat dokumentet riskerar du bara att förlora ändringarna sedan senaste gången du sparade. Observera att vissa förlorade dokument inte kan återskapas.

Mer Information

Använd följande metoder i nedanstående ordning, efter behov.

Sök efter det ursprungliga dokumentet

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Windows kan följande åtgärder vara annorlunda på din dator. Läs i så fall i produktdokumentationen hur dessa åtgärder ska utföras.

 1. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 2. Skriv filnamnet i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Klicka på Den här datorn i rutan Sök i.
 4. Klicka på Sök nu. Om rutan Sökresultat inte innehåller filen fortsätter du med följande åtgärder för sökning efter alla Word-dokument.

 5. Om rutan Skriv *.doc i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 6. Om rutan Klicka på Sök nu.

  Om rutan Sökresultat inte innehåller filen kontrollerar du om dokumentet finns i Papperskorgen.
 7. Om rutan Dubbelklicka på Papperskorgen på skrivbordet.
 8. Om rutan Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.
 9. Om rutan Klicka på Ordna ikonerVisa-menyn och klicka sedan på efter borttagningsdatum.
 10. Om rutan Bläddra igenom filerna. Om du hittar det dokument du letar efter högerklickar du på det och klickar sedan på Återställ.

  Därmed återställs dokumentet till sin ursprungliga plats.

Sök efter säkerhetskopior av Word-filer

Om alternativet Skapa alltid säkerhetskopia har valts kan det finnas en säkerhetskopia av filen. Så här söker du efter den:
 1. Bläddra till den mapp där du senast sparade den fil som saknas.
 2. Sök efter filer som slutar med .wbk.

  Om du hittar några filer med namnet "Säkerhetskopia av", följt av namnet på den fil som saknas, gör du följande: Starta Word, klicka på ÖppnaArkiv-menyn, peka på pilen i rutan Filformat, klicka på Alla filer *.*, markera filen och klicka sedan på Öppna.

  Om det inte finns någon WBK-fil i den ursprungliga katalogen söker du efter WBK-filer i hela datorn.
 3. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 4. Skriv *.WBK i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 5. Peka på pilen i rutan Sök i och klicka sedan på Den här datorn.
 6. Klicka på Sök nu.

  Om du hittar några filer med namnet "Säkerhetskopia av", följt av namnet på den fil som saknas, gör du följande: Starta Word, klicka på ÖppnaArkiv-menyn, peka på pilen i rutan Filformat, klicka på Alla filer *.*, markera filen och klicka sedan på Öppna.

Sök efter filer för återskapning

Om du inte hittar filen med föregående metod kan du söka efter filer för återskapning. Som standard sker en sökning efter filer för återskapning varje gång Word startas, och sedan görs ett försök att öppna alla filer som har hittats.
 1. Tryck på CTRL + ALT + DEL. Klicka på Aktivitetshanteraren i dialogrutan Windows-säkerhet.
 2. Klicka på alla instanser av Winword.exe eller Microsoft Word på fliken Processer och klicka sedan på Avsluta process. Upprepa detta tills alla instanser har stängts.
 3. Stäng dialogrutan och starta sedan Word.

  Det dokument som saknas kanske öppnas automatiskt som "Återskapningsinfo för
  dokumentnamn.asd." Klicka i så fall på Spara somArkiv-menyn och spara sedan dokumentet som en DOC-fil. Ändra filtillägget manuellt till .doc.

  Om filen för återskapning inte öppnas söker du manuellt efter filer för återskapning så här:
 4. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 5. Klicka på fliken Sökvägar, dubbelklicka på Filer för återskapning, anteckna sökvägen, klicka på Avbryt och klicka på Stäng.

  Obs! I dialogrutan Ändra sökväg måste du kanske klicka på nedåtpilen i listan
  Mappnamn för att se hela sökvägen till filerna för återskapning.
 6. Avsluta Word.
 7. Bläddra till den plats där filen för återskapning finns.
 8. Sök efter filer som slutar med .asd.

  Om du inte kan hitta en ASD-fil på den plats som anges i listan Mappnamnkan du söka på hela enheten efter ASD-filer.
 9. Klicka på Start, peka på Sök och klicka sedan på Filer eller mappar.
 10. Skriv *.ASD i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 11. Peka på pilen i rutan Sök i och klicka sedan på Den här datorn.
 12. Klicka på Sök nu.

  Gör så här om du hittar några filer som slutar på .asd:
 13. Starta Word.
 14. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 15. Klicka på Alla filer i listan Filformat.
 16. Bläddra till den plats du hittade i föregående steg och markera sedan ASD-filen.
 17. Klicka på Öppna.
 18. Starta om datorn.
 19. Starta Word.

  Dokumentet öppnas kanske automatiskt som "Återskapningsinfo för dokumentnamn.asd". Klicka i så fall på Spara somArkiv-menyn och spara sedan dokumentet som en DOC-fil.
Obs! Om återskapningsfilen inte öppnas när Word startas är filen kanske skadad. Om du hittar en återskapningsfil som inte öppnas automatiskt går du direkt vidare till avsnittet "Felsökning av skadade dokument" i denna artikel.

Sök efter temporära filer

Om du inte hittar filen med föregående metoder kan du göra följande:
 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar.
 2. Skriv *.TMP i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Peka på pilen i rutan Sök i och klicka sedan på Den här datorn.
 4. Om sökalternativen inte syns klickar du på Sökalternativ.
 5. Markera kryssrutan Datum, klicka på de senaste
  n
  dagarna och ändra sedan n till antalet dagar sedan du senast öppnade filen.
 6. Klicka på Sök nu.
 7. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn. Peka på Ordna ikonerVisa-menyn och klicka sedan på efter datum.
 8. Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet. Om du hittar dokumentet går du direkt vidare till avsnittet "Felsökning av skadade dokument" i denna artikel.

Sök efter ~-filer

Vissa temporära filer börjar med tilde-symbolen (~). Leta upp filerna så här:
 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar .
 2. Skriv ~*.* i rutan Sök efter filer eller mappar med följande namn:.
 3. Klicka på Sök nu.
 4. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn. Peka på Ordna ikonerVisa-menyn och klicka sedan på efter datum.
 5. Bläddra igenom filerna och försök hitta filer som stämmer med datum och tid när du redigerade dokumentet. Om du hittar dokumentet går du direkt vidare till avsnittet "Felsökning av skadade dokument" i denna artikel.
Om du vill veta mer om hur temporära filer skapas och används i Word kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
211632 WD: How Word for Windows Uses Temporary Files

Felsökning av skadade dokument

Så här öppnar du ett dokument som eventuellt är skadat:
 1. Starta Word.
 2. Klicka på ÖppnaArkiv-menyn.
 3. Klicka på Alla filer i listan Filformat.
 4. Markera filen och klicka sedan på Öppna.
Ibland kan det hända att du hittar en fil men inte kan öppna den. Eller så kan du öppna filen, men dokumentet är skadat. Klicka i så fall på länkarna till följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:


212274 HOW TO: Recover Text from Any File in Microsoft Word 2000

Mer Information

Återskapningsfunktionen i Word ska skapa en säkerhetskopia av öppna dokument när ett fel inträffar. Vissa fel kan förhindra att en återskapningsfil skapas. Återskapning är inte en ersättning för att spara filer.

Om du vill veta mer om återskapning kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
212273 WD2000: Why You Are Unable to Recover a Lost Document
156574 WD: What Is the AutoRecover Feature in Word?
211762 WD2000: Automatically Saving Current Work (Open Document)
107686 WD: How Word Creates and Recovers AutoRecover Files
Microsoft tillhandahåller för närvarande inte verktyg för återskapning av borttagna dokument. Det kan emellertid finnas sådana verktyg från andra företag på Internet.
Egenskaper

Artikel-id: 316950 – senaste granskning 20 jan. 2006 – revision: 1

Feedback