Felsökning vid felmeddelandet "NTLDR saknas" i Windows 2000

Den här artikeln gäller Windows 2000. Support för Windows 2000 upphör den 13 juli 2010.Slutdatumet för support för Windows 2000 i Solution Center är en bra startpunkt när du vill planera migreringsstrategin från Windows 2000. Mer information finns i Microsofts Support Lifecycle-policy.
Den här artikeln gäller Windows 2000. Support för Windows 2000 upphör den 13 juli 2010.Slutdatumet för support för Windows 2000 i Solution Center är en bra startpunkt när du vill planera migreringsstrategin från Windows 2000. Mer information finns i Microsofts Support Lifecycle-policy.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs steg för steg felsökning vid felmeddelandet "NTLDR saknas", som kan visas vid försök att starta Microsoft Windows 2000.

Felsökning vid felmeddelandet "NTLDR saknas"

När en dator med Windows 2000 startas kan följande felmeddelande visas:
NTLDR saknas
Tryck ned en tangent för omstart
Det här problemet kan uppstå om BIOS (Basic Input/Output System) på datorn är inaktuellt eller om någon av följande Windows-startfiler saknas eller är skadade:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Lös problemet genom att kontrollera att BIOS på datorn är uppdaterat, och använd sedan någon av följande metoder för att reparera startmiljön i Windows 2000.

VIKTIGT! Microsoft rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar alla data. Detta är det bästa sättet att undvika dataförlust och måste ingå i varje plan för katastrofåterställning.

Kontrollera att BIOS på datorn är uppdaterat

Se till att den senaste BIOS-versionen är installerad på datorn. Kontakta datortillverkaren och ta reda på hur du kan skaffa och installera den senaste BIOS-uppdateringen för datorn.


Information om hur du konfigurerar och kontrollerar BIOS-inställningarna för datorn finns i datordokumentationen eller kan erhållas från datortillverkaren.
Om du vill veta hur du kontaktar datortillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i följande lista och letar i artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z
Om du vill veta mer om hur du kontaktar BIOS-tillverkare klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
243909 Lista över webbplatser för BIOS-tillverkare Del 1

243971 Lista över webbplatser för BIOS-tillverkare Del 2

Reparera startmiljön för Windows med en eller flera av följande metoder som passar din situation.

Metod 1: Starta datorn med en startdiskett

 1. Skapa en startdiskett för Windows 2000 med följande filer:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Om du vill veta mer om hur du skapar en startdiskett klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  301680 Skapa en startdiskett för en NTFS- eller FAT-partition i Windows

  101668 Använda en startdiskett för Windows för att förhindra startfel

 2. Ändra filen Boot.ini så att den pekar på rätt hårddiskstyrenhet och rätt volym för Windows-installationen. Om du vill veta mer om hur du skapar en startdiskett klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  311578 Redigera filen Boot.ini i Windows 2000

 3. Sätt in startdisketten i diskettenheten och starta om datorn.
 4. Kopiera filerna Ntldr, Ntdetect.com och Boot.ini från startdisketten till systempartitionen på den lokala hårddisken.

Metod 2: Använd Återställningskonsolen

 1. Starta om datorn med installationsdisketterna för Windows 2000 eller Windows 2000-CD:n.
 2. Vid skärmen Välkommen till installationsprogrammet trycker du på R (Repair) för att reparera installationen av Windows 2000.
 3. Tryck på C om du vill reparera installationen av Windows 2000 med hjälp av Återställningskonsolen.
 4. Skriv siffran för Windows-installationen du vill reparera och tryck på RETUR. Skriv till exempel 1 och tryck på RETUR.
  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  229716 Beskrivning av Återställningskonsolen i Windows

 5. Skriv administratörslösenordet och tryck sedan på RETUR.
 6. Skriv map och tryck på RETUR. Lägg märke till vilken enhetsbokstav som är tilldelad CD-enheten med Windows 2000-CD:n.
 7. Skriv följande kommandon och tryck på RETUR efter varje kommando. Här är enhet enhetsbeteckningen du skrev i steg 4 i "Metod 2: Använd Återställningskonsolen" i den här artikeln:
  copy enhet:\i386\ntldr c:\

  copy enhet:\i386\ntdetect.com c:\
  Om du tillfrågas om du vill skriva över filen skriver du y och trycker på RETUR.

  Obs! I de här kommandona finns det ett blanksteg mellan ntldr och c:\ samt mellan ntdetect.com och c:\.
 8. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  type c:\Boot.ini
  En lista av följande slag visas:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
  Om följande meddelande visas saknas kanske filen Boot.ini eller är skadad:
  Det går inte att hitta den angivna filen eller katalogen.
 9. Om Boot.ini saknas eller är skadad skapar du en ny Boot.ini-fil så här:
  1. Använd en textredigerare, till exempel Anteckningar eller Edit.com, för att skapa en startprogramsfil av följande slag:

   [boot loader]
   timeout=30
   default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

   [operating systems]
   multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect
   Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   102873 Boot.ini och ARC-konventioner för benämning och användning av sökvägar

   301680 Skapa en startdiskett för en NTFS- eller FAT-partition i Windows

  2. Spara filen på en diskett som Boot.ini.

   Obs! Om du använder Anteckningar för att skapa filen måste du se till att filnamnstillägget .txt inte läggs till efter Boot.ini-filnamnet.
  3. Skriv följande kommando vid Återställningskonsolens kommandotolk, så att Boot.ini kopieras från disketten till datorn:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Skriv exit och tryck på RETUR. Datorn startas om.

Metod 3: Använd Windows 2000-CD:n

 1. Sätt in Windows 2000-CD:n i CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten och starta installationsprogrammet för Windows 2000.
 2. Tryck på R på sidan Välkommen till installationsprogrammet.
 3. Tryck på R på sidan Reparationsalternativ för Windows 2000.
 4. Tryck på M när du uppmanas att välja ett reparationsalternativ.
 5. Tryck på UPPÅTPIL, tryck på UPPÅTPIL igen för att markera Verifiera systemfilerna för Windows 2000 och ta sedan bort markeringen genom att trycka på RETUR.
 6. Markera Fortsätt (utför markerade alternativ) genom att trycka på NEDÅTPIL, och tryck sedan på RETUR. Följande meddelande visas:
  Du behöver en reparationsdiskett för Windows 2000-installationen
  du vill reparera.
 7. Använd någon av följande metoder:
  • Om du har en reparationsdiskett gör du följande:
   1. Tryck på RETUR.
   2. Sätt in reparationsdisketten i diskettenheten och tryck på RETUR.
   3. Följ instruktionerna för reparation av installationen och starta om datorn.
   eller
  • Om du inte har någon reparationsdiskett gör du följande:
   1. Tryck på L. Ett meddelande av följande slag visas:
    En Windows 2000-installation hittades i följande mapp:
    enhet:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Tryck på RETUR.

    Diskarna undersöks och reparationsprocessen slutförs.
  Om du vill veta mer om reparationsfunktionen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  231777 Skapa en reparationsdiskett i Windows 2000Om installationsprogrammet inte hittar Windows 2000

Om du inte har någon reparationsdiskett för Windows 2000, och installationsprogrammet inte hittar Windows 2000-installationen, gör du följande:
 1. Starta installationsprogrammet för Windows 2000.
 2. På sidan Windows 2000 kommer att installeras på partitionen markerar du Behåll aktuellt filsystem (inga förändringar) och trycker på RETUR.
 3. Tryck på ESC om du vill installera Windows 2000 i en ny mapp.
 4. I rutan Välj vilken mapp som filerna ska kopieras till skriver du \tempwin och trycker på RETUR.

  Ett nytt exemplar av Windows 2000 installeras.
 5. Logga in i det.
 6. Klicka på Start och sedan på Kör.
 7. Skriv cmd i rutan Öppna, och klicka sedan på OK.
 8. Skriv enhet: vid kommandotolken. Här är enhet datorns startenhet. Tryck sedan på RETUR Skriv till exempel c: och tryck på RETUR.
 9. Skriv attrib -h -r -s Boot.ini och tryck på RETUR.
 10. Skriv edit Boot.ini och tryck på RETUR.

  Edit.com öppnar en Boot.ini-fil som liknar följande fil:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 11. Ersätt alla instanser av TEMPWIN med WINNT. Filen Boot.ini som visas liknar följande fil:

  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect

 12. Tryck på ALT+F och sedan på S.
 13. Tryck på ALT+F och sedan på X.
 14. Skriv attrib +h +r +s Boot.ini och tryck på RETUR.
 15. Avsluta kommandotolken genom att skriva exit.
 16. Starta om datorn.
 17. Markera Microsoft Windows 2000 på skärmen Välj vilket operativsystem som ska startas med hjälp av PILTANGENTERNA, och tryck sedan på RETUR.
 18. Starta Utforskaren, leta upp följande mappar och ta bort dem:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Ytterligare resurser

Om du vill veta mer om felsökning vid felmeddelandet "NTLDR saknas" klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
255220 Felmeddelandet "NTLDR saknas" visas vid uppgradering eller installation av Windows 2000 över Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition

228004 Byte av aktiv partition kan medföra att datorn inte kan startas

883275 Det går inte att starta datorn efter ändring av behörigheter i Windows Server 2003, Windows XP eller Windows 2000

Göra en parallell installation av Windows 2000

Om du inte kan lösa problemet som beskrivs i avsnittet "Symptom" i den här artikeln med hjälp av metoderna som beskrivs eller informationen i artiklarna i Knowledge Base i Ytterligare resurser, gör du en parallell installation av Windows 2000 och använder sedan Utforskaren för att kopiera data du vill återställa från den ursprungliga Windows-installationen.

Om du vill veta mer om hur du gör en parallell installation av Windows 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
266465 Installera Windows 2000 eller Windows Server 2003 parallellt

Referenser

Om du vill veta mer om hur du felsöker startproblem i Windows 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
315396 om felsökning av startproblem i Windows 2000

Om du vill veta mer om skillnaderna mellan manuella och snabba reparationsalternativ i Windows 2000 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
238359 Skillnader mellan en manuell och en snabb reparation i Windows

301645 Använda Återställningskonsolen på en dator som inte startar i Windows 2000

Egenskaper

Artikel-id: 318728 – senaste granskning 3 okt. 2013 – revision: 1

Feedback