Det går inte att ansluta till webbplatser som kräver SSL 3.0

Symptom

Det går inte att ansluta till en del webbplatser när du använder Internet Explorer på något av de operativsystem som nämns i början av den här artikeln. Exempelvis kan följande felmeddelande visas när du försöker ansluta till ://www.microsoft.com:
Sidan kan inte visas.
Det kan stå "Det går inte att hitta server eller ett DNS-fel har uppstått" längst ned på felsidan.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om webbplatsen kräver en SSL 3.0-anslutning (Secure Sockets Layer). Om det krävs en SSL 3.0-anslutning för webbplatsen avvisas alla anslutningar som inte uppfyller kraven.

Mer Information

När en en SSL 3.0-anslutning upprättas i Internet Explorer skickas ett ClientHello-meddelande till servern. I ClientHello-meddelandet finns ett avsnitt som kallas RandomData. Enligt SSL 3.0-specifikationen måste RandomData-avsnittets första fyra byte innehålla klienttidsstämpeln i "Unix Time"-format. I alla äldre versioner av Internet Explorer än IE för Windows XP skickas slumpmässiga data i stället för en tidsstämpel med filen Schannel.dll.

Dokumentationen för SSL 3.0 och TSL-protokollet (Transport Layer Security) för SSL 3.0 finns på följande Netscape-webbplats: Den senaste utkastspecifikationen för SSL 3.0 är ett Internet-utkast daterat november 1996. Det är ett tillverkarspecifikt protokoll och inte ett utkast eller en standard. TLS 1.0 var ett IETF-utkast och är en föreslagen standard. Det finns information om IETF:s föreslagna tidsstämpelstandard under avsnittet "7.4.1.2" på följande webbplats: Läs informationen om "Client hello" och "gmt_unix_time." Gmt_unix_time är aktuell tid och aktuellt datum i 32-bitarsstandardformatet för UNIX (sekunder sedan midnatt 1 januari 1970, GMT) enligt avsändarens interna klocka. Klockorna måste inte vara rätt inställda enligt det grundläggande TLS-protokollet, men protokoll på högre nivå kan ha andra krav.

Lösning

Lös problemet genom att skaffa den senaste Service Pack-uppdateringen för Microsoft Windows 2000. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
260910 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows 2000

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i början av denna artikel.
Det här problemet korrigerades först i Windows 2000 Service Pack 3.
Egenskaper

Artikel-id: 318815 – senaste granskning 16 juni 2009 – revision: 1

Feedback