Felmeddelandet "Programmet är inte fullständigt uppdaterat" visas på Windows Update

Symptom

När du besöker webbplatsen Windows Update visas följande felmeddelande:
Programmet är inte fullständigt uppdaterat. Detta Windows Update-program uppdaterades inte.

Lösning

Windows XP

Visa dolda filer

 1. Klicka på Start, Den här datorn, Verktyg och Mappalternativ.
 2. Klicka på fliken Visning.
 3. Klicka på Visa dolda filer och mappar under Avancerade inställningar.
 4. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas under Avancerade inställningar.

  Obs! Dolda filer och mappar är nedtonade. Dolda filer är program och systemfiler som normalt inte får tas bort eller ändras.

Ta bort tillfälliga Internet-filer

Använd guiden Diskrensning för att ta bort tillfälliga Internet-filer. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör.
 2. Skriv cleanmgr i rutan Öppna.
 3. Klicka på Tillfälliga Internet-filer och OK.

Ta bort filer från Windows Update-mappen

 1. Dubbelklicka på Den här datorn på Windows-skrivbordet.
 2. Dubbelklicka på enhet C.
 3. Dubbelklicka på Program-mappen och sedan på WindowsUpdate-mappen.
 4. Klicka på V4-mappen, Redigera, Invertera markering och tryck på DELETE.

  Obs! Om du inte kan hitta V4-mappen klickar du på Redigera, Markera alla och trycker på DELETE. Hoppa över steg 5 och 6.
 5. Dubbelklicka på V4-mappen.
 6. Klicka på filen Iuhist.xml, Redigera, Invertera markering och tryck på DELETE.

Ta bort ActiveX-kontrollerna för Windows Update

 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. Klicka på Fler avancerade alternativ och markera sedan kryssrutan Sök i dolda filer och mappar.
 3. Skriv iuctl.dll och iuengine.dll samt klicka på Sök.
 4. Om du hittar filerna i mappen C:\Windows\System32\Dllcache tar du bort dem.
 5. Om du hittar filerna i någon annan mapp än C:\Windows\System32 tar du bort dem.
 6. När du har tagit bort alla andra kopior av filerna tar du bort dem från mappen C:\Windows\System32.
 7. Om du uppmanas att sätta in installations-CD:n för Windows XP klickar du på Avbryt.

  Obs! Du hämtar nyare versioner av filerna från webbplatsen Windows Update.
 8. Svara Ja på frågan om du vill behålla okända filversioner.
 9. Besök webbplatsen Windows Update och installera nya kopior av ActiveX-kontrollerna.

Windows 2000 och Windows Millennium Edition

Visa dolda filer

 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och Mappalternativ.
 2. Klicka på fliken Visning. Klicka på Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar.
 3. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas).
Obs! Dolda filer och mappar är nedtonade. Dolda filer är program och systemfiler som normalt inte får tas bort eller ändras.

Ta bort tillfälliga Internet-filer

 1. Stäng alla program och alla fönster i Utforskaren.
 2. Dubbelklicka på Internet-alternativ på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Ta bort filer under Tillfälliga Internet-filer och sedan på OK.
 5. Stäng Kontrollpanelen. Starta om Windows så att ändringarna börjar gälla.

Ta bort filer från Windows Update-mappen

 1. Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet, enhet C, Program-mappen och WindowsUpdate-mappen.
 2. Klicka på V4-mappen, Redigera, Invertera markering och tryck på DELETE.

  Obs! Om du inte kan hitta V4-mappen klickar du på Redigera, Markera alla och trycker på DELETE. Hoppa över steg 3 och 4.
 3. Dubbelklicka på V4-mappen.
 4. Klicka på filen Iuhist.xml, Redigera, Invertera markering och tryck på DELETE.

Ta bort ActiveX-kontrollerna för Windows Update

 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar. Sök efter filerna Iuctl.dll och Iuengine.dll.
 2. Om du hittar filerna i mappen C:\Windows\System32\Dllcache tar du bort dem.
 3. Om du hittar filerna i någon annan mapp än C:\Windows\System32 tar du bort dem.
 4. När du har tagit bort alla andra kopior av filerna tar du bort dem från mappen C:\Windows\System32.
 5. Besök webbplatsen Windows Update och installera nya kopior av ActiveX-kontrollerna.

Windows 98

Visa dolda filer

 1. Klicka på Start, Inställningar och Mappalternativ.
 2. Klicka på fliken Visning.
 3. Klicka på Visa dolda filer och mappar under Dolda filer och mappar samt OK.

Ta bort tillfälliga Internet-filer

 1. Stäng alla program och alla fönster i Internet Explorer.
 2. Dubbelklicka på Internet-alternativ på Kontrollpanelen.
 3. Klicka på fliken Allmänt.
 4. Klicka på Ta bort filer under Tillfälliga Internet-filer.
 5. Klicka på OK.
 6. Stäng Kontrollpanelen. Starta om Windows så att ändringarna börjar gälla.

Ta bort filer från Windows Update-mappen

 1. Dubbelklicka på Den här datorn på skrivbordet, enhet C, Program-mappen och WindowsUpdate-mappen.
 2. Klicka på V4-mappen, Redigera, Invertera markering och tryck på DELETE.

  Obs! Om du inte kan hitta V4-mappen klickar du på Redigera, Markera alla och trycker på DELETE. Hoppa över steg 3 och 4.
 3. Dubbelklicka på V4-mappen.
 4. Klicka på filen Iuhist.xml, Redigera, Invertera markering och tryck på DELETE.

Ta bort ActiveX-kontrollerna för Windows Update

 1. Klicka på Start, Sök och Efter filer eller mappar. Sök efter filerna iuctl.dll och Iuengine.dll.
 2. Ta bort alla förekomster av dessa filer.
 3. Besök webbplatsen Windows Update och installera nya kopior av ActiveX-kontrollerna.

Mer Information

Mer information om felsökning av problem med Windows Update finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 319585 – senaste granskning 12 maj 2011 – revision: 1

Feedback