Söka efter dokumentation och exempel för OWC-programmering (Office Web Components)

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs olika sätt att komma åt dokumentationen för Microsoft OWC (Office Web Components). Artikeln innehåller också information om ytterligare resurser för programmering av OWC.


Använda referensmaterial för Office Web Components


Följande tabell visar vilka hjälpfiler som installeras av Office Web Components. Om du vill öppna hjälpfilerna letar du upp lämplig katalog i Utforskaren och dubbelklickar på önskad fil.

KomponentnamnOffice Web Components 9.0Office XP Web ComponentsOffice 2003 Web ComponentsBeskrivning
DiagramMSOWCDCH.chmOWCDCH10.chmOWCDCH11.chmDesigntidsreferens för diagramkomponent
PivottabellMSOWCDPL.chmOWCDPL10.chmOWCDPL11.chmDesigntidsreferens för pivottabellskomponent
KalkylbladMSOWCDSS.chmOWCDSS10.chmOWCDSS11.chmDesigntidsreferens för kalkylbladskomponent
KalkylbladMSOWCFUN.chmOWCFUN10.chmOWCFUN11.chmInbyggd funktionsreferens för kalkylbladskomponent
Datakälla, diagram, pivottabell och kalkylbladMSOWCVBA.chmOWCVBA10.chmOWCVBA11.chmProgrammeringsreferens för alla komponenter


Obs! Normalt installeras hjälpfilerna för Office Web Components 9.0 i mappen %SystemDrive%\Program\Microsoft Office\Office\1033. Normalt installeras hjälpfilerna för Office XP Web Components i mappen %SystemDrive%\Program\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10\1033. Normalt installeras hjälpfilerna för Office 2003 Web Components i mappen %SystemDrive%:\Program\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033.

Använda sammanhangsberoende hjälp i Microsoft Visual Basic 6.0

Nedan beskrivs hur du får designtidshjälp för Office Web Components.
 1. Högerklicka på verktygslådan i Microsoft Visual Basic 6.0 och välj Komponenter.
 2. Markera Microsoft Office Web Components 9.0, Microsoft Office XP Web Components eller Microsoft Office Web Components 11.0 och klicka på OK.
 3. Välj en webbkomponent från verktygslådan och rita den i ett formulär.
 4. Om du vill ha designtidshjälp för kontrollen klickar du på Hjälp i kontrollens verktygsfält. Du kan också trycka på F1 medan kontrollen fokuseras.
Nedan beskrivs hur du får programmeringshjälp.
 1. Markera metoden eller egenskapen du vill ha hjälp med i kodfönstret.
 2. Tryck på F1.
Obs! I Microsoft Visual Studio .NET får du inte tillgång till den sammanhangsberoende hjälpen genom att trycka på F1. Om du vill ha designtidshjälp eller programmeringshjälp klickar du på Hjälp i kontrollens verktygsfält.

Använda Objektgranskning

Du kan använda Objektgranskning för att visas klasserna som ingår i en webbkomponent. Du kan också visa egenskaperna, metoderna, händelserna och konstanterna som är associerade med objekten för respektive klass. Nedan beskrivs hur du får hjälp med webbkomponenternas klasser, metoder och egenskaper.
 1. Högerklicka på verktygslådan i Visual Basic 6.0 och välj Komponenter.
 2. Markera Microsoft Office Web Components 9.0, Microsoft Office XP Web Components eller Microsoft Office Web Components 11.0 och klicka på OK.
 3. Välj en webbkomponent från verktygslådan och rita den i ett formulär.
 4. Öppna Objektgranskning genom att trycka på F2.
 5. Markera namnet på typbiblioteket i listan Projekt/Bibliotek. Office Web Components 9.0-biblioteket heter OWC. Office XP Web Components-biblioteket heter OWC10. Office 2003 Web Components-biblioteket heter OWC11. I Objektgranskning visas alla tillgängliga klasser i listan Klasser.
 6. Markera en klass, metod eller egenskap.
 7. Tryck på F1 om du vill få hjälp med det markerade objektet.

Ytterligare resurser för OWC-programmering

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
235885 Använda diagramwebbkomponenten med Visual Basic
235883 Använda kalkylbladswebbkomponenten med Visual Basic
235542 Använda pivottabellswebbkomponenten med Visual Basic
Ytterligare information finns på följande Microsoft-webbplatser:
Microsoft Office XP Web Component Toolpack
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/downloads/list/officedev.asp

Microsoft Office Development with Visual Studio
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa188489(office.10).aspx

Microsoft Office Web Components Public Newsgroup
news:microsoft.public.office.developer.web.components
Egenskaper

Artikel-id: 319793 – senaste granskning 17 jan. 2007 – revision: 1

Feedback